76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2020]?

Понятието инфлация изглежда доста познато за широката публика и може да се срещне почти ежедневно в повечето медии. Въпреки това не всеки човек знае с точност какво е инфлация, как се изчислява тя, кои са различните видове инфлация, как да се защити от инфлация и какви са причините за този икономически феномен. Ако Ви интересуват отговорите на всички тези въпроси и още, то тази статия е точно за Вас. Да започваме!

Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2020]?

Какво е инфлация?

Инфлация е мащабно повишение на цените на стоките и услугите, а не само поскъпване на определени артикули, според определението на Европейската централна банка. В една пазарна икономика цените на стоките услугите постоянно се променят. Някои цени се покачват други намаляват.

Когато говорим за инфлация става въпрос за покачване на цените, в резултат, на което можем да купим по-малко стоки и услуги за 1 лев. Казано по друг начин стойността на този лев е по-ниска, отколкото е била преди това.

Следователно увеличаването на инфлацията води до свиване на покупателната способност и се отразява на общите разходи на населението. Сериозно увеличение на потребителските цени може да доведе до забавяне на икономиката, но инфлацията не винаги трябва да се счита за неприятно явление.

Консенсусната гледна точка на икономистите е, че устойчивата инфлация се случва, когато ръстът на паричната маса на страната изпреварва икономическия растеж.

Много централни банки по света прилагат подходяща монетарна политика, за да поддържат местната инфлация в допустими граници. Често срещани цели на централните банкери на развитите икономики са за инфлация между 2% и 3%. Например, целта на Европейската централна банка е инфлация от "малко под 2%", докато целите на Федералния Резерв в САЩ са за 2% инфлация.

След като разбрахме вече какво е инфлация, нека сега да видим как се изчислява инфлация и кои мерки за измерване на този показател са най-използваните?

Как се изчислява инфлация?

Инфлацията се изчислява по различни начини в зависимост от разглежданите видове стоки и услуги и е противоположна на дефлация, която показва общ спад в цените на стоките и услугите. Дефлация има, когато инфлацията падне под 0%.

Най-популярният индикатор за изчисляване на инфлация е индексът на потребителските цени (ИПЦ), но има и други индикатори за измерване на ръста в цените като например индекс на цените на производителите. Останалите извън тези дава показателя са доста по-рядко използвани, затова ще разгледаме по-подбробно от споменатите вече по отделно.

Индекс на потребителските цени

Индексът на потребителските цени измерва процентната промяна в цените на кошница от стоки и услуги често употребявани от домакинствата. Този икономически индикатор се използва за изчисляване на инфлация в повечето страни по света.

Разбира се в различните страни може да има различия в кошницата на базата, на която се изчислява показателят. Често може да срещнете термина базисна инфлация, която в повечето пъти се отнася за кошница от стоки и услуги с изключение на хранителните и енергийните продукти.

Например изчисляваната от НСИ инфлация в България също е с индекс на потребителските цени, който "измерва общото относително тегло на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление". ИПЦ на НСИ се публикува всеки месец.

Индексите на потребителските цени на Националния статистически институт (НСИ) са базирани на четири основни извадки:

 • потребителска кошница - извадка от стоки и услуги, потребявани от домакинствата, чийто цени се регистрират;
 • извадка от населените места, в които се наблюдават цените на стоките и услугите от потребителската кошница;
 • точки на наблюдение - извадка от магазини, ателиета, ресторанти, кафенета и други в населените места от географския обхват;
 • регистрирани цени - извадка от цени, съдържаща цените в точките на наблюдение на стоките и услугите от потребителската кошница.

През 2019 година стоките и услугите използвани за изчислението на потребителската инфлация в България са:

 1. Хранителни продукти и безалкохолни напитки 161
 2. Алкохолни напитки и тютюневи изделия 25
 3. Облекло и обувки 120
 4. Жилища, вода, електроенергия, газ и друго горива 31
 5. Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 70
 6. Здравеопазване 55
 7. Транспорт 52
 8. Съобщения 50
 9. Развлечения и култура 61
 10. Образование 6
 11. Ресторанти и хотели 56
 12. Разнообразни стоки и услуги 54

Броя на точки за наблюдение на цените от Националния статистически институт са 6 500.

