76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво е дивидент и как да инвестираме в акции с дивиденти през 2020?

Когато става въпрос за инвестиции на фондовите пазари много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции, от които да получават възможно най-добър дивидент. И Защо не? Чрез изплащане на дивиденти инвеститорите могат да получат допълнителна доходност от своята инвестиция, освен повишаването на цената на закупените акции. В тази статия ще разгледаме какво е дивидент, кои компании дават дивиденти и каква е процедурата по изплащане на дивиденти? Да започваме!Какво е дивидент и кои акции дават дивиденти през 2019?

Какво е дивидент?

Дивидент е разпределение на определена част от печалбата на дадена компания и се изплаща под формата на възнаграждение за клас от нейните акционери. Тези дивиденти се определят и управляват от борда на директорите на компанията, въпреки че те трябва да бъдат одобрени от акционерите чрез тяхното право на глас.

Дивиденти могат да се издават като парични плащания, като акции или друго имущество, въпреки че паричните дивиденти са най-често срещаните. Заедно с компаниите, различните взаимни и борсово търгувани фондове (ETF) също практикуват изплащане на дивиденти.

Всъщност дивидент е награда, която се изплаща на акционерите на дадена компания, заради това, че са инвестирали собствен капитал в нея и обикновено идва от нетните печалби на фирмата.

В повечето случаи по-голямата част от печалбата остава на съхранение в компанията. Често печалбите на компаниите се използват за финансиране на настоящата и бъдеща активност и покриване на задължения, останалата част може да бъде разпределена на акционерите под формата на дивидент.

Все пак, някои компании могат да предлагат изплащане на дивиденти, дори когато не правят достатъчно големи печалби. В повечето случаи това се прави с цел да се поддържа установения ред да има редовно изплащане на дивидент, за да могат да се привличат нови инвеститори и да се задържат настоящите.

Изплащане на дивиденти

Ако дадена компания има печалба и реши да изплати дивидент на обикновените акционери, се обявява сумата и датата на изплащане. Обикновено в САЩ компаниите планират изплащане на дивиденти на всеки три месеца, след като бъде приключен отчета за приходите и бордът на директорите се срещне, за да преразгледа финансовите резултати.

В други случаи изплащането на дивиденти може да е веднъж годишно. Този метод е по-често използван в Европа.

Изплащане на дивиденти обикновено става под формата на пари в брой. Но това може да се случи и чрез даване на допълнителни акции. Стандартната практика за изплащане на дивиденти е по-скоро под формата на пари. В повечето случаи определената сума се изплаща на инвеститорите няколко дни след обявената екс дивидентна дата (ex-dividend date). На тази дата цената на акцията започва да се търгува без предварително обявения дивидент.

Алтернативният метод за изплащане на дивиденти е под формата на допълнителни акции. Тази практика може да е позната като реинвестиция на дивиденти и обикновено се предлага като опция за изплащане на дивиденти от компаниите или взаимните или борсово търгувани фондове.

В повечето случаи сумата получена от изплащане на дивиденти подлежи на данък дивидент. Този данък дивидент трябва да бъде платен независимо от формата, в която се изплащат дивидентите.

Процедура по изплащане на дивиденти от акции

Когато от дадена компания обявят изплащане на дивиденти, акционерите се уведомяват чрез прессъобщение и информацията обикновено се разпространява чрез финансови медии. Това е първа стъпка в процедурата и се нарича дата на деклариране.

В момента на деклариране се определя и дата на вписване на дивидента (record date). На датата на вписване се определят всички притежатели на акции, които имат право на изплащане на дивидент.

Следващата дата след датата на вписване се нарича екс дивидентна дата и на нея цената акцията започва да се търгува без дивидент. Това означава, че на екс дивидентната дата купувачът на акции няма право да получи последното изплащане на дивидент.

Накрая идва датата на изплащане, която обикновено е около месец след датата на вписване. На датата за изплащане компанията депозира средствата на акционерите в депозитар. След това идват и плащанията в брой, които стават чрез брокерски фирми по целия свят. Тези фирми спомагат инвеститорите да получат в своя дивидент от акции на дадена компания.

Тествайте търговията с акции на дивидентни компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets UK Ltd. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Данък дивидент

Както вече споменахме, всяко изплащане на дивиденти се облага от данък дивидент, който обаче може да зависи от държавната юрисдикция, вида на декларирания дивидент, сметката, в която инвеститорът държи акциите и колко дълго инвеститорът е притежавал дадените акции.

