Процедури за откриване на сметка

Преди да отворите сметка в Admiral Markets UK Ltd и да започнете да търгувате, Ви молим, да се запознаете с документите, отнасящи се до Admiral Markets AS. Тяхната цел е да ви информират за нашите правни задължения и общи бизнес практики.

Можете да намерите 'Общите условия', както и други документи в нашия раздел Документи по-долу.

Можете също така да поискате копие от тези документи, като ни се обадите директно на (+359 2) 98 11 111 или като ни изпратите имейл на info@forextrade.bg

Необходими документи за физически лица:

 1. Клиентски договор (Споразумение) - автоматично се генерира направо от Вашия Кабинет на трейдъра, след като заявлението за реална сметка е завършено.
 2. Лична карта и доказателство за адрес не се изискват от Нискорискови държави* - Австрия, Дания, Германия, Холандия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и зависимите от нея (Джърси, Гърнси, остров Ман)
 3. За всички други страни, със среден и висок риск, се изискват тези документи,**:

Доказателство за самоличност - паспорт или официален документ за самоличност със снимка;
Доказателство за пребиваване - банково извлечение или сметка за комунални услуги не по-стари от 3 месеца

* Ако Admiral Markets UK Ltd не е в състояние да провери по електронен път и да идентифицира физическото лице от страна с нисък риск, ние си запазваме правото да поискаме доказателство за самоличност и/или доказателство за пребиваване.
** Admiral Markets UK Ltd си запазва правото да поиска документите за самоличност да бъдат сертифицирани или нотариално заверени и в някои случаи 2 доказателства за адрес.

Необходими документи за юридически лица:

 1. Паспорт или издадена от правителството лична карта със снимка за двама от директорите на компанията
 2. Паспорт или лична карта от собственика(ците) бенефициент, който държи 25% или повече от компанията (ако няма никакъв собственик бенефициент, тогава бек офиса ни ще предпочете да има паспорт или лична карта от всеки, който държи над 10%.)
 3. Доказателство за адрес от последните 3 месеца за ВСЕКИ собственик бенефициент/директор
 4. Попълнено и подписано Клиентско заявление/договор за юридическо лице.
 5. Сертификат за инкорпориране/регистрация
 6. Меморандум
 7. Устав и т.н., регистрирани с всички промени, допълнения и потвърждения за назначаването на лицето/лицата, упълномощени да действат от името на юридическото лице
 8. Търговски регистър ИЛИ последен Регистър на акционерите (документи, потвърждаващи структурата на собственост на юридическото лице, които трябва да включват лични данни на всички крайни собственици бенефициенти). (Ако фирмата е извън ЕС Сертификат за заетите длъжности може да се използва).
 9. EMIR приложение (изброено по-долу) за подаване на LEI код( Идентификационен код за юридическо лице). Моля, обърнете внимание, че всички клиенти, които са юридически лица трябва първо да получат LEI код.

За да започнете процедурата по отваряне на Вашата сметка, моля регистрирайте се в Кабинет на трейдъра.

Договори & документи

Документи за откриване на сметка

За физическо лице:


За юридически лица:


Документи, описващи условията за предлагането на услуги от Admiral Markets UK Ltd

Трябва да прегледате, разберете и приемете тези документи, преди да представите Клиенският договор


Допълнителни документи