Индекс на цените на производители

Индексът на цените на производителите е мярка за инфлация съставена от група от индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местни производители на стоки и услуги във времето. Този показател измерва промяната в цените от гледна точка на продавача, а не на купувача, както при ИПЦ.

При този показател за изчисляване на инфлация е възможно повишение в цената на един компонент, например петрол, да отмени понижение в цената на други, да кажем пшеница и царевица. Като цяло всеки индекс представлява средната претеглена на инфлацията за определени съставни части като сектор или суровина.

В България, Националния статистически институт изчислява тримесечни и годишни данни за индекс на цените на производителите в селското стопанство. В други страни като САЩ, Германия, Франция и тн този показател се изчислява на месечна база.

Научете как да използвате данните за инфлацията и други икономически индикатори в търговията на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admiral Markets UK Ltd. Вземете Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера по-долу!

Обучителен пакет от Admiral Markets

Видове инфлация

След като разбрахме какво е инфлация и как се изчислява, нека да видим и какви са основните видове инфлация според размера на ръста на цените и кои от тях са здравословни за икономиката и кои по-скоро вредят. Трябва да уточним, че числата споменати по-долу не важат за абсолютно всички държави по света, а по-скоро за инфлацията в развитите икономики.

Бавна инфлация

Бавна или мека инфлация е, когато цените нарастват с 3% или по-малко на година. Според Федералния резерв на САЩ има бавна инфлация, когато цените се увеличават с 2% или по-малко. От подобна инфлация се възползва икономическият растеж.

Този вид мека инфлация кара потребителите да очакват, че цените ще продължат да се покачват. По този начин се стимулира търсенето. Потребителите купуват сега, за да избегнат по-високите цени в бъдеще. Именно това е причината ФЕД да има за цел 2% годишна инфлация.

Ходеща инфлация

Този тип инфлация вече е силен и става вреден за икономиката. По принцип се характеризира с между 3% и 10% ръст на цените на годишна база. Ходещата инфлация нагрява икономиката прекалено бързо. Хората започват да купуват повече, отколкото се нуждаят само, за да избегнат по-високите цени утре.

Търсенето е толкова високо, че доставчиците не могат да отговорят. По-неприятното при ходещата инфлация е, че и заплатите не могат да подкрепят търсенето. В резултат на това общите стоки и услуги излизат извън обсега на повечето хора.

Галопираща инфлация

При положение, че инфлацията достигне и надхвърли 10% започва да създава абсолютен хаос в икономиката. Парите започват да губят стойност толкова бързо, че доходите на бизнеса и служителите не могат да бъдат в крак с разходите и бързо растящите цени.

В такива моменти чуждестранните инвеститори започват да избягват страната, което може да я лиши от нужния капитал. Икономиката започва да се клати, а доверието в политическите лидери започва да се срива. Галопиращата инфлация трябва да бъде предотвратена на всяка цена.

Хиперинфлация

При хиперинфлация цените вече се изстрелват в космоса с над 50% месечно. Това явление е рядкост. Всъщност повечето примери за хиперинфлация са възникнали, когато правителствата печатат пари, за да плащат за войни.

Примери за хиперинфлация включват Германия през 20-те години на миналия век, Зимбабве през 2000 г. и Венецуела през 2010 г. За съжаление текущата инфлация в България на два пъти е достигала до хиперинфлация. Това се случва през 1991 (123% месена инфлация) и 1997 година (242% месечна инфлация).

Стагфлация

Стагфлация се получава, когато икономическият растеж е в застой, но продължава да има инфлация в цените. Това изглежда противоречиво, дори невъзможно. Как цените ще се повишат при положение, че няма достатъчно търсене, което да стимулира икономическия растеж?

Все пак това се случи, когато САЩ изоставиха златния стандарт през 70-те години на миналия век. След като стойността на долара вече не беше обвързана със златото, тя падна. В същото време цената на златото скочи рязко.

Дефлация

Дефлация е обратното на инфлация. Дефлацията се характеризира със спад на цените и често появява след спукването на балона в даден актив.

Именно това се случи с жилищата преди Глобалната финансова криза от 2008 година. Дефлацията в цените на жилищата беше в капан на тези, които закупиха домовете си през 2005 г.

