Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам
79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. expand_more

Защо ниските лихви по депозити водят до загуба на пари?

Все още много хора смятат банката за сигурно място за своите спестявания и наричат банковите лихви по депозити гарантирана доходност. Но дали това е така? Дали наистина банката е най-сигурното място за нашите спестявания при сегашните икономически и финансови условия? Има ли други фактори, които влияят на нашите пари, докато си мислим, че печелим от лихви по депозити? Точно на тези и още други въпроси ще дадем отговор в тази статия. Ще се опитаме да видим дали има по-добри възможности от това просто да разчитаме на лихви по депозити на банките. Да започваме.

Защо губим пари при ниските лихви по депозити през 2019?

Какво са лихви по депозити?

Повечето банки и финансови институции предлагат услуга наречена спестовна сметка (депозитна сметка или влог). При този продукт клиента депозира доброволно дадена сума пари в банката, която пък от своя страна се ангажира да му изплаща определена доходност затова. Именно тази доходност са известните лихви по депозити на банките. Лихвата може да се натрупва към сумата, да се изплаща на определен период или да се получи при закриване на спестовната сметка.

Обикновено нивата на предлаганите от дадена банка лихви по депозити се посочват като годишна ставка, така че ще можете да разберете каква годишна доходност ще получите за депозираните от Вас средства.

Тук е добре да отбележим, че има два основни вида банкови влогове според тяхното времетраене:

 • Безсрочен депозит - клиентът предоставя своите средства на банка срещу дадена лихва по депозит като срокът за изтеглянето на средствата не е фиксиран. Този вид влогове са известни с по-ниските си лихви по депозити, но с по-голяма гъвкавост.
 • Срочен депозит - при този вид влог клиентът предава своите спестявания на банката срещу определена лихва, но се ангажира и с предварителен срок кога може да изтегли своите пари. Лихвите по срочни депозити са по-високи от тази на безсрочния влог, но при предсрочно прекратяване на срочен депозит се дължат неустойки, като в някои случаи клиентът може да получи сума по-малка от първоначално вложената.

Всеки човек, който иска да депозира своите средства а банка трябва да знае, че повечето банки налагат такси за поддръжка на спестовната сметка. Освен това в някои държави дори доходът от лихви се облага с данък. В България също има фиксиран данък лихви по депозити, но размера му ще обсъдим малко по-надолу в статията. Нека първо да видим какви лихви по депозити 2019 се предлагат в България.

Лихви по депозити 2019 в България

На последната си среща за монетарната политика Българска народна банка остави основния лихвен процент в страната непроменен - 0,0%. Това са най-ниските лихвени нива в историята на българската централна банка, а те се запазват на такива от февруари 2016 година. Отдолу можете да видите и графиката на движението на лихвените проценти в България, на която ясно се вижда низходящата тенденция в последните години:

Лихви по депозити - БНБ

Източник: Българска народна банка

БНБ бе повлияна от Европейската централна банка и глобалния цикъл по разхлабване на монетарната политика започнал в периода след световната финансова криза от 2008 година. Все пак лихвите в България не успяха да падна до негативни за разлика от еврозоната, където моментните лихви по депозити на Европейската централна банка са отрицателните -0,4%.

Нулевият основен лихвен процент на БНБ накара и местните търговски банки да свалят своите лихви по депозити близо до тези нива. Почти всички лихви по депозити 2019 варират между 0,05% и 0,80% на година. През 2019 година няма нито една от големите банки, която да предлага на 1% годишна доходност по спестовните сметки. Много от големи банки предлагат дори лихви по депозити по-ниски от 0,1% на година.

Може ли да печелите от лихви по депозити на банките?

Най-важния въпрос, който всеки клиент на банка си задава е дали може наистина да се печели от лихви по депозити на банките. Така ако погледнете към годишните лихви по депозити може лесно да сметнете, че при влог от 10 000 лева, максималната Ви годишната доходност от лихви ще е 80 лева.

Дотук обаче не сте включили таксите, които вземат банките за поддържане на спестовната сметка, които в някои случаи дори надвишават тази сума. Трябва да добавите и данъците, които трябва да платите върху приходите си от лихви по депозити. Освен това, не забравяте и че ако пропуснете датата на падежа ще трябва да платите такса на банката между 0,3% и 0,5%, за да може да изтеглите парите си.

