Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
 • Ливъридж до:
  1:500 за непрофесионални клиенти
 • Защита от волатилност
 • Политика за Негативен Баланс по Сметка
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Ливъридж до:
  1:30 за непрофесионални клиенти,
  1:500 за професионални клиенти
 • FSCS защита
 • Защита от негативен баланс
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
 • Ливъридж до:
  1:30 за непрофесионални клиенти,
  1:500 за професионални клиенти
 • ICF защита
 • Защита от негативен баланс
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация fca

Какво е паритет на покупателна способност през 2018?

Паритет на покупателна способност - Admiral Markets

През годините се правят много опити за разработване на теории, които да позволят определянето на "правилни" равновесни стойности за валутните курсове. Тази статия ще разгледа използването на концепцията за паритет на покупателната способност (ППС).

Паритет на покупателната способност първоначално е замислен като средство за измерване на дългосрочните равновесни валутни курсове между валутите. Сега обаче той се използва по-често като инструмент за икономически анализ и сравнение между различните страни, както ще видим.

Какво е паритет на покупателна способност?

Терминът паритет на покупателна способност се основава на ключовото предположение, че кошница от стоки в една страна би трябвало да струва същото като идентична кошница в друга държава. Това произтича от закона за една цена. Този закон гласи, че всяка свободно търгувана стока ще се продава на една и съща цена по целия свят, когато цената е в обща валута.

Теоретично действието на арбитража трябва да работи за преместването на цените, така че да съответстват на закона за една цена. Следователно теорията предполага, че разходите за транзакции са равни навсякъде. На практика обаче транзакционните разходи се отнасят до географското местоположение на купувача и на продукта. Следователно законът ще работи на практика, само ако можем да изключим транспортните разходи, митата, данъците и други специфични за местоположението разходи.

Нека разгледаме един пример, за да разберем по-добре тази теория.Оттам можем да я разширим, за да излезем с дефиниция за паритет на покупателната способност.

Закон за една цена: пример

Нека сравним цената на пшеницата в САЩ с цената й в Обединеното кралство, за да илюстрираме теорията.

Да приемем, че цената на пшеницата в САЩ е 4 долара за бушел. Ако GBP/USD е 1,2500, тогава - с изключение на транспортните разходи и т.н. - цената на един бушел пшеница в Обединеното кралство трябва да бъде 4 / 1.25 = £3.20. Ако цената се различава от тази стойност, съществува възможност за арбитраж.

Ако пшеницата е, да речем, по-евтина от £3,20 във Великобритания, какво означава това?

Това би означавало, че търговците могат да купуват пшеница в Обединеното кралство и да я продадат незабавно на по-висока цена в САЩ - всичко това за печалба с нулев риск. Подобни търговски действия биха могли да доведат до по-висока цена на пшеницата в Обединеното кралство и по-ниска в САЩ. Това ще продължи, докато не бъде постигнато равновесие и цените в двете страни се подчинят на закона за една цена.

Законът за една цена често се бърка с паритет на покупателна способност, но двата се различават леко.

За да научите основите на търговията на финансовите пазари може да се възползвате от безплатното видео обучение на Admiral Markets "От Аматьор до Трейдър".

Безплатно видео обучение от Admiral Markets

Паритет на покупателна способност значение

Законът за една цена е конкретно за цената на отделни и идентични стоки или услуги. Ще дефинираме паритет на покупателна способност чрез разширяване на закона за една цена, за да вземе предвид общите цени. Най-простата форма на теорията е абсолютен паритет на покупателна способност.

Абсолютният паритет на покупателна способност казва, че обменните курсове са в равновесие, когато стойността на една национална кошница от стоки и услуги е еднаква между две страни. Теорията за паритета на покупателната способност прогнозира, че пазарните сили ще накарат обменния курс да се коригира, когато цените на националните кошници не са равни. Ако сравняваме страна А със страна B, при обменен курс Е, теорията гласи:

Цената на кошницата в страна А=цената на кошницата в страна B x E

След това можем да променим леко тази формула за паритет на покупателна способност и ще получим:

E = цената на кошницата в страна A / цената на кошницата в страна B

Следователно обменният курс за паритет на покупателна способност е равен на съотношението между кошница стоки в една държава и идентична кошница от стоки в друга. Това няма да издържи ако кошниците не са идентични и е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Един особен проблем е да се гарантира, че коефициентите на претегляне на стоките във всяка кошница са еднакви.

Относителен паритет на покупателна способност

Поради това често е по-удобно да се разглежда относителен паритет на покупателна способност, който не изисква същата кошница от стоки във всяка страна. Но това може да е меч с две остриета. Мярката относителен паритет на покупателна способност е по-лесна за изчисление, но също така го прави по-слаба версия в сравнение с абсолютната версия. Това е и определението за относителен паритет на покупателна способност:

Обменният курс между две държави ще се коригира в отговор на разликата в двете национални нива на инфлация. Да се запознаем със спецификите на мярката равновесие при относителен паритет на покупателна способност е извън изискванията на тази дискусия. Най-просто казано, относителният паритет на покупателна способност предполага, че обменният курс на две валути ще се променя с процент равен на разликата в темповете на инфлация в двете страни на тези валути.

