76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

​Как да използвате форекс хеджиращи стратегии за печалби и по-нисък риск

форекс хеджиращи стратегии

Ако трябва да обобщим какво са форекс хеджиращи стратегия с най-малко думи, то най-вероятно ще можем да сведем това до три думи:

…намаляване на риска!

Това е есенцията на хеджиращите стратегии. Класическата дефиниция на хеджирането е: Позиция, заета от пазарния участник, с цел да намали експозицията си към риск от движението на актива.

Например, авиолиниите са изложени на риск от поскъпване в цената на горивата, което на практика увеличава разходите за извършване на техния бизнес.

Или авиокомпаниите могат да се хеджират, срещу този риск, като купят петролни фючърси. По този начин, авиокомпаниите ще се застраховат (хеджират) от потенциално поскъпване на цената на петрола на международните пазари, което да повиши разходите им.

По този начин, авиокомпаниите, ще могат да се фокусират върху основния си бизнес.

В гореописаната насока, хеджирането, може да се определи, като нещо напълно противоположно на спекулирането.

Хеджорът, заема позиция за да премахне риска, докато спекуланта заема позиция, за да се облагодетелства от риска.

Валутното хеджиране, е форекс стратегия за управление на риска от движението на валутните двойки. Сигурно ще се попитате съществуват ли хеджиращи стратегии при валутната търговия, които се отличават без загуба? Тоест такива форекс хеджиращи стратегии, които от една страна Ви предпазват от риска, а от друга от загуба…

инсталирайте платформата MT 4 Supreme Edition

И докато, може да се каже, че е невъзможно да се избегне риска при валутната търговия напълно, такива хеджиращи стратегии съществуват.

Има няколко форекс стратегии за хеджиране, които се отличават една от друга в известна степен.

Едно от най-важните неща при валутните стратегии за хеджиране е, трейдърите да се подсигурят, че застраховката срещу риска, няма напълно да неутрализира потенциалните печалби от техните форекс стратегии.

Първата форекс стратегия за валутно хеджиране, която ще разкледаме, търси пазарна неутрална позиция с диверсифициране на риска. Това може да се определи още, като подход на хеджфонда.

Заради комплексността на тази стратегия, няма да се спираме твърде надълбоко в спецификата, а вместо това ще се спрем на общите положения.

Пазарна неутрална хеджираща стратегия, чрез диверсификация

Хеджфондовете, често проучват възможностите да заемат дълги и къси позиции, за да реализират печалби, докато в същото време се подлагат на минимален риск.

В сърцето на тази хеджираща стратегия е ценовата асиметрия.

Като цяло стратегията цели две неща:

  1. Да се намали пазарния риск, със съчетаването на няколко корелирани инструменти.
  2. Да се изложи на асиметрия в движението на цените, с цел реализиране на печалби.

Тази стратегия за форекс търговия, разчита на схващането, че с времето движението на цените ще се върне към средните си стойности, което ще донесе печалби.

С други думи тази стратегия за форекс търговия е форма на статистически арбитраж.

Трейдърите са се позиционирали по начин, че портфейлите им да са възможно най-неутрални към движението на пазара.

Или казано по друг начин, ценовите флуктоации да оказват възможно най-малък резултат върху техните печалби и загуби.

Друг начин, по който тази стратегия за форекс търговия може да се опише е – хеджиране срещу пазарна волатилност.

Основните предимства на подобни хеджиращи стратегии е, че те са балансирани по своята природа и могат да печелят независимо от движението на пазара.

На теория, този род стратегия за форекс търговия, би следвало да предпазват трейдърите от разнообразни пазарни рискове.

На практика обаче, е много трудно непрестанно да сте пазарно неутрални.

Защо това е така?

Корелацията между различните активи, може да е динамична, или да преминава в друго измерение.

Може да е голямо предизвикателство, да се опитвате непрекъснато да измервате по най-добрия и правилен начин, корелацията между различните активи.