Данък лихви по депозити

Относно данък лихви по депозити в България можете да се обърнете към Закон за данъци върху доходи на физически лица (ЗДДФЛ), който урежда този тип взаимоотношения:

Доходите от лихви по банкови сметки в България подлежат на облагане с окончателен данък. Обект на облагане са всички лихви по банкови сметки, независимо каква е банковата сметка - депозитна, разплащателна или спестовна, включително и детски влог. Все пак данъчното третиране зависи от индивидуалните обстоятелства за всеки клиент и може да бъде променено в бъдеще.

Според разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ всички лихви по банкови сметки на местни физически лица са обект на облагане с окончателен данък 8%, който се определя върху брутната сума на придобитите доходи и за който не е предвидено да се ползват каквито и да било данъчни облекчения.

Дължимият окончателен данък за доходите от лихви от източник в България се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. В рамките на същия срок банките са задължени да подадат и декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ (образец 4001). Местните физически лица нямат отношение по облагането и декларирането на доходи от лихви по банкови сметки.

Придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки от банки в чужбина (без значение дали става въпрос за страна от Европейския съюз (ЕС), Европейската икономическа общност или трети страни), се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ. В случай, че придобитите доходи са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.

Дължимият данък лихви по депозити се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната, в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Предвид това не съществува възможност местните физически лица сами да декларират и облагат доходите от лихви по банкови сметки, открити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени на територията на страната, тъй като това е задължение на платците на доходите.

Сигурност и лихви по депозити в България

Вероятно много пъти сте чували колко сигурно е да вложите парите си в банка и да печелите от лихви по депозити. По-нагоре в статията вече видяхте, че печалбите от лихви по депозити 2019 са всичко друго, но не и сигурни. Дори обратното, много по-вероятно е да излезете на загуба, когато вложите парите си в спестовна сметка в банка. Сега е време да разгледаме и другото твърдение за сигурността на банковите депозити.

Едва ли е останал човек в България, който да не разбра за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), която бе затворена на 20.06 2014 година. Тогава се намеси Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) изплати парите на вложителите до €100 000. Тези, които бяха вложили повече загубиха всичко над гарантирания минимум. Освен това, дори тези, които бяха компенсирани, получиха своите спестявания чак на 04.12.2014 или около 5 месеца по-късно. През това време вложителите няма достъп до своите спестявания.

Но нека видим колко са депозитите в банките в България и в каква степен Фондът за гарантиране на влоговете в банките може да ги компенсира?

Българите са спестили 3,7 милиарда лева под формата на банкови депозити само през 2018 година, това показаха предварителните данни на БНБ през декември. През четвъртото тримесечие са общо 9,750 милион броя и възлизат на над 51,5 милиарда лева.

В същото време отчетите на ФГВБ за месец юли 2019 година показват, че активите на фонда са 1,222 милиарда лева, от които 1,215 милиарда се депозирани в БНБ, а 10,48 са инвестирани в държавни ценни книжа. Изглежда, че ФГВБ потенциално може да има затруднения да компенсира всички депозити до €100 000 ако не получи помощ от държавата. Следователно и сигурността на банките не изглежда чак толкова голяма ако се стигне до проблеми с банковата система в България.

Лихви по депозити и инфлация

Когато смятате Вашата годишна доходност от инвестиции или лихви по депозити на банките задължително трябва да имате предвид и годишната инфлация в България. Официалната инфлация в България се измерва от Национален статистически институт, който използва индекс на потребителските цени, за да определи размера на инфлацията.

Последните данни на НСИ показват, че годишната инфлация в България през юни 2019 година, спрямо юни 2018 е 2,8%. В същото време средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 година е 3,3%.

Източник: НСИ

След като знаете, че средногодишната инфлация в България е 3,3%, а максималните годишни лихви по депозити едва достигат 0,8%, лесно можете да сметете, че годишната загуба от спестовна сметка в банка е 2,5% (3,3% - 0,8%=2,5%). И този резултат е при максималните лихви по депозити в България. При това тук не са включени банковите такси, данък лихви по депозити, както и наказателните такси при евентуален пропуск на падежа за теглене на средства.

