76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Как да използваме take profit в нашата Форекс търговия?

Време за четене: 9 минути

За да бъдете успешни във Форекс търговията трябва да се научите да управлявате капитала си като минимизирате загубите и максимизирате печалбите и един от начините да направите това е използването на stop loss и take profit ордери.

Как да използваме take profit в нашата Форекс търговия?

Откриването на най-добрите сделки отнема много време на повечето търговци на финансовите пазари. След анализ на пазарите и тенденциите, те определят най-изгодните валутни двойки за търговия. Въпреки това, влизането в сделка на точната цена далеч не е цялата работа. Трябва да обмислим как и кога ще излезем от дадена сделка, така че да извлечем възможно най-голяма печалба. В таи статия ще разгледаме именно това: как да прибирате печалбите от сделките си?

Какво е take profit?

Take profit (тейк профит) или "вземи печалба" от английски, е поръчка често използвана на Форекс пазара. Тя позволява на трейдъра автоматично да затвори позицията си на печалба, когато цената достигне предварително определено ниво. Ордер take profit представлява лимит поръчка, която се поставя с цел да изпълни обратна операция, с която да затвори вече отворена сделка при дадена печалба.

Например ако сте купили 1 лот от валутната двойка EUR/USD на нива от 1.1200 и искате да приберете печалба ако цената достигне 1.1300, то трябва да поставите ордер take profit на съответното ниво. Така при достигането на 1.13 Вашата сделка ще бъде затворена с продажба на същото количество EUR/USD. Не забравяйте да вземете предвид и спреда на брокера.

Отбележете си и че при покупка трябва да поставите ордер take profit над цената на отваряне на сделката, а при къса продажба под нея.

Take profit и stop loss

Много трейдъри свързват ордерите take profit и stop loss. Stop loss е поръчка, която ограничава загубите в случай, че цената се задвижи срещу сделката на трейдъра. В същото време, take profit е поръчка, с която трейдъра има за цел да прибере печалби ако цената се движи в негова полза.

Промените в цените на валутните двойки в повечето случаи се изразяват в пипсове. Най-просто казано, пип е стандартна единица за измерване с колко се е променил обменния курс. Първоначално пип е действително най-малкото увеличение, с което цената на една валута може да се предвижи. Но с появата на по-точни методи за ценообразуване, тази оригинална дефиниция вече не важи.

Традиционно валутните цени са били котирани с определен брой десетични знаци. Най-често с четири знака след десетичната запетая и първоначално пип е движение с един пункт на последния десетичен знак. Много брокери обаче вече котират цените на Форекс пазара с още един допълнителен десетичен знак. Това означава, че пип често не е последният десетичен знак в котировката. Най-често пип е четвъртия или втория знак след десетичната запетая.

Ако вземем горния пример, при покупка на EUR/USD на цена 1.1200 и take profit на цена от 1.1300. Ако този тейк профит ордер бъде достигнат Вие ще сте направили печалба от 100 пипса (1.13000-1.12000=100).

Тествайте търговията с EUR/USD и още над 8000 финансови инструмента без риск за Вашия капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Защо да поставяте ордер take profit?

Чрез поставяне на ордер take profit трейдъра придобива известна свобода, тъй като не се налага да следи графиките по цял ден. Тази поръчка автоматизира прибирането на печалбата и се изпълнява веднага щом пазара го позволи.

Все пак, не трябва да забравяме, че поставеният ордер take profit се изпълнява на най-добрата възможна цена, независимо от поведението на валутната двойка.

Във Форекс търговията take profit и stop loss поръчките се използват предимно за риск мениджмънт и техните стойности не би трябвало да се определят случайно. Всяка сделка трябва да бъде смятана за независима от останалите и трябва отделно да се обмисли очакваното съотношение риск/печалба преди да открием позицията.

Някои по-опитни трейдъри използват метода на частично затваряне на позициите, за да увеличат печалбите си и намалят алтернативите разходи, но този метод ще бъде разгледан малко по-надолу в статията.

Как да определим нивото на take profit?

Как да определим оптималната стойност за прибиране на печалбата е въпрос, който няма точен и ясен отговор. В крайна сметка той зависи от риск апетита на всеки Форекс трейдър и неговата стратегия за търговия. Едно нещо със сигурност е вярно - не поставяйте ордер take profit случайно. Това решение винаги трябва да се съпроводено със солиден технически анализ на пазара.

За всяка сделка е добре да се намери подходящата информация за структурата на пазара, данни за волатилността и графични ценови модели. Цялата тази информация е необходима, за да потвърди чувството, че цената на валутната двойка ще се развие до определено ниво.

Има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид преди да се определи точното ниво на take profit и stop loss. Много трейдъри използват линии на подкрепа и съпротива като ориентир за поставянето на тези отложени поръчки.

Нивата на подкрепа и съпротива са са зони, в които цени могат да забавят или обърнат движението си. Най-лесният начин да се идентифицира линия на подкрепа е да се анализира графиката и да се открият най-малко два минимума на близки нива и да се прокара хоризонтална линия между тях.

При поръчка за продажба, теик профит се поставя на няколко пипса над нивото на подкрепа. При изчисляване на разликата в пипсове между нивото на подкрепа и take profit ордера трябва да се вземе волатилността на валутната двойка.

Обратно, при поръчка за покупка, тейк профит ордер може да се постави на няколко пипса под линия на съпротива. За да се начертае линия на съпротива трябва да се открият поне два максимума, които да се свържат с хоризонтална линия. Като цяло цените са склонни да отскачат от основните нива на подкрепа и съпротива.