В допълнение, големите институционални инвеститори и хеджфондове, които следват подобни форекс стратегии и хеджиращи стратегии, често купуват големи обеми от съответните активи и по този начин преместват цената в нежелана посока.

Има и по-малко инструменти, на разположение на инвеститорите и подходящи за прилагане на подобни неутрални стратегии.

корелационна матрица

Добрата новина е, че платформите за търговия MetaTrader 4 и Meta Trader 5 Supreme Edition, разполагат с корелационна матрица, заедно с другите над 60 допълните възможности, които подсилват трейдърския арсенал за търговия.

Използване на опции за хеджиращи стратегии

Друг начин за хеджиране е използването на специални инструменти за тази цел – опции.

Опциите са отличен инструмент за стратегия за форекс търговия с цел намаляване на риска.

Вариантът работи на принципа на застрахователна полица.

И макар опциите даса сложна тема, ще се опитаме да ги приложим и обясним на максимално прост език.

Какво са опциите:

... първо ще обсъдим някои варианти на терминологията.

На първо място, нека да определим каква е опцията.

Валутната опция е правото, но не и задължението да купим или продадем определено количество от една валута…

... на фиксирана цена.

Правото на покупка се нарича кол опция.

Правото на продажба се нарича пут опция.

Цената се определя от цената на упражняване и моментната цена на съответната валутна двойка.

Разбира се, за де се сдобият с това право, без задължение, трейдърите плащат определена цена – или премия. Премията се определя от пазара.

Можем обаче да разгледаме стойността на опцията на два компонента:

  1. нейната присъща стойност
  2. нейната времева стойност.

Кол опцията ще има само вътрешна стойност, ако:

... цената на упражняването й е по-ниска от текущата цена при която се търгува актива, върху който е базирана.

Обратното е вярно за пут опцията.

Когато една опция е с вътрешна стойност, по-голяма от 0, се казва, че е в парите.

Ако опцията е с вътрешна стойност 0, се казва, че е извън парите.

Опциите предлагат известна защита на купувачите и продавачите, срещу нежелано от тях движение в цената на избрания от тях актив. Или те са едно добро допълнение към хеджиращите стратегии ползвани от трейдърите.

Поради тази причина и за защита от рискове, трейдърите са готови да платят известна премия за опциите.

При равни други условия, колкото повече време остава до изтичане на опцията, толкова по-голяма е нейната времева премия.

След като разгледахме основните положения свързани с опциите, нека сега да разгледаме как можем да ги използваме, като стратегия за хеджиране на валутните курсове срещу загуби.

Интересното е асиметричния начин, по който работят опциите.

Кол опцията например, ще се повишава без таван, ако активът поскъпва.

Ако пазарът се понижи обаче, цената на опцията не може да се понижи под нулата.

Това означава, че ако сте купили кол опция, имате неограничен потенциал за ръст и ограничен потенциал за загуба.

Това отваря „море от възможности" пред трейдърите, когато става въпрос за форекс стратегии за търговия.

Нека разгледаме прост пример:

...покупката на опция като хеджиране срещу потенциален ценови шок.

стратегия за хеджиране на валутния пазар

Да кажем, че сте удължили валутната двойка AUD/USD.

Заели сте позицията за да се облагодетелствате от позитивния лихвен диференциал между лихвите в Австралия и САЩ.

Например, ако дългия лихвен СУАП е +0.17 пипса това означава че:

…всеки ден, през който държите дългата си позиция вие трупате доход под формата на плащана лихва.

Държането на позицията обаче, също така ви подлага на валутен риск, срещу който най-вероятно искате да се хеджирате.

Ако валутната двойка се движи на страни, или дори още по-добре – поскъпва, всичко ще е наред.

Но яко тя се придвижи надолу, с повече от тези средни 0.17 пипса, които вие печелите на ден, то тогава ще реализирате загуба.

