Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Admiral Markets UK LTD Условия и правила за разплащания

Тези правила и условия (наричани по-нататък "Правила") се прилагат към всички транзакции, направени от клиенти на Admiral Markets UK Ltd (наричан по-долу "Admiral Markets") с цел депозиране напарични средства към или теглене на парични средства от (оттук нататък "Плащане") търговската сметка на клиента,която е била отворена с Admiral Markets.

При подаване на искане до Admiral Markets за извършване на Плащането всеки клиент потвърждава,че е прочел, разбрал и се съгласява да бъде обвързан с тези Правила и специалнитеусловия на използвания метод на плащане, избран в Кабинет на трейдъра. По отношение на въпроси, които не сеопределят от тези Правила, се прилагат Общите правила и условия на Admiral Markets UK LTD.

Плащания

Admiral Markets си запазва правото да приеме или откаже искания за Плащане на клиенти по своеусмотрение по всяко време. Моля, обърнете внимание, че Admiral Markets няма да приема нито обработваПлащания, насочени към или произхождащи от акаунти, които принадлежат на някой друг (третолице), а не на клиента.

При теглене на средства Admiral Markets си запазва правото да изпълни това исканекъм същата банка, банката посредник и към същата сметка, използвани от клиента за извършванетона първоначалното или всяко предишно Плащане, независимо от метода на теглене, избран илипредпочитан от клиента.

Admiral Markets си запазва правото да откаже изпълнението на Плащания и да изискадопълнителни документи по всяко време или да провери източника на Плащанията, или ако счетедруго за необходимо.

Допълнителни детайли за Плащане

По-специфичните детайли, приложими към Плащания (например ограничения на Плащане, време, графици и др.) трябвада се показват в Кабинет на трейдъра при подаване на заявка за Плащане, като има предвид, че единствено клиентът е отговорен за вземането под внимание на такива подробности преди отправянето на някакви заявкиза Плащане.

Погрешни или неправилни заявки за Плащане

Клиентът е окуражен да се пази от всички неточности при заявката за Плащане. Освен товав случай, че клиентът е направил грешна или неправилна заявка за Плащане, АdmiralMarkets не е длъжен да възстанови Плащане от Доставчика на платежни услуги,нито да възстанови на клиента всякакви такси, разходи или други разноски, възникнали от него. Клиентъте отговорен за компенсиране на Admiral Markets за всички разходи или щети, възникнали врезултат на погрешни или неточни искания за Плащане.

Такси

Откриването на търговска сметка или демо сметка е безплатно.

Депозиране на средства към сметка за търговия

Депозиране на средства към сметка за търговия

NB: Admiral Markets UK Ltd не приема депозити по търговската сметка на клиента от трети лица. Търговски сметки, към които такива депозити са изпратени ще бъдат блокирани и депозитът ще се върне обратно до подателя. В такъв случай всички разходи, свързани с прехвърлянето се поемат от първоначалния подател трета страна.

Депозити Приети валути Комисионни и такси Минимална сума Максимална сума 6 Време за обработка
Банков превод 1 Зависи от страната на местоживеене вкл.
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
Безплатно без минимум без максимум до 3 работни дни
Klarna. 2 EUR / GBP Безплатно 50 EUR / GBP 10 000 EUR / 5 000 GBP Незабавно
Visa и MasterCard 3 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK / AUD / SGD Безплатно 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN /
15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD
5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN /
1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD
Skrill 4 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 0.9%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 50 EUR / GBP / USD / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK 5 000 EUR / GBP / USD / CHF / 20 000 PLN / 125 000 CZK /
1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 24 000 RON / 37 000 HRK
Neteller EUR / GBP 0.9 %, мин. 1 EUR / GBP 50 EUR / GBP 5 000 EUR / GBP
Przelewy 5 PLN Безплатно 50 PLN 30 000 PLN
iBank&BankLink 7 EUR / CZK Безплатно 10 EUR / 400 CZK 5 000 EUR / 40 000 CZK

1 изключение: USD депозити - 10 USD за всеки банков депозит

2 достъпно в Германия, Австрия, Белгия, Франция, Холандия, Великобритания, Италия, Испания, Унгария, Словакия, Чехия

3 PLN & HUF депозити са достъпни само за MasterCard

4 Trustly може да се използва чрез Skrill

5 налични в Чехия, Словакия, Естония Латвия, Литва

5 налични в Полша

6 ограничение в рамките на 24 часа за клиент


Методи за теглене Приети валути Комисионни и такси Минимална сума Максимална сума 2 Време за обработка
Банков превод 1 Зависи от страната на местоживеене вкл.
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
2 безплатни нареждания за теглене всеки месец без минимум без максимум до 3 работни дни
Skrill EUR / GBP / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 1%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK без минимум без максимум Незабавно
Neteller EUR / GBP 1 %, мин. 1 EUR / GBP без минимум без максимум Незабавно
Банков трансфер специални условия:
Плащания в EUR към Европейския съюз EUR 1 EUR без минимум без максимум до 3 работни дни
Плащания в GBP към Великобритания GBP 1 GBP без минимум без максимум
Плащания в лева към България BGN 2 BGN без минимум без максимум
Плащания в CZK към Чешката република CZK 30 CZK без минимум без максимум
Плащания в HUF към Унгария HUF 300 HUF без минимум без максимум
Плащания в PLN към Полша PLN 5 PLN без минимум без максимум
Плащания в RON към Румъния RON 5 RON без минимум без максимум

1 5 EUR / 7.5 AUD / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 50 NOK / 25 PLN / 25 RON / 350 RUB / 50 SEK.

