Форекс Стратегия

В тази част от обучителната секция на Аdmiral Markets ще намерите информация за различни стратегии за Форекс търговия. Каква е най-добрата Форекс стратегия? Това зависи от предпочитания стил на лицето, което я използва. Техниките се различават по сложност, ефективност в рейндж или трендови пазари и може да се променят според времевата рамка, която се използва.

Форекс Стратегия Статии & уроци