Как да намерим форекс стратегия, която наистина работи

Като трейдър Вие знаете какво е форекс (FX) търговска система. Може би сте срещнали някои от тях, но все още не сте сигурен кои системи са нискокачествени. Надяваме се да повишим Вашата увереност с тази статия. Търговската стратегия е система от правила и параметри, които дефинират точно (или достатъчно точно) нивата на вход и изход за пазара на даден финансов актив. Тези нива за вход на пазара, наричани и сигнали, често се маркират директно на графиката в реално време и се активират автоматично при достигането им от цената (това става, чрез т. нар. отложени поръчки, pending orders). Положителните страни на дефинираната търговска система са:

  • Емоциите на търговеца са изключени от търговския процес.
  • Спестяват много време.

Все пак, нищо не е перфектно, включително и тествани форекс стратегии. Съставянето на търговска система изисква сериозни познания за технически анализ и умения как конкретните параметри на системата помагат да се вземе търговско решение. Необходимо е да се направят реалистични допускания, за да може ефективно да се имплементира системата. Разработването на качествена система изискава много време.

Написахме тази статия, за да Ви помогнем да намерите форекс стратегия, която наистина работи и/или дори да разработите своя собствена.

Важността да развиете своя собствена система

Валутният пазар се променя постоянно. Търговските системи в повечето случаи работят само за определен период от време и ако не се осъвременят (актуализират) могат да станат безполезни. Поради тази причина е ключово за разработчика на търговската система да адаптира нейните параметри към пазарната среда. Отделно от това, трейдърът ще може да напасне параметрите към личния си търговски стил.

Има много потенциални трейдъри, които търсят стратегия, която Вие можете да изпълните, като дори разработите стратегия за начинаещи.


Въведение в конкретни търговски системи

Представяме Ви три търговски системи:

  • Геополитическите рискове/сътресения и форекс търговията
  • Търговия с японски свещи (candlesticks) и плъзгащи средни
  • Скалпираща стратегия със Стохастик и експоненциална плъзгаща средна за USD/JPY

Геополитическите рискове/сътресения и форекс търговията

Винаги има фактори, извън чисто икомомическите, които могат да повлияят на валутния пазар. Те обикновено са много мощни по своето въздействие, тъй като са неочаквани. Като трейдър, Вие трябва да наблюдавате и анализирате всички важни събития, случващи се в света, както и последствията от тях.

За пример ще вземем конфликта в Крим. Валутите на Украйна (UAH) и Русия (RUB) са първите, които бяха засегнати. Te се понижиха до рекордно ниски равнища, спрямо американския долар, преди техните централни банки да се намесят и да повишат основните лихви. Местните фондови борси също се понижиха съществено. Например, руският индекс RUS 50 се понижи с 12% за един ден, след като САЩ заплашиха Русия с икономически санкции. Борсите в Европа и еврото също бяха засегнати, поради географската близост на Украйна и евентуалната инвазия на Русия в Украйна. Тези събития не трябва да се подценяват, тъй като могат да се развият много бързо.

Въпреки че повечето финансови активи се понижават в такива случаи има инструменти, които покачват цената си. Това са т. нар. активи убежища (safe heavens) като американския долар, швейцарския франк, японската йена, златото, среброто.

Какъв е смисълът от включването на тези фактори в търговска система? Много просто, ако не следите валутни двойки, свързани с даден геоплитически конфликт, тогава просто ги изключете от търговията си. Но ако желаете да търгувате по този начин е необходимо да купите малко преди ескалирането на конфликта и/или продадете, след като събитието/риска се е осъществил. Трейдърът взима предимство от волатилността, която неочаквано се появява на пазара.

Търговия на японски свещи с плъзгащи средни

Има много варианти на пълзящи средни, но най-полулярните са простите плъзгащи се средни (simple moving avarages, SMA). Te дават средната цена на актива за даден период, докато експонециалните средни придават по-голяма тежест на последните периоди.

Предлагаме Ви да опитате следните периоди на плъзгащите средни: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. В зависимост от валутната двойка Вие ще изберете подходяща периодност като след това ще добавите конфигурации от японски свещи, които се появяват около самите средни.

Това е много проста за изпълнение система, която много бързо може да се използва, въпреки че препоръчваме първо тестването и на демо сметка. Пълзящата средна, която Вие сте избрали трябва да се оптимизира за по-добри резултати, а кендълстик формациите трябва да покрият теоритичните изисквания за тяхното формиране.

Спазвайте правила за управление на риска, защото дори и най-добрите системи имат губещи сделки.

Стратегия със Стохастичен индикатор и експоненциална пълзяща средна за USD/JPY

Т. нар. скалпиране (свръхкраткосрочна търговия в рамките на деня) може да е ефективен начин за печелене на пари, особено ако нямате много време, за да прекарвате пред Вашия компютър. Стратегията използва индикатора Стохастик със стандартни настройки и експоненциална плъзгаща средна на едноминутна графика на двойката USD/JPY. Но защо USD/JPY? Защото посочената стратегия дава най-добри резултати, именно при нея. Двойката има средна волатилност и риск, което е най-удачно за скалпиращи старегии.

Параметрите са 224 за ЕМА на едноминутна графика. Тя определя текущия тренд и служи за определяне на динамични нива на подкрепа и съпротива, при които очакваме цената да отскочи след като докосне средната. Освен това използваме Стохастик с настройки 14,3,3, отново на едноминутна графика. Той служи за определяне на т. нар. свръхкупени и свръхпродадени състояния в момента, когато цената докосне ЕМА. За да се увеличи още повече ефективността на системата ние търсим и кендълстик формации. Системата работи както при възходящ, така и при низходящ тренд.


Заключение

Дадохме Ви три различни типове търговски системи, които зависят от различни фактори. Също така, пълното разбиране на техническите елементи на системата ще Ви помогне за съставянето на качествен продукт. Както виждате, разработването и избирането на добра търговска система е сложна задача, която зависи и от времето и очакванията, които Вие имате за това.