Пример за относителен паритет на покупателна способност

Да приемем, че инфлацията в САЩ е 2%, а инфлацията в еврозоната е нула. Относителният паритет на покупателна способност сочи, че доларът трябва да отслабва спрямо еврото с 2% всяка година. В действителност не бихме очаквали стриктно спазване на тази годишна промяна на стойността. Вместо това бихме могли да очакваме някакъв вид съответствие с паритетът на покупателна способност в дългосрочна средна стойност.

Вносителите и износителите следва да отговорят на разликите в относителните разходи на кошниците от търгувани стоки по начини, които средно би трябвало да съответства на закона за една цена. От това следва, че сравняването на валутните курсове включени в паритет на покупателна способност с пазарните обменни курсове може да ни помогне да разберем дали валутната двойка е подценена или надценена.

Вярна ли е теорията за паритет на покупателна способност в света?

Краткият отговор на този въпрос е не точно, поне в краткосрочен и средносрочен план. Разбира се, можете да съберете доказателства от собствения си опит, за да определите ефективността на теорията за паритет на покупателна способност в света.

Като много грубо изпълнение може да разгледаме пазарния курс на GBPUSD за 10-годишен период от време. След това да го сравним с промените в нивата на инфлация.

GBP/USD MetaTrader 4 chart, rate for a 10 year-period

Източник: GBPUSD Admiral Markets MetaTrader 4 Месечна графика

След това ще разгледаме годишните промени в процентите на индексът на потребителските цени за САЩ и Великобритания от 2005 до 2015 година. Бюрото по статистика за пазара на труда публикува това в САЩ и Службата за национална статистика предоставя данните за Обединеното кралство.

Ако наложим върху графиката, разликата между темповете на инфлация ще изглежда така:

Индекс на потребителските цени върху графика на GBPUSD

Като цяло може да се намери някаква корелация, но ще е най-добре да направите свое собствено изследване, тъй като това е доста бързо и грубо. Имайте предвид, че начертаната линия е просто за визуална помощ, вместо разпръснатите точки, а не действително представяне на интерполирани точки.

Най-добрият начин за експериментиране с реални пазарни данни без риск на капитал е безплатната демо сметка от Admiral Markets.

Търговия без риск с Admiral Markets

В изследване за паритета на покупателната способност на клона на ФЕД в Сейнт Луис, че "след отчитане на средните нива на надценяване и подценяване съществуват доказателства за сближаване с ППС". Все пак, дивергенцията е това, за което трябва да се тревожим, особено, когато е значителна.

Доказателствата сочат, че има продължителна дивергенция от теорията за абсолютния и относителен паритет на покупателна способност, което означава, че се нуждаем от обяснение защо теорията не е успешна. За да предоставим това обяснение, трябва да погледнем недостатъците на теорията за паритет на покупателна способност на парите, които са повече от няколко.

Недостатъци на теорията за паритет на покупателна способност на парите

За да определим теорията за паритет на покупателна способност на парите разширихме закон за една цена. С други думи, ППС ще се издържи само ако първоначално законът за една цена е верен.

За съжаление, тя наистина няма да издържи при внимателно разглеждане. Вероятно ще забележите, че когато пълните резервоара на колата си, цените на бензиностанциите варират от град до град. Така че законът за една цена не се държи перфектно дори на пазарите в една страна, да не говорим за международни пазари.

Защо е така?

Това е така, защото има някои пречки пред търговията. Ние не работим в свят, където има нулеви транспортни разходи. Нито пък информацията за цените е перфектно и незабавно достъпна за всички участници. Следователно може да има ценови несъответствия, които не могат винаги да бъдат отхвърлени чрез арбитраж. Eто и някои от тях:

 • Данъците и митата са допълнителни примери за реални бариери, които възпрепятстват международното движение на стоки. По-важното е, че има и ефект от нетърговски разходи. Някои елементи ще се отнасят до ценови кошници, но не могат да бъдат търгувани. Най-вече това са труда и земята.Паритетът на покупателната способност разчита и на перфектни конкурентни пазари. Компаниите, които правят ценообразуването на пазара взимат повече в страни с твърдо определено търсене, които се намесват в това.
 • Друг недостатък е събирането на данните. Записването на пазарни обменни курсове е изключително лесно. Да се съберат широки кошници с данни за различни страни е огромна работа и поради това данните се записват само рядко.

Всъщност, дори да предположим, че може да предоставим дългосрочно ръководство за определяне на това, дали даден валутен курс е подценен или надценен, употребата му може да бъде ограничена от съответните времеви рамки. Повечето CFD трейдъри разглеждат график от дни и седмици, а не години.

Така, ако паритетът на покупателната способност има ограничена полезност в реалния свят като прогноза за обменните курсове, защо се интересуваме от него?