Освен това, е добре да знаем, че данните от официалната статистика не винаги отговарят напълно на пазарната ситуация и реалната инфлация в България вероятно е над тези споменати стойности. Ръстът на потребителските цени в някои случаи дори може да достигне 5-6% или повече, което при лихви по банкови депозити под 0,8% увеличава сериозно натиска върху спестяванията.

Точно това се явява и основния проблем по отношение на лихвите по депозитите. Изоставяйки сериозно зад нивото на инфлацията, всъщност Вашите спестявания постоянно ще се обезценяват. Или казано по друг начин – „благодарение" на инфлацията, ще си купувате по-малко стоки и услуги, с вашите вложени в банков депозит средства, с течение на времето.

При залагане на инфлация от 3% в дългосрочен план, парите ви ще загубят половината от покупателната си способност, при това само след 24 години. Над 75% от стойността на спестяванията Ви ще бъде изтрита след 40 години. Тоест Вашите 10 000 лева ще купуват, това което купуват в момента около 6 000 лева, ако средствата Ви са в банков депозит с лихва от 1% на година. А днешните лихви по депозити дори не достигат тези нива.

Всички тези фактори на практика премахват възможността да спечелите от лихви по депозити 2019. Огромната разлика между инфлацията и лихви по депозити на банките е една от причините все повече хора да търсят алтернативна на спестовните влогове. Може би най-популярната алтернатива на банковите депозити е инвестиция на финансовите пазари, където може да се очаква потенциално доста по-сериозна доходност и много по-голяма диверсификация.

Научете се да търгувате на с над 8000 финансови пазари с безплатен Обучителен пакет от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите, за да вземете Вашия пакет е да кликнете на банера отдолу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Но дали през следващите няколко години могат да се появят възможности за печалби от лихви по депозити на банките. Нека сега да се опитаме да направим прогноза за лихвите по депозитите като използваме очакванията на анализаторите и насоките на големите централни банки по света към момента.

Прогноза за лихви по депозити

Един въпрос, който може би интересува още повече вложителите в банки е какви ще са потенциалните лихви по депозитите в следващите месеци и години. За да потърсим прогноза за лихвите по депозитите ще се обърнем към финансовите анализатори на най-големите банки, за да видим какви са техните очаквания.

На 1 юли 2019 година от Goldman Sachs завиха, че очакват до края на 2019 година Европейската централна банка да понижи лихвите по депозити в еврозоната с нови 20 базисни пункта до още по негативните -0,60%. От Goldman прогнозираха, че това ще се случи през септември, а понижението на лихвите по депозитите вероятно ще бъде придружено от нова програма за стимулиране на икономиката, която ще включва изкупуване на правителствени и корпоративни облигации.

От HSBC също прогнозират понижение на лихвите по депозити в еврозоната с по 10 базисни пункта на срещите на Европейската централна банка през септември и декември.

Икономистите Мариън Амиът и Силвен Бройър от S&P Global Ratings, заявиха пред CNBC, че ЕЦБ ще действа с понижение от 10 базисни пункта през септември и потенциално ще поднови програмата си за количествени улеснения, която прекрати в края на миналата година. Амиът и Бройър не очакват Европейската централна банка да има възможност да повиши лихвите поне до второто тримесечие на 2021 година.

В същото време на срещата на ЕЦБ на 25 юли централните банкер на еврозоната обявиха, че "очакват лихвите да останат на тези или по-ниски нива поне до първата половина на 2020 година и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира непрекъснато приближаване на инфлацията към нейната цел в средносрочен план." Освен това от банката подчерта нуждата от "изключително приспособима монетарна политика за продължителен период от време."

Трябва да добавим, че ситуацията в САЩ не е по-различна. Финансовите пазари вече са включили в цените си понижение на лихвите от страна на Федералния резерв с 25 базисни пункта на срещата на 31 юли. Пазарите дори смятат, че има шанс за по-голямо понижение - с 50 базисни пункта.

В средата на юни 2019 година от Morgan Stanley дори прогнозираха, че ФЕД ще свали лихвите до 0 само в рамките на следващата година. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също многократно обяви подкрепата си за по-ниски лихвени нива в САЩ и дори се опитва да упражни натиск върху Федералния резерв да свали лихвените проценти в Съединените щати.

