Admiral Club

Да сте член на Admiral Club! - герой изображение

Спечелете точки от Вашите сделки и ги превърнете в средства за теглене

Просто чрез търговия на Вашата реална сметка, можете да се натрупвате Аdmiral Club точки пропорционално на обема на затворените сделки.

Тези точки могат да бъдат лесно обърнати в средства и кредитирани директно към Вашият търговски акаунт. Колкото повече търгувате, толкова повече Admiral Club точки получавате. Колкото повече средства добавяте към сметката си, толкова повече възможности имате за търговията и потенциална печалба от най-големия и най-ликвиден финансов пазар в света!

Изображението описва схемата на Admiral Club.

1) ТЪРГУВАТЕ
2) ПОЛУЧАВАТЕ ADMIRAL CLUB ТОЧКИ
3) ОБРЪЩАТЕ ТОЧКИТЕ В СРЕДСТВА

Всички членове на Admiral Club се награждават с точки за техните сделки. Получавате 100 точки за всеки пълен лот (100 000 единици от базовата валута) за всяка затворена позиция на Форекс пазара. Общият обем на всички затворени сделки се взема предвид; следователно Admiral Club точките се присъждат както следва:

Вашият изтъргуван обем Начислени точки
0.01 лот 1 точка
0.1 лот 10 Точки
1.0 лот 100 точки

Увеличете Вашите средства с членството си в Admiral Markets

Отворете сметка

Правила & Условия

 1. Членството в Admiral Club е безплатно.
 2. Член се присъединява към Admiral Club автоматично заедно с регистрацията си в Кабинет на трейдъра.
 3. Точките Admiral Club се присъждат за затворени позиции, на които печалбата или загубата е по-голяма или равна от спреда на търгувания инструмент, умножен по две.
 4. Сделки, които са били отворени за по-малко от 15 минути не се допускат за изчисляване на точките.
 5. Точките изтичат всяка година в деня от присъединяването към Admiral Club, в който момент балансът се нулира.
 6. Точките могат да бъдат разменени за депозити по реалната сметка в Кабинет на трейдъра с достъпните обменни курсове.
 7. Admiral Club точките се изчисляват за всички реални сметки, които са регистрирани под профила на клиента в Кабинета на трейдъра.
 8. Admiral Club точките не могат да се прехвърлят между профили в Кабинет на трейдъра на даден член, нито между отделните членове.
 9. Admiral Club се прилага само за MetaTrader 4 реални сметки.
 10. Admiral Markets си запазва правото да променя обменните курсове на Admiral Club по свое усмотрение.
 11. Admiral Markets си запазва правото да прекрати Admiral Club без предварително предупреждение към клиента.