Откриване на сметка

Преди да отворите сметка в Admiral Markets UK Ltd и да започнете да търгувате, Ви молим, да се запознаете с документите, отнасящи се до Admiral Markets AS. Тяхната цел е да ви информират за нашите правни задължения и общи бизнес практики.

Можете да намерите "Общите условия", както и други документи в нашия раздел Документи по-долу.

Можете също така да поискате копие от тези документи, като ни се обадите директно на (+359 2) 98 11 111 или като ни изпратите имейл на info@forextrade.bg

За да започнете процедурата по отваряне на Вашата сметка, моля регистрирайте се в Кабинет на трейдъра.

Необходими документи за физически лица:

 1. Копие на валиден идентификационен документ (Лична Карта - паспорт, или друга издадена от правителството идентификационна карта).
 2. Доказателство за местоживеене (например платена сметка за комунални услуги, издаден от правителството документ и др.), но не по-стар от 3 месеца и съдържащ пълния ви адрес.
 3. Клиентски договор (Споразумение) - автоматично се генерира направо от Вашия Кабинет на трейдъра, след като заявлението за реална сметка е завършено.
  • Моля, имайте в предвид, че за целите на Верифициране (KYC), Admiral Markets UK Ltd, може да изисква, да приложите допълнителни документи, в случай, че гореспоменатите документи не са достатъчни.

Необходими документи за юридически лица:

 1. Паспорт или издадена от правителството лична карта със снимка за двама от директорите на компанията
 2. Паспорт или Лична Карта на бенефициента собственик (ци) на 25%, или повече от компанията. Ако няма собственик бенефициент, то тогава бек може да изисква лична карта на някой с дял от над 10% от компанията.
 3. Доказателство за адрес за ВСЕКИ бенифициент собственик/директор, не по-старо от 3 месеца.
 4. Сертификат за Инкорпориране/Регистрация
 5. Меморандум.
 6. Учредителен Акт, регистриран с всички промени, допълнения и потвърждения за назначаване на лицето/лицата, упълномощени да действат от името на юридическото лице, вписани в търговския регистър ИЛИ актуалния списък на акционерите (документи, потвърждаващи структурата на собствеността на юридическото лице, които трябва да включват личните данни на всички собственици.) (Ако фирмата е извън ЕС, може да се използва сертификат, издаден от енорийски свещеник).
 7. EMIR приложение (оказано по-долу) за подаване на LEI код (Идентификационен код за юридическо лице). Моля, обърнете внимание, че всички клиенти, които са юридически лица трябва първо да получат LEI код.
 8. Попълнено и подписано Клиентско Заявление/Договор за юридическо лице.

Договори & документи

Документи за откриване на сметка

За физическо лице:


За юридически лица:


Документи, описващи условията за предлагането на услуги от Admiral Markets UK Ltd

Трябва да прегледате, разберете и приемете тези документи, преди да представите Клиенският договор


Ключови Информационни Документи


Допълнителни документи