На графиката по-долу можете да видите движението на лихвените проценти в САЩ през последните години. Добре е да отбележим, че САЩ е най-голямата икономика в света и много често влияе на останалите като насоки за монетарната политика.

Централните банки на Австралия и Нова Зеландия вече започнаха цикъла по понижение на лихвените проценти като австралийската централна банка дори го направи на два пъти (през май и юни).

На Българската народна банка вероятно ще и е трудно да остане в страни от всички тези процеси случващи се в глобален мащаб и едва ли ще предприеме обратния подход. А защо не да видим и отрицателни лихви по депозити и в България?

Отрицателни лихви по депозити

Понастоящем в световен мащаб можем да намери доста места, където централните банки поддържат отрицателни лихви по депозити. Със сигурност най-популярни места с негативни лихвени нива са еврозоната, Швейцария и Япония. Но трябва да споменем и някои други страни като Швеция и Дания.

Европейската централна банка към момента поддържа лихви по депозити от 0,4%. Това означава, че ЕЦБ не само не плаща лихви по депозити, но дори таксува притежателите на депозити в централната банка на еврозоната. Швейцарската централна банка пък одържа 0,75% от депозитите при нея, тъй като основния лихвен процент е -0,75%. В Япония този процент е -0,1%.

В същото време изключително много държави в Европа, а и по света оперират при нулеви или основни лихвени проценти много близки до нулата. Сегашните лихвени проценти в България и на много други места са на рекордно ниски нива и очакванията са скоро да няма сериозни промени във възходяща посока. Както споменахме вече дори промените в низходяща посока изглеждат по-вероятни към момента, според финансовите анализатори и насоките на централните банки.

С този тип монетарна политика централните банкери се опитват да подкрепят представянето на местните икономики и да стимулират развитието на бизнеса, чрез евтино кредитиране. Условията, които създава този тип разхлабена монетарна политика кара банките да не държат парите при тях, а да ги раздават под формата на кредити като по този начин стимулират икономическия растеж.

Една от основните цели на централните банкери на развитите и част от развиващите се страни по света е повишаването на инфлацията, която за момента остава доста колеблива на повечето места по света. Следователно, все повече изглежда, че ниските и отрицателните лихви по депозити са тук, за да останат.

Българската народна банка за момента успява да задържа основния лихвен процент на нулата, но при сегашните глобални икономически условия, никога не се знае дали няма да видим отрицателни лихви по депозити и в България.

Вече видяхте, че печалбите от лихви по депозити по-скоро са илюзорни и дори оставянето на капитал в банката може да доведе по-скоро до загуби а сигурността на банковите депозити не изглежда прекалено солидна. Тогава накъде можете да насочите своите средства, така че да получите доходност като същевременно активно управлявате риска? Нека да видим!

Лихви по банкови депозити или инвестиции на финансовите пазари?

Както видяхте по-горе в статията просто оставянето на капитала в банката и разчитане на лихви по депозити едва ли ще доведе до някаква смислена доходност, дори по-скоро обратното - вероятно ще доведе до загуби. Следователно би било добре да обмислите инвестиции на по-доходоносни пазари, така че да увеличите печалбите си. Но кои биха могли да бъдат тези пазари?

Първият отговор, който вероятно изниква в съзнанието на повечето от Вас е инвестиции на финансовите пазари.

Защо да инвестираме на финансовите пазари?

Темата за инвестиции обикновено започва именно с този въпрос. А най-простият отговор е, за да подобрите своето финансово състояние и да успеете да заделите капитал за в бъдеще. Втората причина, която вече разбрахте е, за да защитите спестяванията си от инфлацията.

Можете да инвестирате по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход. Някои инвестиции предлагат данъчни облекчения, което води до двойна полза - спестяване на данъци и капиталови печалби.

Ако го погледнете по друг начин, когато не инвестирате парите си, вие не само пренебрегвате възможностите потенциално да увеличите финансовата си стабилност, но и вероятно ефективно намалявате средствата, с които разполагате.

