Уведомление за риск: Forex и CFD's носят висока степен на риск от загуби, които могат да превишават първоначалния депозит. Admiral Markets UK Ltd. Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник да се гарантира, че разбирате рисковете, свързани с Forex, CFD-та, маржин и ливъридж търговията.

NASDAQ100 Index CFD, cash (USD) (NQ100)

Започнете да търгувате NQ100

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 500 BGN

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2
Комисион, USD 0
Символ [NQ100], [NQ100]-Pro
Минимален спред, Pips 0.8
Среден спред, Pips 0.8
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -3
SWAP (продажба), Interest Rate -2.1
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1.0
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 23:00 Fri
Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2
Комисион, USD 0
Символ [NQ100]
Минимален спред, Pips 0.8
Среден спред, Pips 0.8
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -3
SWAP (продажба), Interest Rate -2.1
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1.0
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 23:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.