Една от причините, поради която хората не са склонни да отхвърлят теорията за ППС, е че в основата си е много логична. Това е един от малкото фундаментални начини да се опитаме да определим дали една валута е надценена или подценена. По-важно от това обаче е, че е и отличен инструмент за директни сравнения между страните.

Друг отличен инструмент, но за изследване на финансовите пазари е безплатната приставка за MT4 и MT5 - MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка за MT4 и MT5 - MetaTrder Supreme Edition

Паритет на покупателната способност и неговата роля в международния бизнес

Най-разпространеното приложение на паритета на покупателната възможност е като начин за сравняване на показатели като заплатите и БВП между отделните страни. Когато разгледаме БВП, ППС ни позволява да направим още сравнение "ябълки с ябълки", което да отчита какви са разходите за живо на дадена територия.

Да приемем, че искаме да сравним БВП на глава от населението между Великобритания и Мексико. Най-бързият начин е просто да вземете спот курса GBP/MXN и да преобразувате мексиканския БВП на глава от населението, записан и отчитан в мексиканско песо, в числа в британски лири. Това обаче би довело до леко изкривен резултат, тъй като не взема предвид до колко далеч парите отиват във всяка страна. Също така, ако пазарният обменен курс се промени внезапно може да направи голяма разлика за такова сравнение.

Може да откриете, че внезапно БВП на една страна изглежда се е увеличил в сравнение с друга, само заради временното движение на пазарния обменен курс. Това, което можем да направим е да коригираме паритета на покупателната сила в Мексико и Великобритания.

Обменният курс според паритета на покупателната способност позволява да се сравняват стандарти на живот в различните страни. Освен това ставките на ППС са по-стабилни във времето от валутните курсове, определени от пазара. Всъщност конвертирането чрез ППС е общ метод, използван от основните икономически органи за сравняване на БВП, заплатите и т.н.

ОИСР и МВФ са само някои от добре познатите организации, които събират данни за индекс за паритет на покупателна способност. Например можете да видите, че МВФ използва БВП въз основа на ППС в своята база данни за икономическите перспективи.

Една от по-забавните версии е индекс на покупателната способност наречен "Big Mac", който The Economist публикува от 1986 година насам. Той се сериозно орпростен, но въпреки това все пак е валиден и широко проследява индексът на паритета на покупателната способност.

Какво седи зад индекс на покупателна способност "Big Mac"?

С някои забележителни изключения, цената на Big Mac има тенденция да бъде еднаква по целия свят. Същите парченца отиват в изработването на Big Mac в Уисконсин, както в Лайпциг в Германия, в Thunder Bay в Канада или Мелбърн в Австралия. Затова има някакъв смисъл да се използва известният бургер като заместник на малка кошница от пряко сравними стоки.

С други думи, това е лесно и удобно средство за сравняване колко тежест получавате за вашия долар, евро, паунд или австралийски долар.

Заключение: паритет на покупателна способност 2018

Обикновената дефиниция за паритет на покупателна способност 2018 е, че това е продължение на закона за една цена, за да се приспособят цените за цялата икономика. Докато МВФ го определя по следния начин:

"Нивата, при която валутата на една страна трябва да бъде преобразувана в тази на друга държава, за да купи същата сума от стоки и услуги във всяка страна."

Първоначално разработен като теория за определяне на обменните курсове, абсолютния паритет на покупателна сила прогнозира, че обменният курс ще се коригира, за да изравни равнищата на цените. В същото време, относителния ППС предполага обменният курс в крайна сметка да се коригира, за да отрази разликите в съответните проценти на инфлация.

По-често обменните курсове за паритет на покупателната способност се използват за сравнение между стандартите на живот. Обменният курс на ППС е съотношението на цените на кошница от крайни стоки в две държави.

Надяваме се, че тази статия ви е дала представа за смисъла на паритета на покупателната способност. Това е полезен теоретичен бенчмар за разглеждане на дългосрочните равновесни проценти, но има малко доказателства, които предполагат, че е полезна прогнозна мярка, особено що се отнася за краткосрочен и средносрочен план.

Паритет за покупателна способност обикновено се използва по-често от икономистите, за да се сравнят стандартите за живот между страните, а не като инструмент за търговия с валутни курсове.

Ако обмисляте използването на фундаментален анализ, за да се информирате за Вашата търговия, ППС не трябва да е в началото на списъка, освен ако не търсите много дългосрочен план. Дори тогава съществуват въпросителни за пряката му полезност. Разбира се, по-голямата част от хората, които използват CFD за Форекс търговия обикновено работят в кратки до средни срокове.

Така казано, дори ако сте се съсредоточили главно върху по-кратки срокове за търговия, е полезно да наблюдавате цялостната дългосрочна тенденция на пазара. Всички указания в тази област си струва да се има предвид. Ако искате да прочетете повече за фундаментален анализ прегледайте 11 икономически индикатора, които влияят на валутния пазар.

Подобрете вашите знания за фундаменталния и технически анализ на финансовите пазари с новия безплатен Обучителен Пакет 2018 на Admiral Markets.

Безплатен Обучителен Пакет 2018 от Admiral Markets

Още за фундаменталният анализ:

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.