Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Ливъридж до:
  1:30 за непрофесионални клиенти,
  1:500 за професионални клиенти
 • FSCS защита
 • Защита от негативен баланс
ПРОДЪЛЖИ
Избиране на един от тези регулатори/инвестиционни фирми ще покаже съответстващата информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор/инвестиционна фирма, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори/инвестиционни фирми ще покаже съответстващата информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор/инвестиционна фирма, моля изберете го.

Комисионни

Admiral.Prime

Admiral.Markets

Admiral.Invest


Комисионни за търговия с валути и спот метали на сметката Admiral.Prime

Комисионни ставки

Базова валута Комисионна за 1.0 лот
Forex & Спот Метали
BGN 5.0
CHF 3.0
CZK 75.0
EUR 3.0
GBP 2.0
HRK 20.0
HUF 850.0
PLN 12.5
RON 12.5
USD 3.0

Формула за изчисление

Комисионната се таксува за 1.0 лот от стойността на транзакцията по Admiral.Prime сметките. Това е комисионна за едностранна търговия. Комисионната за цялата сделка (отваряне и затваряне) се удвоява и се начислява изцяло при откриването на поръчката. Следната формула показва как точно се изчислява комисионната:

Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта *Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2

Къде:

Размер на контракта = Обема, изтъргуван в лотове

За валутни двойки /Forex/:

1 lot = 100,000 единици от базовата валута. Базовата валута е първата във валутната двойка (например 1 лот от EUR/USD = 100,000 EUR)

За спот метали:

1 лот = 5000 тройунции спот сребро (XAGUSD);

1 лот = 100 тройунции спот злато (XAUUSD).

Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката - комисионната, определена от Admiral Markets за валутата на депозита по сметката.

За да направим изчисленията по-ясни, нека разгледаме няколко точни примера.


Пример 1

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • EUR комисионна: 3.0
 • Търгуван инструмент: USDCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в евро) = 1 лот * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Пример 2

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: CHF
 • CHF комисионна: 3.0
 • Търгуван инструмент: EURCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Пример 3

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: GBP
 • GBP комисионнас: 2.0
 • Търгуван инструмент: XAUUSD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Комисионни за търговия със CFD-та на щатския пазар по сметки Admiral.Markets

Формула

Комисионна от 0.10 щатски долара (или еквивалента на тази сума) се начислява при търговия с 1 CFD върху акции, в сметките Admiral.Markets. За CFD-та върху щатски акции, 1 лот се равнява на 100 CFD-та върху акция. Ето защо, комисионата за 1 лот се равнява на 0.10 долара х 100 CFD-та = 10 долара. За да направим изчисленията по-ясни, ще дадем няколко конкретни примера.

Важни бележки:

CFD (договор за разлика) е дериватен договор, който позволява да се възползвате от колебанията на цената на базовия актив без да придобивате собствеността върху този актив. По този начин във втория пример Вие получавате възможност да се възползвате от акциите на Google без да сте собственик на реални такива.

Разликата между цените на отваряне и затваряне на търгуваните акции не участва в изчисленията на комисионите на CFD-а.


Пример 1

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: USD
 • Търгуван инструмент: #GOOG
 • Търгуван обем: 1 лот
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена при отваряне #GOOG: 573.15
 • Цена при затваряне #GOOG: 575.15

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта (в CFDs) * Комисион за 1 CFD * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисион (в USD) = (1 лот * 100 CFD за акциите на Google) * 0,10 USD * 1 = 100 USD

Пример 2

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • Търгуван инструмент: #GOOG
 • Търгуван обем: 1 лот
 • Тип поръчка: Sell
 • Цена при отваряне #GOOG: 573.15
 • Цена при затваряне #GOOG: 575.15
 • цена EUR/USD: 1.33961

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта (в CFDs) * Комисион за 1 CFD * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисион (в евро) = (10 лота * 100 CFD на акции на Google) * 0,10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR


Комисиони за CFD-та върху европейски акции на Admiral.Markets сметки

Насоки за изчисляване

Комисионната за CFD-та върху европейски акции (деноминирани в евро) е 0,1% от условната стойност на транзакцията, като минималната комисиона е 4 EUR за транзакция.

Комисионата е таксувана в пълен размер ( т.е. като обща комисиона за отваряне и затваряне на транзакции) при откриване на позиция.

Следователно, стойността на комисионата за CFD-та върху европейски акции се начислява като Условна стойност на транзакцията * 0.1% * Oбменен курс * 2


докато

 • Условната Стойност на Транзакциите се изчислява като отворена цена на CFD * Размер на контракта (в лотове);
 • 0.1% е мултипликатор, който показва процента на комисионата;
 • Валутния курс е множител, който представлява обменния курс от валутата на комисионната (EUR) на валутата в профила Ви;
 • 2 е удвояващ мултипликатор тъй като таксуваната комисионна е за двете търгуващи страни в една сделка при отваряне на позиция.

Ако получената стойност на комисионната е изчислена като се използва формулата по-горе е по-малко от минималната комисиона за двете страни ( т. е. 4 EUR * 2 страни = 8 EUR) тогава се прилага минималната такса от комисионната.

Следващите примери показват как Вие бихте могли да изчислявате комисионната за Вашите позиции на #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) и DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Важна забележка:

CFD (Договорите за разлика) е деривативен договор, който позволява да се възползвате от колебанията на цените на базовия актив без придобиване на право върху този актив. Научете повече за предимствата на CFD-та.


Пример 1:отваряне на позиция на #BMW и плащане на комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент: #BMW
 • Размер на лота: 1 акция CFD
 • Размер на контракта: 100 лота
 • Отворена цена #BMW: 84.090
 • ТекущияEURUSD курс в MetaTrader 4: 1.08235

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = CFD цена (в EUR)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (EUR) на валутата на депозита(USD) * 2 Търгуващите страни
 • Комисиона (в USD) = 84.090 EUR за акция CFD* 100 лота / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 18.20 USD

От математическите стойности на комисионата е по-висока от минималната комисиона на двете страни (т.е. 4 EUR * 2 = 8 EUR), комисиона такса от 18.20 USD се прилага за тази позиция.


Пример 2: отваряне на позиция на #DBK и плащане на минимална комисиона

Начални стойности


 • Валута на сметката: USD
 • Инструмент:#DBK
 • Размер на лота: 1 акция CFD
 • Размер на договора: 5 лота
 • Отворена цена #DBK: 18.820
 • ТекущияEURUSD курс в MetaTrader 4: 1.08235

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на сметката) = CFD цена (в EUR)* Размер на договора (в лотове)* Курс (в %)* Курса на комисионата (EUR) на валутата на депозита(USD) * 2 Търгуващите страни
 • Комисиона (в USD) = 18.820 EUR за акция CFD* 5 лота / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 0.20 USD

Тъй като математическата стойност на комисионната е по-ниска от минималната комисиона за двете страни (т.е. 4 EUR * 2 = 8 EUR) минималната комисионна такса от 8 EUR (8.65 USD във валутата на сметката) се прилага за тази позиция.Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.