Технически спецификации

Ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от инструменти за търговия: валути, криптовалути, метали, суровини, както и договори за разлика върху акциите на най-големите компании, борсови индекси и други високоликвидни активи.

На тази страница можете да намерите цялата необходима информация за търговия с инструменти на разположение на всички типове акаунти.

1. Forex & CFD-та


2. Акции

САЩ Комисиона Минимум на транзакция
USD-деноминирани USD 0.01 USD 1.0

3. ETF-и (Борсово-търгувани индексни фондове)

САЩ Комисиона Минимум на транзакция
USD-деноминирани USD 0.01 USD 1.0

Забележки:
  1. Комисионата за акциите и ETF-те е примерна и се начислява на база на единична транзакция, т.е. всеки път когато един актив се купува, или продава. Ако изчислената комисиона е по-малка от минималната за индивидуалната транзакция, то се прилага минималната комисиона.
  2. Всеки данък, който се налага, се начислява отделно на транзакциите върху акции и ETF-и.
  3. Пазарната информация е базирана на BATS Chi-X / BATS US и е примерна. Реалните сметки имат достъп до котировки в реално време, а демо сметките, получават котировки със закъснение.
  4. Налични за изпълнение поръчки за акции и ETF-и: FOK, IOC, Return.