По принцип дефлацията е доста тревожен сигнал и често е придружена от икономическа рецесия, а ако цените продължават да се понижават за по-продължителен период може да се стигне и до депресия. По време на Голямата депресия от 1929 година цените падат с 10% на година. След като дефлацията започне, е по-трудно да се спре от инфлацията.

Официална срещу Реална инфлация

Още от древни времена правителствата се опитват да контролират инфлацията. В някои случаи те прибягват и до контрол на цените, което води до дефицит на стоки и серия от други странични ефекти, които изкривяват представянето на икономиката.

Държавата и правителството е малко вероятно да признаят вината си за инфлацията, тъй като е далеч по-лесно да се отрича, че има инфлация и да се омаловажава проблема. Затова всяко правителство има интерес да манипулира официалните статистики и често да отчита по-нисък процент на инфлация от реалния.

Причините затова са, че отчетената ниска инфлация говори добре са работата на правителството и манипулира икономическата ситуация така, че да изглежда по-добра и прави валутата да изглежда по-стабилна. Освен това инфлацията е ключов компонент при изчисляването на БВП (брутен вътрешен продукт), който пък е основен индикатор за измерването на икономическия растеж.

Трябва да се отбележи и че много страни имат политика да индексират държавните заплати и пенсии с коефициента на инфлация. Така при по-ниска инфлация правителството може да спести значителни средства.

Методите за манипулиране на статистиките за инфлация са различни. Тоталитарните правителства манипулират инфлацията по най-директния начин: чрез фабрикуване на желаната от правителството стойност. От друга страна методите на т.нар. демократични правителства са далеч по-завоалирани и в някои случаи дори "научно-обосновани". Може да се стигне дотам, че методите да се преподават в университетите и да бъдат подкрепяни от икономистите.

Тези прийоми включват нереалистична потребителска кошница, която не отразява реално пазарното потребление, разширяване на класа от стоки или заместването на някои стоки с други, чиято цена не се е покачила толкова много.

Друго "нововъведение" в тази насока е т.нар. базисна инфлация като в нея са пренебрегнати цените на рязко поскъпващи стоки. Най-честият пример е с хранителни и енергийни продукти.

Следователно, в повечето случаи инфлацията в държавите е по-висока от обявената в националната статистика и България едва ли е изключение в тази насока.

Причини за инфлация

Има множество причини за инфлация, които могат да движат цените в една икономика нагоре или надолу. Но обикновено инфлацията е резултат от увеличение на производствените разходи или от увеличаване на търсенето на продукти и услуги. Нека да разгледаме тези два случая по-подробно.

Инфлация на разходите

Инфлация на разходите (английски cost-push inflation) се появява, когато цените се повишават поради повишаването на производствените разходи като суровини или заплати на работници. Търсенето на стоки остава непроменено, докато предлагането на стоки намалява, на фона на по-високите производствени разходи.

В резултат на това добавените производствени разходи се прехвърлят към потребителите под формата на по-високи цени на готовата продукция.

По-скъпи суровини

Един от основните признаци на инфлация на разходите може да се наблюдава при повишаване на цените на петрола или металите, тъй като те са значими производствени суровини.

Например, ако цените на медта се повишат, компаниите, които използват мед за производството на своята продукция, могат да увеличат цените на стоките си. Ако търсенето на продукта не зависи от търсенето на мед, бизнесът ще прехвърли на потребителите по-високите разходи за суровини.

Резултатът е по-високи цени за потребителите, без промяна в търсенето на продуктите, които консумират - инфлация на разходите.

По-високи заплати

Заплатите също влияят върху производствените разходи и обикновено са най-големият разход за бизнеса. Когато икономиката се развива добре, а равнището на безработица е ниско, може да възникне недостиг на работна ръка или работници.

Компаниите от своя страна увеличават заплатите, за да привлекат квалифицирани кандидати, което води до увеличаване на производствените разходи за компанията. Ако компанията повиши цените, поради увеличение на заплатите на служителите, отново се появява инфлация на разходите.

Природните бедствия също могат да повишат цените. Например, ако наводнение унищожи реколтата от захар, цените могат да се повишат в цялата икономика, тъй като захар се използва в много продукти.