В България например данък дивидент се определя от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и ставката за данък дивидент в общия случай е 5%. Разбира се има различни изключения и промени като например местожителство на инвеститора и дали акциите, в които инвестира са чуждестранни или не

В други държави този данък дивидент може да е в различно процентно съотношение и при други условия. Затова е добре преди да се инвестира в акции с дивиденти да се провери как точно стоят нещата с данък дивидент.

Кои компании изплащат дивиденти?

Преди да се даде отговор на въпроса кои компании изплащат дивидент е добре да се види какви видове акции има и с какво се характеризират. Акциите на компаниите се делят основно на три основни вида: акции на растежа, акции със стойност и акции с дивиденти. Нека сега да разгледаме накратко всеки един от тях.

Акции на растежа (Growth stocks)

Акции на растежа са акции на компании, от които се очаква да нарастват по-бързо от средното за пазара. В повечето случаи тези акции не практикуват изплащане на дивиденти, тъй като обикновено искат да реинвестират по-голямата част от печалбите си, за да ускорят растежа си в краткосрочен план.

Когато се инвестира в акции на растежа инвеститорите имат за цел потенциално да направят капиталови печалби, когато продадат своите акции на по-висока цена от тази, на която са ги купили. Дивидентите не са приоритет номер 1 на инвеститорите в акции на растежа.

В днешно време акциите на растежа включват по-голямата част от технологичния сектор, биотехнологиите и някои потребителски компании, произвеждащи стоки, които не са от първа необходимост. Повечето компании в някои по-нови индустрии като канабиса също могат да влязат в тази категория.

Акции със стойност (value stocks)

Акциите със стойност се търгуват на по-ниска цена, отколкото предполагат фундаментите на компанията като дивиденти, печалби, продажби и тн. Това ги прави особено привлекателни за инвеститорите търсещи стойност.

По-ниската цена на акциите със стойност показва, че компанията се търгува на по-ниска цена, отколкото показва представянето на компанията. Инвеститорите в този тип акции се опитват да извлекат печалби от неефективността на пазара, тъй като цената на дадена акция може да не отговаря точно на представянето на компанията.

Акции с дивиденти (dividend stocks)

Акции с дивиденти са акции на компании, които изплащат редовни дивиденти на своите инвеститори. Тези акции с дивиденти обикновено са на утвърдени компании, които водят политика за разпределяне на печалбите обратно към акционерите.

По-големите установени компании с по-предвидими печалби често са акциите с най-големи дивиденти. Тези компании са склонни на редовно изплащане на дивиденти, тъй като се стремят да максимизират печалбите за акционерите по начин, който е различава от естествения растеж на цената на акциите.

Повечето компании от следните сектори поддържат редовно изплащане на дивиденти: суровини, петрол и газ, банки и финанси, здрави и фармацевтични и комунални услуги. Компаниите структурирани като дружества с ограничена отговорност и тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs) също са сред изплащащите по-големи дивиденти. Фондовете също могат да изплащат редовно дивиденти ако това съответства на техните инвестиционни цели.

Най-общо, по-новите и бързоразвиващи се компании не изплащат големи дивиденти. Причината е проста - много компании смятат, че най-доброто използване на печалбите им е да реинвестират в бизнеса си и да стимулират по-нататъшен растеж.

От друга страна, след като компаниите, които са узрели до момента и за който не е необходимо да харчат голяма част от капитала, които генерират за разрастване на бизнеса, има два основни начина да върнат капитал при акционерите - дивидент или обратно изкупуване на акции.

Има известен дебат сред инвеститорите относно това кое е по-добро и много акции с дивиденти използват комбинация от двете. Тъй като дивидентните акции обикновено са зрели и печеливши компании, те обикновено преживяват рецесиите и сривовете по-добре от акциите без дивидент и също така са по-малко волатилни.

Така можем да се заключи, че ако даден инвеститор се цели в пасивна доходност от своята инвестиция в акции под формата на дивидент, трябва да се насочи към установени компании, които често предлагат изплащане на дивиденти или към някои акции със стойност. Акциите на растежа в повечето случаи не предлагат доходност от дивиденти или ако предлагат, тя далеч не е толкова атрактивна, колкото дивидентните акции.

Започнете да изграждате портфолио от акции с дивиденти с Admiral Markets като можете да избирате от над 4000 акции и 200 ETF-и. Кликнете на банера под-долу и започнете да получавате пасивна доходност от своите инвестиции!

Инвестирайте в акции с дивиденти с Admiral Markets

Как се инвестира в акции с дивиденти?

