​Как да търгувате биткойн с ползване на технически анализ?

Биткойнът и останалите криптовалути, са „горещата тема на деня". Това, освен от голямото поскъпване на виртуалните валути, привлякло вниманието на инвестиционната общност, се дължи и на повишения интерес към блокчейн технологията, от страна на финансовите институции.

Всъщност през този уикенд, биткойнът достигна нов исторически рекорд. В събота, криптовалутата достигна моментно ниво от 3 360.87 долара за брой, според данни на борсата CoinDesk.com.

В неделя, биткойнът, върна част от спечеленото и се търгуваше при нива от 3 286.87 долара, като пазарната му капитализация достигна 53.4 милиарда долара.

Този уикенд, маркира първия път, когато пазарната капитализация на биткойна, премина психологическата граница от 50 милиарда долара. В първия ден на новата седмица, биткойнът се търгува стабилно при нива над 3 000 долара. Неговата стойност е 3 230 долара.

Най-вероятно сте информирани за „трудната вилица" при биткойна. Следствие на това събитие, осъществило се на 1 август, семейството на криптовалутите се увеличи с нов член – Биткойн Кеш. Добрата новина е, че вече можете новата криптовалута, с реални и демо сметки в Admiral Markets.

Сега пред инвеститорите стои следния въпрос – ще продължи ли традиционният биткойн да поскъпва от тук нататък?

отвори безплатна демо сметка

Тествайте търговията с биткойн, биткойн кеш, или някоя друга от основните криптовалути, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Как можете да търгувате с биткойн, с използване на приомите на техническия анализ?

Първо – какво е техническият анализ? Това е прилагане на аналитични приоми, за определяне на бъдещата посока на търговия на един актив, основно въз основа на историческото му представяне. Методите за технически анализ са много и най-разнообразни, което позволява на трейдърите, да избират най-подходящите за тях, въз основа на стила им на търговия, търговски цели и склонност към риск.

Всъщност, техническият анализ е един от малкото типове анализ, които може да прилагате върху биткойна. А част от причините за това са, че фундаменталният анализ, на практика е почти неприложим върху биткойна.

На първо място (което е и сред основните проблеми и въздържа големите институционалните инвеститори, да насочват средства към биткойна), е факта, че валутата няма „вътрешна стойност".

Или това, колко ще струва криптовалутата, се определя изцяло от това, което пазарните участници смятат, че е справедливо. По този начин, тя много прилича на златото.

А липсата на вътрешна стойност, прави възможността да се ползват приоми на фундаменталния анализ, за да се определи „справедливата цена" на биткойна, невъзможно. Можем само да припомним, че Бъфет не харесва златото, именно заради липсата на вътрешна стойност.

На второ място, биткойнът е децентрализирана система за разплащане и в тази насока, валута. Или липсва регулация и решения от подобни органи, които да въздействат върху търсенето и предлагането и на база на които да се прави фундаментален анализ, по подобие на традиционните валути.

За сравнение, доларът, еврото и останалите валути, се влияят от монетарната политика и решения на институциите, които ги регулират – в лицето на Фед и ЕЦБ. А прогнозирането на тези решения и политики, са основна част от фундаменталния анализ.

След като уточнихме това, можем да погледнем към техническия анализ и част от възможните начини, по които да го прилагате…

Определяне на тренда при Биткойна

„Трендът е твой приятел" е основно правило в техническия анализ". Ето защо, преди да започнете да търгувате с биткойн е важно да знаете какъв е тренда при криптовалутата.

Друго правило на техническия анализ гласи – преминавайте винаги от по-дългосрочен, към по-краткосрочен тренд, при графичен анализ на един актив.

Има много прост начин за определяне на тренда и това е с ползване на пълзящи средни величини. А именно – на една по-дългосрочна и една по-краткосрочна такава. Когато краткосрочната пълзяща средна величина е над дългосрочната, се приема че трендът е възходящ.