Инфлация на търсенето

Инфлация на търсенето (английски demand pull inflation) може да бъде предизвикана от засилено потребителско търсене на даден продукт или услуга. Когато има увеличение на търсенето на стоки в една икономика, цените се увеличават, а резултатът е инфлацията на търсенето.

Доверието на потребителите обикновено е високо, когато безработицата е ниска и заплатите се повишават, което води до повече разходи. Икономическата експанзия оказва пряко влияние върху нивото на потребителските разходи в дадена икономика, което може да доведе до голямо търсене на продукти и услуги.

С увеличаването на търсенето на определена стока или услуга, наличното предлагане намалява. Когато има по-малко артикули, потребителите са готови да платят повече, за да получат продукта, както гласи икономическия принцип на търсене и предлагане. Резултатът е по-високите цени поради инфлацията на търсенето.

Компаниите също играят роля в инфлацията, особено ако произвеждат популярни продукти. Една компания може да повиши цените, просто защото потребителите са готови да платят по-голяма сума за неин продукт. По-високото търсене от страна потребителите предоставя на корпорациите лост да повишават цените.

Нека да вземем за пример жилищния пазар, който има своите възходи и спадове през годините и предизвика последната глобална финансова криза. през 2007-2008 година.

Ако търсенето на жилища е високо, тъй като икономиката е в експанзия, цените им ще нараснат. Търсенето оказва влияние и върху спомагателните продукти и услуги, които подпомагат жилищната индустрия. Стоки като дървен материал и стомана, както и пирони и нитове, използвани в жилищното строителство може да отбележат увеличение на търсенето в резултат на по-голямото търсене на домове.

Кой печели от инфлация?

Макар потребителите да нямат сериозни ползи от инфлацията (дори напротив), инвеститорите могат да се възползват от ръст в потребителските цени като държат ценни книжа на финансовите пазари. Например, тези, които се инвестирали в акции на енергийни компании може да се възползват от повишаване на цените на акциите, при ръст в цената на енергията.

Някои компании извличат печалби от инфлацията, ако могат да наложат повече своите продукти в резултат на скок в търсенето. Ако икономиката се развива добре и търсенето на жилища е високо, компаниите за жилищно строителство могат да наложат по-високи цени за продажба на жилища. С други думи, инфлацията може да осигури на бизнеса ценова сила и да увеличи маржа на печалбите.

Ако маржовете на печалбите се увеличават, това означава, че цените, които компаниите таксуват за своите продукти, се увеличават с по-бързи темпове, отколкото нарастват производствените разходи.

Освен това собствениците на компании могат умишлено да задържат предлагането на пазара, за да позволят на цените да се повишат до благоприятни за тях нива.

Все пак компаниите могат да бъдат и засегнати от инфлацията, при ръст на производствените разходи. Бизнесът е в опасност ако не успеят да предадат по-високите производствени разходи към потребителите, чрез по-високи цени.

Например, ако чуждестранната конкуренция не е засегната от увеличението на производствените разходи, то няма да е необходимо повишение на цените. В резултат на това на местните компании може да се наложи да се справят с по-високите производствени разходи или рискуват да загубят клиентите си за сметка на чуждестранния бизнес.

От инфлацията може да се възползват и тези, които вземат кредит, защото ръстът в цените означава, че стойността на техния дълг намалява. Колкото по-висок е процентът на инфлация, толкова по-малка ще бъде тежестта на бъдещите плащания върху кредитополучателите.

Тествайте търговията с ДЗР върху акции на компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Безплатна демо сметка от Admiral Markets

Инфлация в България

Нека да се върнем към местната обстановка и да видим какви са нивата на инфлация в България, които се изчисляват всеки месец от Националния статистически институт.

Според последните данни на НСИ, публикувани на 15 януари 2020 година, за актуалната инфлация в България, през декември 2019 година индексът на потребителските цени е нараснал с 0,7% на месечна база. Това бе достатъчно, за да ускори годишната инфлация в България до 3,8%, при 3,0% месец по-рано.

Инфлация в България

Източник: НСИ

Това бе четвърти пореден месец на повишение на индексът на потребителските цени. В същото време нарастващата инфлация в България удари 7 годишен връх. Годишен ръст от 3,8% е най-високата стойност на потребителската инфлация от януари 2013 година насам.

