Маржин изисквания

Ние предлагаме гъвкав ливъридж за трейдърите, който позволява да се възползвате от Forex и CFD търговията, дори с малък депозит.

Ливъридж нива за валутни двойки

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 7 500 000up to 7 500 000up to 14 000 000up to 7 500 000up to 6 000 0001:500
7 500 000 - 10 000 0007 500 000 - 10 000 00014 000 000 - 19 000 0007 500 000 - 10 000 0006 000 000 - 8 000 0001:200
10 000 000 - 12 500 00010 000 000 - 12 500 00019 000 000 - 23 000 00010 000 000 - 12 500 0008 000 000 - 10 000 0001:50
над 12 500 000над 12 500 000над 23 000 000над 12 500 000над 10 000 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 6 000 000up to 6 000 000up to 11 000 000up to 6 000 000up to 5 000 0001:500
6 000 000 - 8 000 0006 000 000 - 8 000 00011 000 000 - 15 000 0006 000 000 - 8 000 0005 000 000 - 6 500 0001:200
8 000 000 - 10 000 0008 000 000 - 10 000 00015 000 000 - 19 000 0008 000 000 - 10 000 0006 500 000 - 8 000 0001:50
над 10 000 000над 10 000 000над 19 000 000над 10 000 000над 8 000 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 2 500 000up to 2 500 000up to 4 700 000up to 2 500 000up to 2 000 0001:500
2 500 000 - 3 500 0002 500 000 - 3 500 0004 700 000 - 6 600 0002 500 000 - 3 500 0002 000 000 - 2 900 0001:200
3 500 000 - 4 000 0003 500 000 - 4 000 0006 600 000 - 7 500 0003 500 000 - 4 000 0002 900 000 - 3 300 0001:50
над 4 000 000над 4 000 000над 7 500 000над 4 000 000над 3 300 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 1 500 000up to 1 500 000up to 2 800 000up to 1 500 000up to 1 200 0001:25
1 500 000 - 2 300 0001 500 000 - 2 300 0002 800 000 - 4 300 0001 500 000 - 2 300 0001 200 000 - 1 900 0001:10
над 2 300 000над 2 300 000над 4 300 000над 2 300 000над 1 900 0001:3
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 500 000up to 500 000up to 900 000up to 500 000up to 400 0001:500
500 000 - 3 500 000500 000 - 3 500 000900 000 - 6 600 000500 000 - 3 500 000400 000 - 2 900 0001:200
3 500 000 - 4 700 0003 500 000 - 4 700 0006 600 000 - 8 800 0003 500 000 - 4 700 0002 900 000 - 3 800 0001:50
над 4 700 000над 4 700 000над 8 800 000над 4 700 000над 3 800 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 1 000 000up to 1 000 000up to 1 900 000up to 1 000 000up to 800 0001:200
1 000 000 - 1 500 0001 000 000 - 1 500 0001 900 000 - 2 800 0001 000 000 - 1 500 000800 000 - 1 200 0001:50
над 1 500 000над 1 500 000над 2 800 000над 1 500 000над 1 200 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 500 000up to 500 000up to 900 000up to 500 000up to 400 0001:500
500 000 - 3 000 000500 000 - 3 000 000900 000 - 5 600 000500 000 - 3 000 000400 000 - 2 500 0001:200
3 000 000 - 4 000 0003 000 000 - 4 000 0005 600 000 - 7 500 0003 000 000 - 4 000 0002 500 000 - 3 300 0001:50
над 4 000 000над 4 000 000над 7 500 000над 4 000 000над 3 300 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за PLATINUM, PALLADIUM, #China50, WIG20

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
EURUSDBGNCHFGBP
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
up to 1 000 000up to 1 000 000up to 1 900 000up to 1 000 000up to 800 0001:100
1 000 000 - 1 500 0001 000 000 - 1 500 0001 900 000 - 2 800 0001 000 000 - 1 500 000800 000 - 1 200 0001:50
над 1 500 000над 1 500 000над 2 800 000над 1 500 000над 1 200 0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Забележки:

  1. Ако дадена позиция е отворeнa или затвoрeнa (изцяло или частично) в рамките на последния един час на търговската сесия в петък за всеки един инструмент, ливъриджа, който се прилага за всички позиции е 1:50. Това включва и позиции, открити преди последния час, но не включва тези, които са с по-нисък ливъридж (например 1:10). Горното условие е в сила и за някои CFD-та върху паричните индекси и облигации, като работното време е посочено в съответните спецификации на инструмента в Техническите спецификации. Маржин стойността (нивото) за позициите с ливъридж от 1:50 открити в последния работен час се преизчислява автоматично за събота и неделя. След това, при откриването на сесията в понеделник ливъриджът, прилаган за такива позиции отразява общите маржин условия. Също така се взема под внимание настройките за ливъридж избрани от Кабинет трейдъра (моля виж бележка 2 по-долу). Имайте предвид, че посочените по-горе условия, може да се приложат и за други дни от работната седмица в случаите, когато празници могат да повлияят на графика за търговия.
  2. Клиентите имат възможност да намалят или увеличават ливъриджа ръчно, като изберат едно от нивата за ливъридж в настройките на сметката в Кабинет на Трейдъра. Моля имайте предвид, че промяната на ливъридж на сметката има незабавен ефект върху марджин стойността на всички отворени позиции. Ако решите да изберете да намалите ливъриджа, условните граници на стойностите, приложими към вашите позиции започват от тези, определени за избрания ливъридж в горните таблици.
  3. Маржин изисквания за пазари, различни от изброените по-горе, могат да бъдат намерени в Техническите спецификации чрез избиране на необходим инструмент в менюто за търсене.