Анализаторите ползват различни по срочност и вид пълзящи средни величини. Най-често използването обаче са 200-дневната и 50-дневната, простата (която отдава еднаква тежест на всички времеви периоди) и експоненциална (отдаваща по-голяма тежест на последните времеви периоди) пълзяща средна величина.

Всеки сам за себе си може да определи какви по вид и срочност средни величини да използва. Ние ще дадем пример обаче, с 200-дневната и 50-дневната прости пълзящи стойности за биткойна, на дневна графика.

Както се вижда, трендът е възходящ, като през последната една година липсва преминаване на краткосрочната под дългосрочната линия. Тоест инвеститорите все още няма от какво да се притесняват особено много.

Двете средни линии обаче, освен за определяне на тренда, могат да се използват от инвеститорите и като нива за поставяне на стоповете за ограничаване на печалбите. Първият тревожен сигнал при един актив, когато е във възходящ тренд, се дава при понижение на цената под краткосрочната пълзяща средна величина. Или инвеститорите с дълго позиции, могат да позиционират стоповете си за ограничаване на загубата, в дадения случай, под 50-дневната пълзяща средна, или около 2 550 долара в момента.

Линии на подкрепа и съпротива

Линиите на подкрепа и съпротива, са друг изключително важен и ползван от техническия анализ метод. Те се използват за определяне на нивата за влизане, или излизане от позиция.

Вижте още: Пробив и обръщания при ключови нива на съпротива и подкрепа

Най-просто казано, линиите на съпротива и подкрепа това са предходни дъна и върхове, от които цената има свойството да се оттласва. Подкрепата е ниво, при което цената на една валута двойка, обикновено ограничава спада си. И обратното – съпротивата е ниво, което има свойството да спира, повишението на валутната двойка.

Тези нива действат, поради склонността на инвеститорите, да съдят за това дали един финансов инструмент е „скъп" или „евтин", съпоставен с предходни върхове и дъна. До голяма степен тези технически нива влизат в сила, именно поради факта, че всички очакват да влязат в сила. Това задейства и така нареченото „самореализиращо се пророчество".

Какво се случва, когато един актив доближи до предходно дъно? Купувачите се активизират и започват да купуват усилено. Това в среда в която продавачите не са особено склонни да продават, в очакване на доказателство, че поевтиняването ще продължи, тоест в очакване на пробив на подкрепата.

И обратното… Когато активът се доближи до връх, продавачите се активизират, а купувачите заемат изчаквателна позиция. Това води до отласване от посоченото ниво на съпротива.

Пълзящите средни величини, особено на по-дъглосрочни графики, са добър инструмент за определяне на тренда, но не особено добри в посочването на най-добрия момент за влизане в позиция. И тук на помощ идват линиите на съпротива и подкрепа.

Както се вижда нивото 2 550 долара за биткойн, където е разположена 50-дневната му проста пълзяща средна величина в момента, е доста далеч от нивата на търговия на криптовалутата, които са при над 3 200 долара в момента. По-точно на около 21%. Подобен стоп обаче, може да не е особено удачен за търгуващите с биткойн, особено ползващи маржин.

Затова отново поглеждаме към графиката, за да определим по-близко и удачно за ограничаване на загубата ниво, което не е отдалечено на над 20% от текущата цена.

Традиционно правило при линиите на съпротива и подкрепа е, че когато са силни и бъдат преодоляни, те се превръщат в притовоположното на това което са били – тоест съпротивите стават подкрепи, а подкрепите съпротиви.

Както видяхме, психологическата граница, дълго време бе непреодолимо ниво за биткойна. С пробива на това ниво обаче, през уикенда, освен че последва силно по-нататъшно повишение, това ниво вече се очаква да играе функцията на ключово ниво на подкрепа. Причината – всеки път, когато криптовалутата се доближи до него, се очаква да се появяват нови купувачи, които да подкрепят цената.