Инвестициите в акции с дивиденти могат да бъдат отличен начин за генериране на пасивна доходност и увеличаване на портфолиото за дълги периоди от време. Ако се съсредоточим върху солидни компании, които редовно увеличават своите дивиденти, малък първоначален капитал може да се превърне в доста по-сериозна, благодарение на силата на сложните печалби.

С две думи най-добрата причина за инвестиране в акции с дивиденти е възможността за плавно увеличаване на капитала. В повечето компаниите практикуващи изплащане на дивиденти са по-зрели и стабилни от своите недивидентни колеги. Така макар че няма голяма вероятност да поскъпнат бързо, солидното портфолио от акции с дивиденти може да създаде стабилно количество приходи в дългосрочен план.

Важно е да се отбележи, че всички инвестиционни стратегии предполагат, че краткосрочните колебания на цените могат да повлияят на баланса на сметката, ако не сте търпеливи, за да можете да приемете, че инвестицията може да бъде с негативна доходност за продължителен период от време. И накрая, стриктното управление на риска по отношение на капитала е от съществено значение!

Какво е дивидентна доходност?

Дивидентната доходност на една компания може да бъде много полезен индикатор за дадена компания. Той показва на инвеститора съотношението на годишния дивидент спрямо текущата цена на акциите, в проценти. По същество той показва приблизителна оценка на дивидентната възвръщаемост на дадена инвестиция в акции.

Много инвеститори вероятно са чували термина дивидентна доходност, но не се притеснявайте ако не сте. Изчислението на този показател е доста просто:

  • Дивидентна доходност = Годишен дивидент / Цена на акция

Дивидентната доходност се равнява на годишния дивидент, който изплаща дадена компания, разделен на моментната цена на акцията. Така, в случая на фармацевтичния гигант, произвеждащ и потребителски стоки, Johnson & Johnson при годишен дивидент от $3,80 (според Yahoo Finance на 17.10.2019) и цена на акция от $129, дивидентната доходност на компанията е 2,94%.

Отново е добре да отбележим, че миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Този показател може да се използва за идентифициране на дивидентни акции, които може да се превърнат в потенциални бъдещи инвестиции.

Разбира се, много инвеститори биха търсили само акции с висока дивидентна доходност, което в някои случаи може да се окаже грешка. Защо? Защото много компании, които предлагат висока дивидентна доходност, често имат много ниска цена на акцията. А затова може да си има сериозни причини.

Всъщност изследванията показват, че между януари 1928 г. и декември 2017 г. четвъртата от 5 групи акции с дивиденти превъзхожда първата и петата група по доходност от дивидентни акции. Това основно означава, че избора на дивидентни акции със средна доходност превъзхожда най-високата доходност и най-ниската доходност на акциите с дивиденти.

Акции с най-високи и най-ниски дивиденти

Източник: Heartland Advisors - Най-високите и най-ниските платци. Диапазон на данните: 1928 - 2016 година. Моля отбележете: Прогнози като тези не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Често компаниите, които имат най-високата прогнозна доходност от дивидент, може да не извършат плащането на прогнозната сума. Много от високодоходните акции всъщност са тези, които повечето инвеститори трябва да избягват, тъй като има голяма разлика между прогнозната дивидентна доходност и реалната дивидентна доходност, както показва следващата графика.

Реализирана и прогнозна доходност от дивидент

Източник: CNBC - 20-годишна равно-претеглена средна стойност за акциите от S&P500. Диапазон на данните: 1996 - 2015 година. Моля отбележете: Прогнози като тези не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Показатели на акции с дивиденти

В следващата част от статията ще споменем някои съвети и индикатори, които е добре да се имат предвид от инвеститорите в акции с дивиденти, за да могат да оптимизират своята доходност и да направят най-точния избор на компания, в която да инвестират. Ето и някои от по-важните от тях.

1. Не се фокусирайте само върху доходността от дивидент.

Може да звучи изненадващо, че от всички ключови показатели, които дивидентните инвеститори трябва да познават, дивидентната доходност всъщност може да бъде един от най-малко важните. Разбира се ако всички други индикатори за еднакви, по-високата доходност от дивидент със сигурност е за предпочитане.

Но докато акцията притежава сравнително висока доходност (да речем, 2% или по-висока), има няколко други фактора, на които дивидентните инвеститори би трябвало да обърнат по-голямо внимание.

Например, последователността и растежът на дивидентите са два индикатора, които са значително по-важни за дългосрочните инвеститори, отколкото текущата дивидентна доходност на акциите.

