Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация fca

Облигации - всъщност и видове дългови ценни книжа през 2019

Време за четене: 12 минути

Облигации - определение и видове

Какво е облигация?

Облигациите са продукти с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, всички облигации, фундаментално работят по един и същ начин.

Всъщност всички облигации са вид дълг. С други думи те всъщност представляват: аз ви дължа, което е ефективно платежно обещание, направено от емитента на облигации към притежателя им съгласно условията на инструмента. Емитентът поема задължението, а лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

След това емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща на редовни интервали, фиксирана лихва по дълга за срока на емитираната облигация. В края на срока на този дълг се счита, че облигацията е платима, в който момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница).

Транзакцията, при която се издава нов дълг на купувачите, е известна като първичния пазар, но това включва само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар, на който емитираните облигации се търгуват между купувачи и продавачи като дългови ценни книжа. Пазарът на облигации е огромен и далеч надвишава стойността на пазара на акции.

Тествайте търговията с акции и облигации, и още над 8000 финансови инструмента за без риск за Вашия капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Емитиране на облигации

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата прибягват до емитиране на облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим държавните и корпоративни облигации.

Облигациите, разбира се, не са единственият вид обезпечение. Дебентура, търговски книжа и тн са други видове дълг. Като цяло облигациите обикновено имат по-дълги срокове от тези други дългови ценни книжа.

Преди да разгледаме някои често срещани видове облигации, нека първо да обобщим някои ключови термини, които използваме, когато говорим за дългови ценни книжа:

 • Главница - размерът на дълга, който емитентът е приел, и на който плаща лихва на облигационера.
 • Падеж - датата на падежа определя кога главницата трябва да бъде върната на облигационера.
 • Купон - лихвеният процент, който трябва да бъде платен от емитента на облигационера.
 • Доходност - измерва възвръщаемостта, която един инвеститор би получил от дадена облигация. Тя може да се изчисли по повече от един начин, но най-прост е годишната лихва, разделена на преобладаващата пазарна цена на тази облигация.
 • Текуща пазарна цена - стойността на облигациите ще варира в течение на срока, тъй като се търгуват на вторичния пазар.

Облигации и лихви

Има тясна връзка лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума, те стават по-привлекателни, когато лихвените проценти падат и по-малко привлекателни, когато лихвите се повишат. Поради това цените на пазарите могат да варират спрямо цената на издаване. Те често се използват като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Разбира се, цената на определен тип облигации също ще бъде засегната, ако се променят възприятията по отношение на кредитоспособността на емитента (виж разделът за рейтингите на облигациите по-долу).

Лихвите по 10-годишните щатски държавни облигации, достигнаха ниво от 3% през май, или най-високите им нива от над 3 години насам. Това накара инвеститори и анализатори да се чудят, какъв ще е ефектът на тези лихви върху финансовите пазари?

Растящите лихви, не са нов проблем за пазарите. Лихвите по 10-годишните щатски дългови ценни книжа се повишиха с 30 базисни пункта, само през първия месец на тази година. Този път обаче, повишението им се предопредели от поскъпването на суровините и очакваната инфлация в резултат на това. А инфлацията, се очаква да се бори от Фед с повишение на лихвите.

И най-голямата жертва на потенциалното повишение на лихвите, са именно 10-годишните щатски облигации, които достигнаха най-ниските си нива от над три години насам.

В исторически план, фондовите пазари, са се справяли сравнително добре с растящи лихви, когато ръстът им се е предопределял от добро състояние на щатската икономика, какъвто е случая в момента. Акциите, са се представяли добре, в среда на повишение на лихвите, дори в моменти, когато инфлацията е била умерена.

Научете се как да търгувате с акции и облигации, както и CFD-та върху валутни двойки, индекси, суровини и криптовалути с новия безплатен Обучителен Пакет на Admiral Markets

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets


Общи видове облигации

В този раздел ще обсъдим четири различни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации
 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Наднационални облигации.

Корпоративни облигации

Компаниите могат да набират средства по два основни начина: акции и облигации т.е акции с плаващи цени или емитиране на дълг под формата на корпоративни облигации. Има много причини една корпорация да иска да набере капитал чрез такива средства, включително сливания и придобивания, и да финансира разходите за разширяване.

Повишаването на капитала има своята цена разбира се. В случая при акции, дружеството се отказва от част от правото на глас и обикновено трябва да изплаща дивидент. В същото време, дадена компания може да извършва емитиране на облигации с широк спектър от падежи. Корпоративните облигации обикновено се отнасят до корпоративен дълг със срок най-малко една година. Вместо това, краткосрочният дълг се нарича корпоративни книжа.

Вторичният пазар на корпоративни облигации най-често е извънборсов (OTC), въпреки че част корпоративния дълг се търгува и на борсите.

Държавни облигации

Държавните облигации са вид държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен - от няколко години до няколко десетилетия. Това е в противоречие с формите на краткосрочен държавен дълг, като например съкровищни бонове (T-bills). Основните държавни облигации разполагат с много ликвидни борсово търгувани фючърсни договори. Това означава, че те са лесни за търговия от физически лица.