Или посочената на графиката линия, при ниво от 2 950 долара, която се превръща от съпротива, в подкрепа, вече може да се използва от трейдърите за поставяне на стоп за ограничаване на загубите, при заемане на дълги позиции.

Японски свещи

Няма как да говорим за технически анализ и да не поговорим малко повече за графиките. Те са много и най-разнообразни видове – линейни, барови, аритметични, геометрични, с японски свещи и т.н.

Вижте още: Екслузивно интервю със Стив Нисън, бащата на японските свещи

Част от привлекателността на японските свещи е във визуализацията на графиката, която дава представа за пазарното поведение и ключови повратни точки. Именно последното, е друга от характеристиките на индикатора, които го правят, предпочитан инструмент от техническите анализатори.

Можете да използвате японските свещи на всеки пазар и във всяка времева рамка, стига да имате цена на отваряне, цена на затваряне, най-ниска и най-висока стойност. Ето как изглежда базовата конфигурация на една японска свещ.

Сега поглеждаме към графиката, за да видим, дали има сигнал даван от моделите с японски свещи.

Макар, да липсва някаква формация, която да прогнозира бъдещата посока в цената, на дневна графика забелязваме нещо интересно. А именно – най-ниските стойности на последните две свещи са почти еднакви – при ниво от 3 169 долара.

Или още едно ниво за поставяне на стопове от по-краткосрочните трейдъри.

Петте най-мощни формации с японски свещи

Очаквайте съвсем скоро и втория семинар с бащата на японските свещи – Стив Нисън, който ще бъда организиран от Admiral Markets.

Фибоначи нивата

Този индикатор е базиран на идеята, че след силно движение в определена посока, налице е повишена възможност за корекция до определени пропорции.

Тези пропорции, се определят от редицата на Фибоначи.

Стратегии за търговия на база фибоначи нива

Това е последователност от числа, позната от античността, но популяризирана от италианския математик Фибоначи. Именно на него е и кръстена тя. Модерната редица на Фибоначи, стартира с 0 и 1.

Всяко последователно число е сумата от предходните две стойности.

Ето и как изглежда редицата от числа – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Съотношенията на Фибоначи, които се приемат, че са най-важните нива на корекция, идват от тези числа. Най-важното от всички съотношения е съотношението 0.618. Това съотношение се получава, като се раздели число от редицата на фибоначи с непосредствено предшестващото го.

Стойността на съотношението, започва да клони към 0.618 като напредвате в редицата от числа. Например 89/144 = 0.6181 и 144/233 = 0.6180.

Друго ключово съотношение е съотношението 0.382.

То се получава, като се раздели число от редицата на Фибоначи, с число от същата редица, но през едно място напред.

Налице е тенденция към достигане на 0.382 с напредване по редицата. Например 55/144 = 0.3819, а 89/233 = 0.3820.

Последното важно съотношение е 0.236. То се получава с разделянето на число от редицата с число, през две места от него. Например 55/233 = 0.23605.

Разбира се има и други фибоначи числа, които се получават следствие на различни комбинации, но гореспоменатите, могат да се определят като ключови.

Какво сочи всичко това?

На теория, приема се, че след силно трендово движение, пазарът има склонност да корегира, до посочените ключови съотношения на Фибоначи. Това е един много използван от трейдърите индикатор защото той се опитва да прогнозира, до къде би се простряло определено корективно движение.

Както виждаме от графиката, първото фибоначи ниво – при 23.6% на отбелязаното повишение е при ниво от около 3000 долара. Или налице е още едно потвърждение за това, че психологическата граница, може да е много важна подкрепа. А колкото повече потвърждения има за едно ниво, толкова по-силно е то по отношение на цената.