Данните на НСИ показват официалната инфлация в България, което означава, че реалната може да надхвърля дори два пъти тази стойност. По този начин реалният ръст на потребителските цени може да доближава нива от 7-8%.

Колко ще загубите от инфлация?

Поради инфлация стойността на всяка валута намалява. Това означава, че намалява и кошницата от продукти и услуги, която можете да купите за сумата от 100 лева например. Докато инфлацията продължава да нараства кошницата ще продължава да се свива като по този начин понижава покупателната способност на населението.

Но да се върнем на въпроса колко ще загубите от инфлация? Отговорът е много елементарен - точно толкова, колкото е инфлацията. Например, ако имате 10 000 лева при инфлация в България от 3,8%, то вие ще загубите 380 лева от Вашия капитал в рамките на 1 година. Ако притежават сума от 100 000, то Вашата годишна загуба ще е 3 800 лв.

При залагане на инфлация от 3% в дългосрочен план, парите Ви ще загубят половината от покупателната си способност след само 24 години. След 40 години пък стойността им ще падне с повече от 70%.

Тук обаче трябва да отново да отбележим разликата между официална инфлация и реалната инфлация, която може да се окаже доста над публикуваните от НСИ данни. Следователно и загубите на лични средства може да се доста по-високи от тези, които дадохме в горния пример.

След като разбрахте, че инфлацията може да бъде тихия убиец на парите Ви, нека да разгледаме възможностите затова как да се защитите от инфлация?

Как да се защитите от инфлация?

За да успеете да запазите и да увеличавате Вашия капитал въпреки инфлацията, трябва да подсигурите източник на доходност, която след всички разходи да нахвърля нивата на инфлация в България. Разбира се, колкото повече по-висока е доходността от инфлацията, толкова по-добре (сетете се отново за разликата между официална и реална инфлация).

Иначе казано, доходността е от критично значение затова спестяванията Ви да нарастват, за да разполагате с достатъчно голяма сума, когато се пенсионирате и да се предпазите от негативните ефекти на инфлацията. Но какви са различните възможности? Да разгледаме най-известните от тях!

Банкови депозити

За повечето хора лихвите по банкови депозити са най-сигурния начин за търсене да доходност и съхраняване на капитал. Но тук изниква един много важен въпрос. Наистина ли може да печелите от банкови депозити? И краткият отговор е не, но да разгледаме ситуацията по детайлно.

От средата на 2015 година основният лихвен процент в България, който се определя от Българска народна банка е 0%. В същото време, отново според данни на БНБ, публикувани на 30 декември 2019 година, средните лихви по депозитите на търговските банки в България в левове са 0.23%.

"През ноември 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро намаляват спрямо същия месец на 2018 г. с 0.01 пр.п. до 0.01%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.06 пр.п. до 0.23%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 0.21%. В сравнение с ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.04%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.07%."

Банкови депозити и защита от инфлация

Източник: Българска Народна Банка

Следователно само с аритметични познания може да пресметнете, че лихвите по банковите депозити ще доведат до загуба от 3,57% спрямо официалната инфлация.

0,23% - 3,8% = -3,57%

И тук някои от Вас ще кажат, че ще сложат своите спестявания на депозит в банка в чужбина. Нека да видим каква е ситуацията в някои от най-развитите икономики в света като разгледаме лихвените проценти:

 1. Еврозона - негативни лихви по депозити от -0,50%.
 2. Швеция - негативни лихви по депозити -0,10%.
 3. Швейцария - негативни лихви по депозити от -0,75%.
 4. Япония - негативен основен лихвен процент от -0,1%.
 5. Великобритания - основен лихвен процент 0,75%.
 6. САЩ - лихвен процент в диапазон 1,50-1,75%.
 7. Канада - основен лихвен процент 1,75%.

Както виждате на много места по света лихвените проценти са негативни или остават под инфлацията. А като включим банковите такси и данъците, които трябва да платим върху доходността от депозити, то ситуацията става още по-плачевна.

По този начин възможността да държите спестяванията си на банков депозит с цел защита от инфлация на практика се изпарява. Да видим какви са другите възможности!

Покупка на недвижим имот

Втората най-позната за българите форма на инвестиции вероятно е именно покупката на недвижими имот. Инвестициите в недвижими имоти не са лошо решение за защита от инфлация, но не винаги може да е най-доброто. Все пак всяка инвестиция освен в подходящия актив (недвижим имот), трябва да е и на подходяща цена. В противен случаи ще се намали потенциалната доходност и ще се увеличи риска от загуби.