2 ограничение в рамките на 24 часа за клиент

Вътрешно прехвърляне (между отделни клиентски търговски сметки) Комисионни и такси Минимална сума Максимална сума
Сметки със същата базова валута Безплатно без минимум без максимум
Акаунти с различни базови валути 1% от сумата без минимум без максимум
Акаунти с различни базови валути 1% от сумата без минимум без максимум

Ако базовата валута на сметката на клиента се различава от базовата валута на прехвърлените средства, прехвърлената сума ще бъдe конвертирана в базовата валута на сметката на клиента. Дневният обменен курс на банката получател на Admiral Markets UK Ltd, където плащането е насочено, ще се използва за преобразуване на средствата.

Депозитите ще бъдат прехвърлени към сметката на клиента в рамките на един работен ден между часовете от (09:00-17:00), след като сумата е отразена в банковата сметка на Admiral Markets UK Ltd.

Сумата на всички допълнителни такси за банкови услуги, които се прилагат за трансфера (от получаващата банка или банката посредник) ще бъде приспадната от средствата за прехвърляне. В резултат на това клиентът може да получи по-ниска сума от това, което първоначално е очаквал. Admiral Markets UK Ltd не носи отговорност за всякакви такси за обслужване, наложени за трансфери от други банки.

За прехвърляне, което води до дебит на таксите за услуги (т.е. вид такса за услуга на прехвърляне като "Всички такси до бенефициента" или "Споделени разходи"), направени за банковата сметка на Admiral Markets UK Ltd, таксите ще бъдат приспаднати от сумата прехвърлена към търговската сметка на клиента.

Admiral Markets UK Ltd обработва тегления на средства от сметката на клиента на същия работен ден, при условие, че искането за тегленето на средства е достигнало до Admiral Markets UK Ltd преди 17:00 ч. Заявки за тегления, получени от Admiral Markets UK Ltd след 17:00 на работния дeн или през почивните дни, национални и официални празници ще се обработват на следващия работен ден.

Приложими такси се начисляват в същата базова валута, както тази на търговската сметка на клиента - т.е. ако базовата валута на акаунта е EUR, таксите ще се прилагат в евро, ако основната валута на акаунта е GBP, таксите ще се прилагат в GBP

Комисионна (изпълнение на търговски поръчки)
MetaTrader 4 - сметка за търговия Admiral.Markets

Всички инструменти, различни от CFD-та на акции
Комисионна относно CFD-та на акции

Безплатно
Безплатно
2.0 пипса на акция за щатски акции (обща комисиона за отваряне и затваряне на позиция, минимум 2.0 USD)
0.1% за европейски акции (обща комисиона за отваряне и затваряне на позиция, минимум 6.0 EUR)
MetaTrader 4 – сметка за търговия Admiral.Prime

Всички инструменти

3 USD на 1.0 лот, за всяка страна 1
MetaTrader 5 - Admiral.MT5 търговска сметка за търговия

Всички инструменти, различни от CFD-та на акции
Комисиона за CFD-та на акции

Безплатно
Безплатно
2.0 пипса на акция за щатски акции (обща комисиона за отваряне и затваряне на позиция, минимум 2.0 USD)
0.1% за европейски акции (обща комисиона за отваряне и затваряне на позиция, минимум 6.0 EUR)

Admiral Markets (UK) Ltd. е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор. (FCA регистър No. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. е регистриран в Англия и Уелс под шапката на компанията. Регистрационният номер е 08171762. Адресът на фирмата:16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.

1 Комисионната се изчислява поотделно за двете страни по отваряне и затваряне на сделката (двойната стойност на комисионната се взима от сметката, когато позицията се отваря)


Допълнителни услуги Месечна цена
Такса неактивност (валидна от 01.09.2017) 10 EUR
Уеб базирано приложение: Admiral.Autochartist
За собствениците на сметка Admiral.Markets Безплатно

Такса неактивност - сумата, начислявана на клиентите, които не са направили транзакции през последните 24 месеца и имат позитивен баланс по тяхната търговска сметка.

Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с rollovers (например суапове или лихвени такси) за позиции по всички инструменти, държани през нощта и кредитиране/дебитиране на дивидентни корекции за позиции на CFDта на акции и CFDта на индекси, съгласно условията, установени в раздела за спецификациите на контракта на сайта на Admiral Markets.

Местно законодателство

Тъй като законите и разпоредбите относно финансовите услуги и паричните операции могат да се различават значително от регион до регион, единствено клиентът е отговорен за спазването на всички местни разпоредби, по-специално с всички приложими данъчни задължения.

Неизправно функциониране на платежни системи

Всеки клиент трябва да има предвид присъщата уязвимост на неизправност, забавяне и/или прекъсване на онлайн платежните системи, по-специално, могат да бъдат свързани с Доставчика на платежната услуга. Силно препоръчително е клиентът да актуализира своя антивирусен софтуер и непрекъснато да проверява компютъра си за вируси.

При никакви обстоятелства Admiral Markets не носи отговорност за всякакви забавяния, неизправности и/или прекъсвания на платежни системи и/или други технически системи, които принадлежат към или се експлоатират от Доставчика на платежни услуги и/или за резултатите от тези закъснения, неизправности и/или прекъсвания.

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.