Ето списък на някои големи държавни облигации:

 • US Т-bond (наричани още дългосрочни облигации, които имат дълги падежи, вариращи от 20 до 30 години);
 • US T-notes (средносрочен американски дълг, с падеж от 2 до 10 години);
 • UK Gilts (имат средно- и дългосрочни версии, и двата са вид британски държавен дълг);
 • German bund (известни също като къси облигации, германски дълг с падеж около 2 години);
 • German BOBL (Bundesobligationen, средносрочен германски дълг, за срок от 4,5 до 5,5 години);
 • Италиански държавни облигации (известни също като BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali, средносрочни и дългосрочни италиански съкровищни облигации с падеж от 3 години до 30 години).

Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило правителствените облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи установени икономики, като например страните от Г-7. Трябва да отбележим, че въпреки това винаги има известен риск.

Например, Русия има 12-ата най-голяма икономика в света (измерена от МВФ и Световната банка през 2016 г.), но все още не изпълнила задълженията си по своя вътрешен дълг от края на 90-те години. Освен това, често обявява за мораториум върху външния си дълг (т.е. финансови задължения), когато се намира в икономическо затруднения.

Започнете да търгувате най-популярните американски и немски облигации, както и още над 8000 финансови инструмента с брокер номер 1 в Германия за 2019 година - Admiral Markets.

Отворете реална сметка с Admiral Markets

Общински облигации

Общинските облигации са вид под-държавен дълг. В Съединените щати облигациите, емитирани от федералното правителство, са съкровищни книжа (Treasury Notes) и облигации, както бе споменато по-горе. Под федералното равнище, по-малките клонове на правителството също издават дълг, за да финансират своите програми за капиталови разходи.

Дълговите ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост, се наричат общински облигации (muni bonds). Общинският дългов пазар е голям, оценен на няколко трилиона долара. В САЩ лихвите, натрупани по такъв дълг, обикновено са освободени от федерален данък и понякога могат да бъдат освободени от държавния данък.

Наднационални облигации

Наднационалните облигации са дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Добър пример за наднационални облигации са тези, издадени от Европейската инвестиционна банка, дългосрочна кредитна институция, притежавана от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Рейтинг на облигации

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране на капитали, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Това са местата, където присъстват рейтингите на облигации. Фирми като Moody's и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане.

Най-високият рейтинг е AAA. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни, известен също със статус на боклук. Дълг, които има статус на боклук, се счита, че е изложен на по-голям риск от неизпълнение. Това намалява привлекателността му, при останали равни условия. Следователно емитентът на облигации е принуден да определи купон с по-висока ставка, за да привлече средства.

Търговия с облигации

Както бе споменато по-рано, при обсъждането на пазарната цена на облигациите, стойността им е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави облигационните фючърси добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си от лихвен риск.

Точно като Форекс, пазарът на облигации може да бъде задвижван значително от икономически новини. Ако искате да сте в течение с това, което засяга финансовите пазари, можете да разполагате с пакет с всички необходими инструменти като част от вашата платформа за търговия.

Ето защо бихте искали да търгувате с най-добрата платформа за търговия с множество активи - MetaTrader 5, която се предоставя безплатно от Admiral Markets.

Платформа номер 1 в света за търговия с множество активи от Admiral Markets

Акции и Облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между акции и облигации е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана. Освен това, много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Това означава, че когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея. А когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък, но и доходността също.

Дългови ценни книжа на САЩ

Най-значимите дългови ценни книжа на финансовите пазари са американски облигации. Щатското правителство емитира три вида дългови ценни книжа, за да финансира задълженията си: с падеж до 1 година (T-bills); с падеж до 10 години (T-notes) и с падеж до 30 години (T-bonds).

10-годишните американски облигации са най-широко следения дългов инструмент на финансовите пазари и неговата доходност често се използва като ориентир за други лихвени проценти, като например лихвените проценти по ипотечните кредити.

Доходността по 10-годишните щатски дългови книжа има силна положителна корелация с очакванията за основните лихвени проценти в САЩ. Нарастващите очаквания за вдигане на лихвените нива водят до ръст на доходността по 10-годишните щатски облигации, както и обратното. Правителството на САЩ издава 10-годишни дългови ценни книжа 4 пъти в годината - през февруари, май август и ноември.

Пазарните участници използват доходността по 10-годишните американски облигации не само за изчисляване на доходността на инвестицията и лихвите по ипотеките. Този показател може да сигнализира и каква е увереността на инвеститорите. Когато увереността е висока - доходността също се увеличава, тъй като търсенето на облигации намалява. В тези периоди инвеститорите се насочат към по-рискови активи в търсене на по-висока доходност. Обратното също е вярно.

Инвеститорите, които закупуват дългови ценни книжа могат да изберат да ги задържат до падежа им или да ги продадат на вторичния пазар. Няма определен минимален срок за задържането им. Най-популярният метод за търговия и инвестиции в облигации чрез фючърси или CFD-та върху фючърси.

CFD-тата дават възможност на трейдърите да отварят позиции с по-голям капитал от този, с който разполагат в сметката си за търговия, както и да печелят и повишаващи и при понижаващи се цени. Admiral Markets предоставя възможност за търговия със CFD-та върху фючърси на 10-годишни американски и немски облигации (Bunds).

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете безплатно първокласната приставка MetaTrader Supreme Edition предоставена от Admiral Markets.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още за финансовите пазари:

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.