2.94% доходност от дивидент на Johnson & Johnson не е точно най-високата, която ще намерите, но имайте предвид, че компанията е с не само забележително последователно в изплащане на дивидент, но и е увеличила размера на дивидента си в последните 56 последователни години. Все пак миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещо представяне.

Ръстът на дивидентите е може би един от най-важните показатели при анализ на акции с дивиденти. Ако трябва да разгледаме един показател, това е ръстът на дивидентите през последните пет години.

Ако дадена компания е лидер на своя пазар и увеличава както продажбите, така и приходите си, като същевременно поддържа здравословно ниво на дълга и генерира постоянен паричен поток, познайте какво ще направи мениджмънта? Точно така! Ще увеличи размера на дивидента изплащан на инвеститорите.

2. Коефициент на изплащане на дивидент (Payout ratio).

Коефициентът на изплащане на дивидент също е сред най-важните показатели за инвеститорите, които искат да инвестират в акции с дивиденти. Той всъщност представлява дивидентът на акцията като процент от печалбата и. Таза този индикатор показва способността на акцията да продължи да изплаща дивидентите си, дори ако печалбите на компанията намаляват.

3. Обща възвръщаемост (Total return).

Този показател отразява комбинацията от дивидентите и покачването на цената на акцията. Общата възвръщаемост дава цялостна картина за представянето на дадена акция с дивиденти. Например ако определена акция повиши цената си с 6% за една година и предлага 3% дивидентна доходност, общата и възвръщаемост е 9%.

В обратния случай, ако цената на акцията, в която сте инвестирали са понижи с 6%, при 3% доходност от дивидент, то загубите ще бъдат ограничени до 3% от капитала.

Тук много инвеститори биха пожелали акции с висока обща възвръщаемост, но това включва и поемането на по-големи рискове. Съотношението риск/печалба на финансовите пазари е установено много точно. По-големите печалби, включват по-големи рискове, а по-ниските нива на риск предполагат и по-ниски печалби.

4. Ръст на печалба на акция (EPS growth).

Показателят печалба на акция измерва колко печалба е генерирала дадена компания. Компаниите обикновено отчитат съотношението си печалба на акция на тримесечна или годишна база.

Съотношението печалба на акция се изчислява, като се вземе разликата между нетния доход на компанията и дивидентите, изплатени за привилегировани акции, и след това тази цифра се раздели на средния брой на акциите.

Да речем, че компанията има нетен доход от 20 милиона долара и изплаща 2 милиона долара дивиденти на привилегированите акционери. Нека също така да кажем, че компанията има 10 милиона акции за първата половина на тримесечието и 12 милиона акции за втората половина, или средно 11 милиона акции. В този случай ето как бихме изчислили печалбата на акция:

$20 милиона - $2 милиона = $18 милиона

$18 милиона / 11 милиона акции = $1.63 на акция.

Така избраната компания има настоящо съотношение печалба/акция от $1.63.

В повечето случаи постоянно нарастващите приходи са добър показател, че акциите ще могат да продължат да увеличават дивидента си.

5. Придобивания или органичен растеж

Растежът на една компания не винаги може да се обясни с едни и същи фактори. Когато видите стабилна тенденция в приходите, можете да си представите, че това се дължи на органичния растеж. Органичният растеж се случва, когато компанията се развива на нарастващ пазар или увеличава пазарните си дялове поради нови или по-добри продукти.

Има и друг начин за увеличаване на продажбите на една компания и това е чрез придобивания. Ако компанията не е разработила нов продукт или услуга, тя може да придобие конкурент, който го е направил.

Когато има голям скок в приходите на определена компания, то той обикновено е свързан с голяма придобивка. Важно е след това да проследите дали ръста ще продължи стабилно, както и дали нивото на дълг на компанията не е нараснало прекалено.

6. Дългосрочен дълг

Добре е да се знае, че сам по себе си дългът не е задължително да е лош показател. Всъщност ако мениджмънтът на една компания може да използва ливъридж разумно, то тя може да нарасне по-бързо, съответно да направи акционерите си по-богати за по-кратък период.

Размерът на дълга и съотношението му спрямо активите на компанията са важни, но може би още по-важна е тенденцията при задлъжнялостта. Рязкото и продължително увеличаване на дълга на дадена компания може да доведе до влошаване на здравословното и състояние, което пък от своя страна да отблъсне инвеститорите и да понижи цената на акцията.

