Уведомление за риск: Forex и CFD`s носят висока степен на риск от загуби, които могат да превишават първоначалния депозит. Admiral Markets UK Ltd. Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник да се гарантира, че разбирате рисковете, свързани с Forex, CFD-та, маржин и ливъридж търговията. Освен това моля, проучете обстойно нашите Ключови Информационни Документи, за да се разбере природата, рисковете, разходите и потенциалните печалби и загуби на предлаганите от нас продукти.

Примерно изчисление на маржин

Примери за изчислението на маржина, съгласно нашите търговски условия

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Admiral.Markets и валутата е USD, ливъриджа за основните валутни двойки е според таблицата по-долу и се изчислява, както следва:

Номинална стойност на позицията, USD Ливъридж ниво
До 7 500 000 1:500
7 500 000 — 10 000 000 1:200
10 000 000 — 12 500 000 1:50
Над 12 500 000 1:10

Нека да отворим следната позиция: купуваме 10 лота на EURUSD на 1.04440.

Стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (USD) е 10 лота x 100 000 х 1.0444 = 1,044,400 USD, което е по-малко от първото ниво (праг) на 7,500,000 USD.

Следователно, ливъриджа от 1: 500 се прилага към тази позиция и маржин изискването се изчислява като 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.

Пример 2: Закупуване на кешов CFD индекс

Ако приемем, че типа на вашия акаунт е Admiral.Markets и валутата е USD, ливъриджа за CFD върху кешовите индекси е според таблицата по-долу и се изчислява, както следва:

Номинална стойност на позицията, USD Ливъридж ниво
До 500 000 1:500
500 000 — 3 500 000 1:200
3 500 000 — 4 700 000 1:50
Над 4 700 000 1:10

Нека да отворим следната позиция: купуваме 100 лота на [DAX30] от 11,467.88, докато курса на EURUSD в MetaTrader е 1.04440.

[DAX30] е котиран в EUR, така че стойността на номиналната позиция в доларова сметка е 100 лота x 11,467.88 x 1.04440 = 1,197,705.39 USD.

Получената стойност е повече от първо ниво на 500 000 USD, но по-малко от второ ниво на 3 500 000 USD.

Следователно, ливъридж от 1: 500 се прилага към първите 500 000 USD на тази позиция и ливъридж от 1: 200 се прилага на остатъка. Така че, маржин изискванията са изчислени като 500000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.

Пример 3: Продажба на спот CFD метал и увеличаване на откритата позиция на същия продукт

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Admiral.Markets и тя е във валута GBP, ливъридж за спот метал CFDs е предоставена според таблицата по-долу, както е показано в следващите два примера.

Стойност на условна позиция стойност, GBP Ливъридж ниво
До 400 000 1:500
400 000 — 2 500 000 1:200
2 500 000-3 300 000 1:50
Над 3 300 000 1:10
Пример 3.1

Нека да отворим следната позиция: продаваме 25 лота ЗЛАТО от 1158.15, докато курса GBPUSDв MetaTrader е 1.22462.

ЗЛАТОTO е котирано в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (GBP) е 25 лота x 100 унции x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP

Получената стойност е повече от първия праг от 400 000 GBP, но по-малко от второ ниво от 2 500 000 GBP.

Следователно ливъридж от 1: 500 се прилага към първите 400 000 GBP на тази позиция, а 1: 200 се прилага на остатъка. Така че, маржин изискването е изчислено като следва 400 000 / 500 + 1,964,304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.

Пример 3.2

Да отворим една допълнителна позиция на същия инструмент, например: продаваме 5 лота ЗЛАТО на 1158.15.

ЗЛАТОТО се котира в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (GBP) е 25 лота x 100 унции x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP.

Общата номинална стойност на двете позиции във валутата на сметката (GBP) е 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP, което е повече от второ ниво от 2 500 000 GBP, но по-малко от третото ниво от 3 300 000 GBP.

Следователно ливъридж от 1: 500 се прилага за първите 400 000 GBP. За общата номинална стойност на двете позиции се прилага ливъридж от 1: 200 към следващите 2 100 000 GBP и ливъридж от 1:50 за остатъка. Така че, изискванията за двете позиции се изчисляват като 400000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.

Пример 4: Купуваме пот FX продукт в рамките на един час преди приключване на търговската сесия в петък

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Admiral.Markets и тя е във валута USD, маржин условията, приложени към основните валутни двойки са пример 1.

Освен това, има условие, което се отнася до всички позиции за всички продукти, открити в рамките на последния час на търговската сесия в петък ще получат ливъридж от 1:50 — с изключение на позиции, които се отварят с по-нисък ливъридж (например 1:10).

Нека да отворим позиция: купуваме 100 лота USDJPY на 117.311 в петък, 23:35 (ЕЕT).

Според Техническите спецификации търговския график на USDJPY в EET е 00:05 Понеделник - 23:59 Петък, затова нашата позиция е предмет на условията за предварителен маржин.

USDJPY е котирана в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция в сметката в USD е 100 лота x 100 000 x 1 = 10 000 000 USD, което е по-малко от четвъртото ниво на 12 500 000 USD, така че няма част от позицията, за която трябва да се прилага лост от 1:10.

Следователно, ливъридж от 1:50 се прилага към цялата позиция, а изискванията за маржин се изчислява като 10 000 000 / 50 = 200 000 USD.

Защо да изберете Admiral Markets?

  • Регулиран от FCA UK
  • Политика за защита от негативен баланс
  • Ливъридж до 1:500
  • Минимален депозит 200 EUR
  • Спред от 0 пипса
  • Безплатни новини и анализи от Dow Jones
  • Няма ограничения на стилове или стратегии за търговия
  • Дълбока ликвидност от топ доставчици
  • 90% of orders executed within 150 milliseconds
  • MetaTrader 4 и MetaTrader 5