Съществуват редица инвестиционни инструменти, като акции, облигации, борсово търгувани фондове (ETF-и), валути и суровини, а от скоро може да добавим в списъка и инвестиции в Биткойн и криптовалути. Повечето от тези инструменти предлагат възможности за инвестиции с доходност, много по-висока в сравнение с днешните лихви по депозити. Важно е обаче да запомните, че те също така включват различна степен на риск.

Видове инвестиции на финансовите пазари

Тук ще дадем повече информация кои са основни видове инструменти, които се търгуват на финансовите пазари и в които можете да инвестирате:

Голяма част от тези от тези финансови инструменти имат потенциал да предоставят много по-висока доходност от повечето лихви по депозити на много места по света.

Admiral Markets UK LtdВи предлага възможност да тествате инвестициите във валути, акции и CFD върху суровини без да рискувате собствен капитал с безплатна демо сметка. Вземете своята демо сметка като кликнете на следващия банер.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Как да започнете инвестиции на финансовите пазари?

След като вече сте разбрали, че печалбите от лихви по депозити са илюзорни, може би сте взели решение да насочите Вашите средства към по-доходоносна сфера като финансовите пазари. За да започнете Вашите инвестиции обаче ще имат нужда от регулиран финансов посредник, който да Ви предостави достъп до финансови инструменти.

Изборът на финансов посредник (брокер) може да изиграе ключова роля за бъдещето на Вашите инвестиции. Ето и няколко съвета, които е добре да спазвате при избора на надежден брокер, с който да работите:

 1. Винаги избирайте регулиран брокер. Британският регулатор Financial Conduct Authority (FCA) е сред строгите на пазара, затова е добре избраният от Вас брокер да притежава лиценз от него.
 2. Убедете се, че вашият брокер предлага множество инструменти и активи за търговия и инвестиции. Admiral Markets например предлага над 8000 финансови инструменти, които са на разположение на трейдърите и инвеститорите.
 3. Проверете на какво е нивото на обслужването на клиенти на брокера, тъй като може да се нуждаете от помощ, особено ако сте начинаещ на финансовите пазари.
 4. Разгледайте дали уебсайта на брокера има различни видове обучителни материали като статии, уроци, видеа, семинари и уебинари.
 5. Проверете комисионните и спредовете на брокера, както и разходите при депозити и тегления на средства. Това че някои брокер е обявил, че има нисък спред това не означава, че винаги ще е така. На практика това ще са Вашите разходи за търговия, подобно на таксите на банките.
 6. Изберете брокер с бързо изпълнение на поръчките, който няма ограничения за различните стилове на търговия и инвестиции. Препоръчително е избраният от Вас посредник да предлага и различни видове търговски и инвестиционни сметки.
 7. Изберете брокер има политика на сегрегация на клиентските средства т.е. съхранява средствата Ви в отделни банкови сметки от собствените, подобно на Admiral Markets.

Как да изберете платформа за инвестиции на финансовите пазари?

Когато решите да направите своите първи стъпки на Форекс или фондовия пазар, освен брокер трябва да изберете и платформа чрез, която да направите своите инвестиции на финансовите пазари

Изборът на платформа за инвестиции винаги е важна стъпка за всеки инвеститор или трейдър. Вие ще трябва да прекарвате часове използвайки платформата, в някои случай дори ежедневно. Въпреки това, има доста различни видове платформи за онлайн търговия и това може да затрудни избора Ви, особено ако сте начинаещ в инвестициите. Все пак тази стъпка може да се окаже ключова за бъдещото Ви представяне на финансовите пазари.

Преди да вземете решение, каква платформа ще изберете ще трябва да проверите дали избраната платформа за търговия е безплатна или платена, отговаря ли на Вашите нужди, дава ли възможност да анализирате графиките и позволява ли да изпълнявате поръчките си бързо и безпроблемно.

Начинаещите инвеститори трябва внимателно да направят своя избор на платформа за инвестиции, която трябва да предлага:

 • Лесен за работа интерфейс
 • Гъвкавост с бърза реакция и скорост
 • Достъп до много финансови пазари по света
 • Поддържа автоматична търговия и експертни системи
 • Разширени възможности на графиките
 • Мобилна търговия
 • Сравнителни ниски изисквания.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.