Именно срещу подобна загуба, при това рязка обезценка, инвеститорите искат да се хеджират.

Един от най-лесните начини да се хеджирате, срещу потенциален спад на валутната двойка AUD/USD, е като си купите пут опция извън пари.

И предвид, че опцията е извън пари, нейната премия ще се състои само от времеви компонент.

Колкото по-извън пари е съответната валутна опция, толкова по-ниска ще е премията, която ще платите за нея.

Сега нека да погледнем към определени цифри:

Да кажем, че сте купили един лот от AUD/USD на 9-ти септември 2016-та година при цена от 0.7600.

Целта на тази стратегия за форекс търговия е да се облагодетелствате от положителния суап.

Само, че искате да се хеджирате от потенциален спад на валутната двойка. Затова купувате пут опция със страйк от 0.7500, която изтичане след месец при цена 0.0061.

При изтичането след месец, тази валутна опция ще струва нещо, ако валутната двойка се търгува при ниво под 0.7500.

С покупката на пут опцията, Вие ограничавате максималния размер на загубата до 100 пипса. Това е така, защото при понижение под 0.7500 загубата Ви от дългата позиция, на практика ще се покрива от печалбата Ви от пут опцията.

Като цяло низходящия потенциал е:

...100-те пипса между дългата позиция и цената на упражняване на опцията, плюс разходът за покупката на пут опцията.

Или с други думи общо 161 пипса.

Диаграмата по-долу сочи представянето на стратегията спрямо цената и изтичането й:

валутни опции хеджираща стратегия

Можете да мислите за цената на валутна опция, като за цена на застрахователна полица, срещу настъпване на нежелано събитие – загуба.

Кое е най-доброто в случая?

Вашият възходящ потенциал при тази форекс стратегия за хеджиране е неограничен.

Докато валутната двойка AUD/USD се повишава, вие ще реализирате печалба.

Да продължим с нашия пример:

...да кажем че AUD/USD се понижи до 0.7325 при датата на изтичане на тази валутна опция.

Ще сте загубили 275 пипса от своята дълга позиция.

Но вашата валутна опция (пут), или правото да продадете AUD/USD at 7500, ще струва 175 пипса.

Поради тази причина, вашата загуба ще е едва 100 пипса, заради притежаването на валутна опция.

В съчетание с 61-те пипса, които сте платили за посочената валутна опция, низходящият потенциал е 161 пипса.

Независимо колко надолу отдие валутната двойка, тази сума от 161 пипса не се променя.

Сега си представете, че AUD/USD поскъпне за 0.7750 при изтичане на тази валутна опция.

Ще изкарате 150 пипса от дългата си позиция, но ще загубите платени 61 пипса за опцията.

Или като цяло печалбата Ви от тази форекс стратегия за хеджиране с валутни опции ще бъде 89 пипса.

Заключителни мисли за хеджиращите стратегии и техники при валутната търговия

Хеджирането е нещо като действие за балансиране.

Валутното хеджиране е стратегия за форекс търговия, която намалява опасността от потенциални загуби.

Разбира се, подобно на застрахователна полица, за настъпване на нежелани събития при валутната търговия, хеджирането струва на трейдърите – по-ниска потенциална доходност. За сметка на по-малко риск във валутната търговия обаче…

Ето защо, спекулантите не са особено щастливи да прилагат хеджиращи форекс тратегии на валутните пазари:

  1. Те намалят част от потенциала за печалба
  2. Приемат се като размяна, срещу потенциално по-малък риск

Сложността на тези форекс стратегии за валутна търговия, често ги прави трудно приложими от начинаещите трейдъри.

Преди да се впуснете в прилагането на подобни форекс стратегии, Ви съветваме да ги тествате без риска от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Вижте още:

Стратегия за Форекс търговия

Форекс инструменти: Кой форекс софтуер е най-добрия?

Топ 10 причини защо форекс пазара е най-добрия

Форекс търговия за начинаещи и напреднали