С Admiral Markets можете да купувате и продавате акции на над 4000 компании и над 300 ETF-и при комисионни започващи от само $0,01. Единственото, което трябва да направите, за да започнете е да кликнете на банера отдолу.

Търговия с акции с дивиденти с Admiral Markets

Най-добрите акции с дивиденти в САЩ

Съединените щати са дом на някои от най-разпознаваемите компании в света. С разнообразие от сектори, от които да избирате, като търговия на дребно, енергетика и финансовите услуги. В САЩ има много кандидати, които могат да се включат в списъка с най-добрите акции с дивиденти, в които да инвестирате.

1. JP Morgan

  • Дивидент: $3.60
  • Прогнозна дивидентна доходност: 3.09%

JP Morgan е една от най-големите банки в света и като погледнем назад ще видим, че има дълга дивидентна история. Преди финансовата криза от 2008 година, гигантът в инвестиционното банкиране изплащаше годишен дивидент от $1,52 на акция. Малко след кризата той бе свален до $0,20.

Въпреки това, изплащания дивидент се увеличаваше всяка година след това и в момента е на най-високите нива за последните две десетилетия, надхвърляйки доста нивата от 2008 година.

Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #JPM, седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #JPM, седмична графика. Диапазон на данните: 5 февруари 2012 - 15 октомври 2019. Изготвена на 16 октомври 2019 в 12:00. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Освен на изплащане на дивиденти, инвеститорите в JP Morgan също се радват на увеличение на цената на акциите, което дава повече възможности за доходност на инвеститорите. Те могат да избират да използват изплащането на дивидент като форма на доход, или биха могли да го използват за реинвестиране и закупуване на повече акции - като по този начин увеличават възвръщаемостта си във времето.

Разбира се покачването на цената на акциите на JP Morgan не се случва в права линия. Но по време на низходящите корекции инвеститорите в банката получават някакъв капитал от компанията под формата на дивиденти от акции на JPM.

2. Johnson & Johnson

  • Дивидент $3,60
  • Прогнозна дивидентна доходност: 2.5%

Много инвеститори, които търсят дивиденти от акции обичат Johnson & Johnson. Макар и да не предлага най-голямата дивидентна доходност на пазара, компанията предлага много добър баланс между растеж на дивидентите и стабилна цена на акциите. Освен това J&J увеличава дивидента си във всяка от последните 56 години.

Johnson & Johnson също така се смята за дефанзивна акция, която се представя добре по време на слаби периоди за икономиката като икономическа рецесия.

В крайна сметка, компанията е един от най-големите производители и дистрибутори на медицински и фармацевтични продукти в света. Следователно, винаги ще има нужда от продуктите, които предоставят Johnson & Johnson, без значение от представянeто на икономиката.

Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #JNJ, седмична графика.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #JNJ, седмична графика. Диапазон на данните: 4 май 2012 - 15 октомври 2019. Изготвена на 16 октомври 2019 в 12:00. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Инвеститорите в Johnson & Johnson се възползват и от нарастваща цена и от стабилните дивиденти. Така се получава много приятен баланс за много инвестиционни портфейли. Интересното е, че между 1970 и 2016 средната годишна възвръщаемост е почти 15%. През този период има понижение само в 13 години, което означава, че акциите са завършвали позитивно годината в 72,2% от случаите.

Най-добрите акции с дивиденти във Великобритания

Фондовият пазар във Великобритания е много популярно място за инвеститорите, търсещи най-добрите дивиденти от акции. Той приютява някои от най-големите компании в света, които оперират в глобален мащаб. Не е съвпадение това, че някои от най-добрите британския акции са в голяма положителна корелация с високо доходните акции.

Ето избрани компании от фондовия пазар в Обединеното Кралство, които предлагат висок дивидент и са достойни да се разглеждат като едни най-добрите дивиденти акции, които можете да купите към момента.

1. Unilever PLS

  • Дивидент: £0.3393 на акция
  • Прогнозна дивидентна доходност: 2,96%

Unilever PLC има много богата история от създаването си през 1885 година. Компанията за основни потребителски стоки е собственик на марки, признати по целия свят, като Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's и много, много други.

Фактът, че компанията има много голямо портфолио от продукти, които се продават по цял свят, включително развиващи се пазари като Африка, Китай и Индия, я прави сериозен претендент за една от най-добрите акции с дивиденти във Великобритания.

Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #UNLVR, месечна графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #UNLVR, месечна графика. Диапазон на данните: 1 януари 1990 - 10 декември 2018. Изготвена на 16 октомври 2019 в 12:00. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Всъщност Unilever е регистрирана на три различни фондови борси в света, тъй като нейната марка е формирана от две организации. Unilever NV се търгува на фондовата борса Euronext Амстердам и Нюйоркската фондова борса. А Unilever PLC се търгува на Лондонската фондова борса. Тъй като всяка борса предлага различни валути за интелигентните инвеститори има възможност да играят с обменния курс на различните акции на Unilever.

Въпреки това, може би най-атрактивното качество на Unilever е покачването на цената на акциите на компанията от 1990 година, изобразено на екрана на цената на акциите на Unilever PLC (вижте графиката по-горе).

2. GlaxoSmithKline

  • Дивидент: £0.3393 на акция
  • Прогнозна дивидентна доходност: 5,44%

GlaxoSmithKline е една от най-големите здравни и фармацевтични компании в света с пазарна капитализация от над £70 милиарда. Фокусът и е основно върху фармацевтични продукти, ваксини и потребителски здравни грижи. Една от основните причини компанията да един от основните претенденти за топ дивидентна акция във Великобритания определено е 5,44% доходност от дивиденти.

Все пак голямата доходност от дивиденти си има своята цена. Акциите на фармацевтичните компании често са високи волатилни, тъй като милиарди могат да бъдат изразходвани за проекти за лекарства и само, за да се провалят в клиничните изпитвания.

Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #GSK, месечна графика.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #GSK, месечна графика. Диапазон на данните: 1 октомври 1991 - 10 декември 2018. Изготвена на 16 октомври 2019 в 12:00. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Както показва графиката отгоре, цената на акциите на GlaxoSmithKline може да бъде доста волатилна. Онези, които са достатъчно уверени могат да се опитат да се възползват от пазарните скокове и да се опитат да увеличат капитала си, за да добавят към високата доходност от дивиденти.

Най-добрите акции с дивиденти в Европа

В Европа инвеститорите търсещи доходност от дивиденти могат да намерят голямо разнообразие акции в различни сектори. Това прави "Стария континент" интригуващо място за дивидентните инвеститори, които избират своите бъдещи инвестиции.

Един начин да намерите някои от най-добрите дивидентни акции е да погледнете към сектора със взаимните фондове. Има много фокусирани върху дивиденти европейски взаимни фондове.

Най-широко притежаваните акции с дивиденти от европейските взаимни фондове

Източник: Seeking Alpha

В таблицата по-горе можете да намерите топ 19 на европейските дивидентни акции, които влизат най-често в потрфолиата на европейските фокусирани върху дивиденти взаимни фондове. Тази информация показва на инвеститорите кои акции с дивиденти са най-атрактивни за институционалните инвеститори.

Компаниите идват от редица сектори и обхващат широк спектър от дивидентна доходност. В долната част на таблицата е немската SAP SE, 1.4% дивидентна доходност, а в по-горната е HSBC Holdings от Обединеното кралство с 10.4% доходност от дивидент.

По-находчивите инвеститори може да искат да обмислят допълнителни проучвания на всяка компания. Независимо дали става въпрос за употреба на фундаментален анализ или технически анализ за идентифицирането на най-добрите акции с дивиденти, този анализ предоставя предимство на инвеститора.

За да могат да направят своят анализ по най-точния и коректен начин, трейдърите и инвеститорите се нуждаят от подходящите инструменти затова като възможно най-добрата платформа за инвестиране, както и с подходящия продукт, в който да инвестират.

Как да получите дивиденти от акции?

За много настоящи и бъдещи инвеститори получаването на дивиденти е една от основните цели в инвестирането. Но разбира се, за да се стигне до там преди това трябва да се премине през горните стъпки и да са закупени акции с дивиденти. В следващите параграфи на статията ще видим как може да стане това?

Когато даден инвеститор обмисля инвестиции на фондовите пазари и изграждането на портфолио от акции с дивиденти се нуждае от достъп до най-добрите инвестиционни продукти. Най-популярният начин затова е избор на лицензиран инвестиционен посредник, който предлага покупка и продажба на акции с дивиденти. Добре е те да се повече и да са от различни фондови борси.

След като е избран инвестиционният посредник и инвеститорът вече има достъп до голям брой компании и поне няколко фондови борси съществуват две възможности за инвестиции и търговия с акции.

Инвеститорът може да избере да инвестира в реални акции или договори за разлика (ДЗР) като и двата варианта имат своите предимства и недостатъци. Admiral Markets Ви предлага и двете възможности - над 4000 реални акции и ДЗР на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 безплатно като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.