Въпреки че тези нива са надеждни за определяне на оптималните стойности на take profit, не трябва да им се доверявате напълно. Най-добре е да се използват и други технически индикатори като нива на Фибоначи или пълзящи средни например, за да се потвърди идентифицираната тенденция.

Научете какво представляват техническите индикатори и повишете Вашите знания и умения в търговията на финансовите пазари с безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Как да вземете част от печалбата без употреба на take profit?

По-горе посочихме как да приберем печалбата си като затворим цялата си позиция, но има възможност и за частично затваряне. Това са по-напреднали концепции и се използват от по-опитните трейдъри. Ако току-що сте започнали да търгувате, по-добре да се ограничите до употребата на take profit поръчка и да приберете цялата си печалба.

При частично затваряне на позиция трейдърите ще трябва да определят няколко различни нива на прибиране на печалба като индентифицират няколко основни нива на подкрепа и съпротива. Прибирането на печалбата на части има две важни предимства.

Първо, позволява Ви по-рано да усвоите част от приходите си. Второ, обемът на сделката се намалява и ако цените се задвижат в неблагоприятна посока, потенциалната загуба ще е по-малка. Разбира се ако цената продължи да се движи в правилната посока и потенциалните печалби ще бъдат по-малки. Както можем да видим, прибирането на печалбата на части по-скоро се търси сигурността и достигането на оптимална доходност.

Съществуват няколко метода за определяне на нива за частично прибиране на печалба: метод 50/50, метод 80/20 и метод на трикратно затваряне.

  • Методът 50/50 се състои в определянето на две точки за прибиране на печалбата. На първата се ликвидира половината от позицията и след това се затваря и втората половина. Това е доста точна стратегия за прибиране на печалба, но изкривява съотношението риск/печалба, защото само част от позицията Ви ще достигне максималните печалби. Важно е да се премести stop loss поръчката на нивото на първото прибиране на печалбата, за да се свият потенциалните загуби.
  • Методът 80/20 е най-подходящ за волатилни пазари или когато не сте сигурни в ценовото развитите около определено ниво. И тук трейдърът трябва да установи две точки за прибиране на печалби. Първата е настроена около най-силното ниво на подкрепа или съпротива. Втората точка е далеч от първата, но пазарът може да достигне до нея при определени условия. Целта е първоначално да бъде затворена 80% от печалбата и да се изчаква развитието на пазара, за да бъдат затворени и последните 20%. Фактът, че 80% от позицията е ликвидирана успокоява трейдъра, в случай на негативно развитие на ситуацията. В същото време, ползите от достигане на второто нива на прибиране на печалба може да донесе значителни ползи.
  • Методът на трикратното затваряне е подобен на метода 50/50, с изключение на това, че трейдърът използва три точки на затваряне и разделя позицията на три части. Когато се достигне първата точка се ликвидира първата 1/3 от позицията. При достигане на втората се затваря и втората част като същевременно трейдърът премества стоп лос поръчката, за да намали риска. Третата третина от позицията се затваря при достигане на максимална печалба.

Започнете реална търговия на финансовите пазари с брокер номер 1 в Германия за 2019 година - Admiral Markets.

Отворете реална сметка с Admiral Markets

Съвети за поставяне на take profit

  1. Стратегията с използване на тейк профит може да е много полезна за трейдъри, които са склонни често да променят мнението си или все още не са уверени в уменията си. След като се изчисли съотношението риск/печалба очакванията за всяка сделка ще бъдат по-реалистични и стратегията ще е по-подходяща.
  2. Съгласувайте Вашата стратегия с пазара и правете промени в плана само ако има надеждна информация, която да предполага промяната.
  3. Определяйте take profit като използвате надеждни методи, вместо да използвате произволни стойности.
  4. Използвайте сигнали за цените, за да Ви се налага да следите непрекъснато графиките.
  5. Експериментирайте с множество нива на теик профит. В края на краищата методът проба/грешка е чудесен начин да откриете това, от което имате нужда и Ви подхожда.

Как да поставите take profit на платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5?

Поставянето на ордер take profit е много лесно, когато търгувате с платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Двете платформи предлагат възможност за поставяне на take profit и stop loss още преди да отворите пазарна поръчка и преди да поставите чакащ ордер, когато отворите прозореца нова поръчка.

Освен това, има възможност да настроите вече take profit и stop loss на вече отворена позиция, въпреки че е препоръчително да го направите предварително, когато създавате поръчката, за да имате по-голяма защита.

Популярните търговски платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагат и възможности за промяна на на take profit и stop loss поръчките. Можете да направите това на графиката като преместите с мишката отбелязаното с пунктирана линия нива на take profit или като кликнете с десен бутон върху пунктираната линия, натиснете редактирай и след това въведете ръчно нивото.

Търговия с take profit - Заключение

С поставянето на take profit ограничавате риска да пропуснете печалби, които вече сте натрупали. В същото време, можете да изберете и по-прецизна търговска стратегия чрез затваряне на позицията на части, независимо дали на два пъти или на три пъти и при какви пропорции.

За да постигнете най-добри резултати не определяйте нивата на take profit и stop loss случайно. Винаги търсете потвърждение от тренда като анализирате 2-3 индикатора и следвате цената. В крайна сметка управлението на риска е една от най-важните части на Вашата търговска дейност.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.