Един популярен метод за оценка на цената на даден недвижим имот е методът на годишните заплати. Прието е, че едно средностатистическо жилище трябва да бъде изплатено с между 2 и 3 годишни заплати, а за вноска за жилище да се отделя не повече от 30% от месечната работна заплата. В противен случай човек трудно ще може да покрива останалите си нужди като храна, комунални услуги, автомобил и други, и няма да може да води пълноценен начин живот.

Според данни на Imoti.net от 21 януари 2020 година, средната цена жилище в София е 847 евро на квадратен метър. Това означава, че едно средностатистическо жилище от 60 квадратни метра би струвало 50 820 евро или 99 607 лева.

В същото време, според най-актуалните данни на Национален статистически институт (НСИ) от август 2019 година, средната брутна месечна работна заплата в София (столична община) е 1711 лв (872 евро). Това прави средна брутна годишна заплата от 20 532 лева или 10, 464 евро.

Според гореспоменатите цифри лесно можем да изчислим, че покупката на средностатистически имот в София ще струва почти 5 годишни заплати (50 820/10 464 ≈ 4,86).

Така ако използваме метода на годишните заплати за оценяване на недвижими имоти ще разберем, че имотите в София понастоящем изглеждат сериозно надценени, което може да намали сериозно възвръщаемостта на потенциална инвестиция в тях. Подобни резултати се наблюдават и на други места в България.

Друг метод, който често се използва при изчисляване на рентабилността на дадена инвестиция в недвижим имот е като стойността му се раздели на потенциалния наем. За добра възвръщаемост се смята, когато можете да си върнете стойността на инвестицията в недвижими имот в рамките на 100-150 месечни наема. Тук при всяка цифра над 200 се смята, че настоящите цени на недвижими имоти са прекалено високи и инвестицията в тях може да доведе до загуби.

Но нека да разгледаме още една възможност за инвестиции в недвижими имоти, която определено може да има своите предимства пред физическата покупка на имот. Това е инвестиция в недвижим имот чрез фондовите пазари. Но как може да направите това:

 1. Покупка на акции на компании за недвижими имоти.
 2. Борсово търгувани фондове (ETF-и) инвестиращи в недвижими имоти.
 3. Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs).

На долното изображение можете да видите плюсовете и минусите на физическата покупка на имот и инвестициите в недвижими имоти чрез фондовите пазари.

Защита от инфлация чрез инвестиция в недвижими имоти

Инвестициите в недвижими имоти чрез фондовите пазари изискват по-малка първоначална сума, имат по-ниски разходи, висока ликвидност, доказана дългосрочна доходност и др. В същото време фондовите пазари не предлагат физическото усещане, което предлага покупката на имот и са по-непознат тип инвестиция за широката публика в България.

Инвестиции на финансовите пазари

Третата възможност за защита от инфлация, която ще разгледаме е инвестиция на финансовите пазари. Тя не е толкова известна в България, колкото първите два, но набира все по-голяма популярност.

Финансовите пазари Ви предлагат изключително много възможности за инвестиции в различни класове активи. Ето само част от възможностите за защита от инфлация чрез финансовите пазари:

 • Валути (американски долар, евро, паунд, швейцарски франк и др)
 • Суровини (злато, сребро, петрол, газ, земеделски суровини и тн)
 • Борсови индекси (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 30, Nikkei 225 и тн)
 • Акции (С Admiral Markets можете да избирате от над 4500 компании)
 • Облигации (американски облигации, немски бондове и др)
 • ETF-и (възможности за инвестиции в различни активи, сектори и региони)
 • Криптовалути (Биткойн, Етериум, Рипъл, Лайткойн и тн)

С многобройните активи, до които имате достъп чрез финансовите пазари, Вие ще получите сериозни възможности за диверсификация на Вашата експозиция и управление на риска. Нека погледнем резултатите на някои от най-популярните финансовите инструменти за 2019 година и сами ще се убедите в това:

Източникът на данните е Чарли Билело, основател и изпълнителен директор на Compound Capital Advisors.