Добрата новина е, че няма нужда сами да смятате и обозначавате тези нива на графиката. С ползването на платформата Meta Trader 4 Supreme Edition, определянето на тези ключови нива е изключително просто и лесно и се свежда до изтегляне на една линия (между най-високата и най-ниската точка, или обратното), на движение, за което искате да видите къде са потенциалните фибоначи нива.

изтеглете MT4 Supreme Edition безплатно

Вълнови анализ на Елиът

Това е един друг, много широко прилаган от техническите анализатори модел. По същество този анализ се базира на инвеститорската психология и вълновото движение на пазара. Или казано по друг начин, след периоди на силни движения в цената – нагоре, или надолу, следва корекция. За определяне на степента и силата на корекцията, се използват именно фибоначи-нивата.

Какво е вълнови анализ на Елиът и как се прилага на Форекс пазара?

Вълновият принцип на Елиът, детайлно описва поведението на група инвеститори. Той показва, как промяната на психиката води от моменти на краен оптимизъм, към такива на песимизъм и обратното. Каквато е именно и същността на всеки един пазар. Както се казва, нищо не се движи само нагоре, или само надолу.

Елиът въвежда две понятия – „импулсни вълни", или трендови и „корективни вълни", или корекции. Всяка една импулсна вълна се състои от пет по-малки вълни, а всяка една корективна – от три.

Тези основни закономерности изграждат пет- и три вълнови структури.

Някои от основните характеристики на този метод включват:

1. Броят на подвълните в тях винаги е пет и се номерират от 1 до 5

2. Вълна 2 никога не минава под дъното на вълна 1

3. От вълни 1, 3 и 5, вълна 3 никога не е най-късата и много често е съставена от пет минивълни, в същата описана конфигурация

4. Вълна 4 никога не завършва в територията на вълна 1 и 2

5. Импулсните вълни, са следвани от корективни такива, съставени от 3 вълни

Почти идеални пет вълни, могат да бъдат открити при биткойна, както се вижда от графиката по-долу. Съгласно графиката, в момента е много вероятно да сме в последната пета вълна на импулсното движение.

Вижте още: Най-добрия софтуер за вълнови анализ на Елиът

Анализът на Елиът и фибоначи нивата, могат да бъдат приложени за определяне на това, докъде може да продължи потенциалния ръст на петата вълна.

Фигури на техническия анализ

Много и най-разнообразни фигури, са на разположение за ползване от тръйдърите ползващи техническия анализ. Част от тях включват – глава с рамене (нормални и обърнати), триъгълници (стесняващи се и разширяващи се), флагове и мн.др.

Сега ще разгледаме една от най-често ползваните от техническите анализатори фигура – флаг, която освен всичко е налице при биткойна. Ето как изглежда тази популярна фигура:

Добрата новина е, че при биткойна има потвърждение за потенциално развитие на флаг, при очертания с кръгче пробив. Съгласно същността на фигурата, ако тя е налице и екстраполираме дръжката на флага, след пробива, то потенциалната цел за фигурата е нивото от 4 500 долара.

Прилагане на технически индикатори

И накрая, няма как техническия анализ да мине без прилагане поне на един индикатор. И докато, на разположение на инвеститорите са десетки индикатори (включително над 60 нови индикатора, в платформата MT4 Supreme Edition), всеки трейдър сам за себе си трябва да определи, кой индикатор в най-голяма степен определя на стила му на търговия.

Най-важните форекс индикатори, с които всеки трейдър трябва да е запознат!

В допълнение, трябва да се има в предвид, че експертите препоръчват да не претрупвате графиката си с индикатори и да не разчитате на повече от два, или три индикатора, при вземане на решение (предвид на това че някои индикатори, могат да си противоречат).

Сега ще разгледаме някои ключови индикатори, предпочитане от инвестиционната общност, като експертите препоръчват да имате поне един осцилатор на графиката си.

MACD индикатор

Това е един от най-популярните сред инвеститорите форекс индикатор. Носещ името на съкращението от наименованието си – The moving average convergence/divergence (MACD), той е предназначен да измерва момента.

Кое е най-доброто в случая?

Заедно с идентифицирането на тренда, показателят също така се използва за измерване на силата му. По отношение на това да се даде усещане за силата на тренда, той може би е най-добрия Форкес индикатор.

Изчисляването на дивергенцията между по-бързата и по-бавната EMA е ключовата концепция зад индикатора.

Индикаторът поставя две линии на графиката. Линията MACD обикновено се изчислява като се извади 26-дневната експоненциална средна от 12-дневната и после се поставя 9-дневна ЕМА на МАСD като сигнална линия.

Когато линията MACD пресече под сигналната линия, това е сигнал за продажба. Когато пресече над сигналната линия, се дава сигнал за покупка.

Можете да нагласите трите параметъра на индикатора (26, 12 и 9), според желанията си. По подобие на средните величини, експериментирането е препоръчително, за да достигнете до най-добрите времеви рамки на индикатора, които в най-голяма степен отговарят на търговската ви стратегия.

Bollinger band

Всеки списък с най-добри форекс индикатори, трябва да включва доказал се с времето индикатор за канал на волатилност.

Каналът на волатилност, е друг метод за идентифициране на тренд. Той използва идеята, че ако цената се отдалечи от пълзящата си средна величина с повече от определено ниво, то може да е започнал нов тренд.

Индикаторът Bollinger е канал на волатилност, изобретен от финансовия анализатор Джон Болинждър, преди повече от 30 години. Той все още, остава сред най-добрите форекс индикатори, на разположение на трейдърите.

Вижте още: Стратегия за пробив с използване на Bollinger Bands

Индикаторът използва два пареметъра:

брой на дните за пълзящата средна величина

брой на стандартните отклонения, с които искате да обвържете средната величина

Не забравяйте, че волатилността може да е не само важ приятел, но и враг. Защитете средствата си от прекомерна волатилност, с възможностите за Защита от Волатилност, на платформата MT 4 Supreme Edition.

Най-често срещаните стойности са 2, или 2.5 стандартни отклонения. В статистиката, стандартното отклонение измерва какво е отклонението от средните стойности в една статистическа верига. Във финансите, стандартното отклонение, се използва за измерване на волатилността.

Какво на практика сочи показателя?

Показателят сочи пазарната волатилност. Каналът се разширавя, когато волатилността расте и се стеснява, когато волатилността се понижава. Система следваща по-дългосрочен тренд, би могла да използва две стандартни отклонения и 350 пълзяща средна величина.

Бихте заели дълга позиция, ако затварянето на инструмента от предходния ден е над горната граница на канала, а къса позиция, ако затварянето от предходния ден е по-ниско от дъното на канала.

Изходната точка на така заетите позиции ще е, ако затварянето от предходния ден се върне и пресече отново със средната величина.

изтеглете MT4 Supreme Edition Безплатно

Възползвайте се от допълнителните възможности за технически анализ на платформата MT 4 Supreme Edition на Admiral Markets.

В заключение можем да кажем, че това какви индикатори и приоми от техническия анализ ще предпочетете да ползвате, зависи само и единствено от вас. Техническия анализ обаче и потвърждаващи сигнали от повече от един приом, могат само да повишат сигурността и спокойствието ви при вземане на решение за заемане на позиция.

Както и да търгувате обаче, не забравяйте че цел номер едно трябва да бъде - защита на капитала Ви. Ето защо, ние от Admiral Markets Ви предлагаме изключителната политика за Защита от Негативен Баланс, с която ще тръгнете по-уверено по вашия "търговски път".

Конференция за криптовалути

Научете повече за криптовалутите и как можете да се облагодетелствате от тях, като се регистрирате безплатно за най-горещото финансово събитие на тази година – Конференция за криптовалути 2017: Как да търгуваме Bitcoin и Еherium.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати. Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.