Разбира се както всяка друга инвестиция, инвестициите на финансовите пазари носят своите рискове от загуби. Имайте предвид, че миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Не малка част от активите, които се търгуват на финансовите пазари предлагат защита от инфлация като различните метали (злато, сребро, платина, паладий) и други суровини. Нека да разгледаме по-подробно инвестицията в злато като защита от инфлация чрез финансовите пазари.

Инвестиция в злато

Златото винаги е било уважавано в целия свят заради своята рядкост, стойност и богата история. В сравнение с хартиената валута, монети или други видове активи златото е запазило стойността си през годините и хората го използват като начин да предадат богатството си от едно поколение на друго.

Инвестицията в злато много често се използва за защита от инфлация. Често, когато стойността на валутата се понижава, хората започват да губят доверие в нея и търсят други възможности за съхраняване на капитала си като златото е едно от първите в списъка.

Освен това ценният метал поскъпва при геополитическа или икономическа несигурност, ниски лихвени проценти и слаб щатски долар. Това прави златото актив-убежище, който е много търсен при глобална несигурност.

Но как може да направите Вашата инвестиция в злато?

Инвестиционно злато

Най-близка до повечето хора е инвестицията във физическо злато под формата на кюлчета, слитъци, монети и дори бижута. Въпреки това покупката на инвестиционно злато има някои недостатъци:

 • Високи комисионни при покупка и продажба
 • Допълнителни разходи и рискове свързани със съхранение и транспорт
 • Трябва да се закупи, толкова, колкото е грамажа на кюлчето, монетата и тн

От друга страна покупката на инвестиционно злато е много по-позната на широката публика и вдъхва увереност от физическо притежание. Всеки, който инвестира в злато трябва да прецени дали е готов да плати цената, да поеме рисковете и разходите от това да притежава физическо злато.

Фючърси върху злато

В днешно време търговията със златни фючърсни контракти може да се извършва чрез Чикагската търговска борса. Фючърсните договори обаче изтичат на определени дати, което може да затрудни трейдъра или инвеститора ако той иска да заеме дългосрочна позиция.

Търговията със златни фючърси също може да изисква по-голяма сума за инвестиция, тъй като размерите на договорите обикновено са доста големи (освен ако не търгувате договори за разлика върху фючърси).

Например при сделка със злато в размер на 100 унции на договор всяка една промяна на цената с 1 долар може да доведе до печалби или загуба от 100 долара. Това означава, че само купуването на един фючърсен контракт злато (най-ниският, който можете да намерите на борсата) означава, че спад на цената с 10 долара ще означава загуба от 1000 долара. А подобен спад на цената може да се случи дори в рамките на по-малко от 24 часа.

Договори за разлика върху злато

Договорите за разлика са още една възможност за инвестиции в злато. С ДЗР трейдърите и инвеститорите имат възможност да:

 • Използват ливъридж. Чрез употребата на ливъридж може се контролира по-голяма сума, от тази, с която се разполага в сметката. По този начин ще може да се направи и по-голяма инвестиция, отколкото са възможностите на трейдъра или инвеститора.
 • Печелят от движението на цената във всяка посока. ДЗР позволяват отварянето на т.нар. къси позиции, чрез които може да се търгува, освен ръст, но и спад в цената на златото
 • Да държат позициите си, колкото поискат. Договорите за разлика нямат крайна дата. Следователно те позволяват влизането и излизането на пазара, както в рамките на няколко секунди, така задържането на позицията за седмици, месеци или дори години.

Разбира се ДЗР върху злато имат и своите недостатъци като липса на физическо притежание, по-висок риск от употреба на ливъридж, я лесния достъп и ниските капиталови разходи може да доведат до свръхтъргуване.

По-долу можете да видите и графика на цената на договори за разлика върху злато:

Защита от инфлация - инвестиция в ДЗР върху злато

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Злато ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 29 юни 2014 - 21 януари 2020 година. Изготвена на: 21 януари 2020 в 17:50. Моля имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Акции на компании добиващи злато

Поредната възможност за инвестиции в злато е отново свързана с финансовите пазари - покупка на акции на компании добиващи злато. Тези компании печелят от повече при по-високи цени на златото. Следователно ако инвестирате в такива компании и Вие ще се възползвате при ръст на цената на златото.

Освен това, при покупка на акции на компании занимаващи се със златодобив можете да ce облагодетелствате и от получаване на дивиденти от тези компании.

Акциите на компании са далеч по-ликвидни в сравнение с физическата покупка на злато (инвестиционно злато), което Ви подсигурява възможност за получаване на добра цена при капитализиране на инвестиция в злато. Още едно преимущество на покупката на акции е, че в повечето случаи те изискват по-малка първоначална инвестиция, отколкото покупката на инвестиционно злато.

ETF инвестиращ в злато

Една още интересна възможност за инвестиция в злато за защита от инфлация чрез финансовите пазари е покупката на борсово търгуван фонд (ETF), който инвестира във физическо злато или различни златодобивни компании. ETF, който инвестира в компании добиващи злато представлява кошница от такива компании, което улеснява още повече инвеститора, тъй като той няма нужда да отделя време да подбира акции, а и разходите ще са по ниски от инвестициите в акции например.

При покупката на един дял от ETF инвеститора ще плати една комисионна, докато при покупката на три компании например, ще трябва да заплати три комисионни.

Споменахме, че има и борсово търгувани фондове, които инвестират във физическо злато. По този начин те позволяват на инвеститора да придобие директна експозиция в ценния метал.

Тези фондове на практика отразяват точно движението на цената на златото и се отличават с много по-ниски разходи от покупката на инвестиционно злато. Най-големият фонд, който инвестира във физическо злато е SPRD Gold Trust (GLD) и управлява активи на стойност 135 милиарда долара като на практика 100% от тях са в злато.

Много подобни на златото са и начините за инвестиция в други финансови активи и деривати с цел защита от инфлация. Всеки инвеститор трябва да избере коя е най-подходящата възможност за самия него.

Започнете да търгувате злато, компании добиващи злато, борсово търгувани фондове и общо над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество актив - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Как да започнете инвестиции на финансовите пазари?

Можете да започнете Вашата инвестиция на финансовите пазари с цел защита от инфлация само с три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets?

За да отворите собствена търговска сметка с цел защита от инфлация просто трябва да посетите уебсайта на Admiral Markets и да кликнете върху зеления бутон горе вдясно с надпис Създайте профил:

Защита от инфлация с Admiral Markets

За да регистрирате реална или демо сметка за търговия попълнете необходимите данни като Вашето име, имейл и парола:

Защита от инфлация с Admiral MarketsСлед като направите това веднага ще получите достъп до Кабинет на Трейдъра! Именно от тук ще можете да отваряте демо или реални сметки:

Кабинет на Трейдъра

След като кликнете зеления бутон Отворете реална сметка, можете да изберете вида сметка, която искате да отворите (на примера е Trade.MT5).

Отворете реална сметка за за защита от инфлация с Admiral Markets

От тук можете да отворите търговската си сметка след попълване на искане, качване на необходимите документи и преминаване през процес на проверка. След като това е направено и искането Ви бъде одобрено, Вие сте готови да изтеглите вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

Платформа MetaTrader 5 предоставена от Admiral Markets

Просто следвайте насоките на Вашия компютър, за да завършите изтеглянето на Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

Инфлация - Заключение

Вече разбрахте, че под инфлация се разбира мащабен ръст в цените на стоките и услугите, а не само на отдели артикули. В резултат на това поскъпване, за определена сума пари, могат да бъдат купени по-малко стоки и услуги. Ако искате да разберете колко е инфлацията в една страна най-често ще трябва да проследите данните индекс на потребителските цени, публикуван от местното бюро за статистика.

Бавната инфлация (в развитите икономики под 3%) е от полза за икономическия растеж, затова и централните банки си поставят инфлационни цели. В случай, че инфлацията надхвърли сериозно нивата зададени от централната банка, започва да пречи на развитието на икономиката и се превръща в проблем. Но отрицателната инфлация (дефлация) също причинява затруднения.

Текущата инфлация в България през декември 2019 година е 3,8% и за да избегнете загубата капитал поради ръста в цените е добре да се насочите към инвестиции с по-висока доходност от инфлацията. Такива може да са инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари и инвестиции на финансовите пазари като цяло.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете безплатно MetaTrader 5 Supreme Edition чрез банера отдолу!

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.