Какво точно е Форекс интрадей търгуването

forex day trading

Изразът Форекс интрадей търгуване означава точно това, както се и възприема, но с леко разминаване. Дефинира се като търгуване, при което се купуват и продават ценни книжа, но само в рамките на същия търговски ден.

Дей трейдингът може да се осъществява на всеки пазар, но по-скоро се отнася в контекста на Форекс или фондовия пазар. За да бъдете успешен форекс дей трейдър, трябва да имате добър капитал зад себе и доста познания за пазара. Въпреки че може да притежавате тези необходими неща, това не ви гарантира успех на пазара. Това е изключително вярно, когато работи "невидимата ръка" на пазара и цените се колебаят неимоверно през рамките на деня при Форекс дей търгуването. Феноменът, които се използва от форекс дей трейдърите, е да употребят ливъридж на техния капитал с цел да придобият даден актив и после да се отърват от него, възможно най-скоро след като цената се промени в желаната посока.

Това, което търсят дей трейдърите е акция или валута, която е високо ликвидна. Кои са най-добрите форекс двойки за интрадей търгуване? Основните са определено най-добрият избор, тъй като те имат най-високите обеми на търговия на Форекс. Препоръчително е за начинаещи форекс дей трейдъри да се фокусират върху валутната двойка EUR/USD, тази валутна двойка обикновено има най-добрите условия за търгуване и също така цената й доста се движи.

Какво е Форекс дей трейдинга?

Интрадей търгуването на Форекс се използва обикновено, за да се елиминира плащането на такси като се държи отворена позиция за следващия ден. Тези такси се наричат суапове (Swaps). В някои случаи, суаповете могат да бъдат положителни и стратегията, отнасяща се за придобиването на активи с положителни суапове се нарича кери трейд (Carry Trade), обаче тази стратегия не е във фокуса на тази статия.

Дей трейдърите са от голямо значение за Форекс пазара. Търгуването в рамките на деня на Форекс е високо спекулативна дейност и държи пазара в непрекъснато състояние за работа. Форекс дей трейдърите са тези, които осигуряват ликвидността на пазара.

Как да осъществяваме Форекс интрадей търгуване?

Дей търгуването за повечето хора не е както се представя по медиите. Така наречените "Схеми за бързо забогатяване" не са толкова прости, колкото изглеждат отстрани. Стъпвайки в света на дей трейдинга, ще видите какво представлява този свят отвътре. Наръчникът за успешно Форекс интрадей търгуване може да се счита за доста противоречив, но всеки си има негово мнение за това. Това, за което всеки е съгласен е, че дейността е много рискована и трябва да се разглежда само ако има задълбочени знания и ясно разбиране на тези рискове.

Успешният дей трейдър или повечето от професионалните дей трейдъри със сигурност притежават всички тези качества:

Kапиталово изискване

Определено е необходима голяма сума от капитал на разположение с адекватно съотношение на риск/печалба. Дори дей трейдърите търсят по-голяма възвръщаемост от трейдъри, търгуващи среден размер, но е препоръчително да се запази размера на търгуването разумно нисък.

Знание за пазара

От жизненоважно значение е пълното познаване как работи пазарът и какви са определящите фактори на движението на пазара. Успешният дей трейдър трябва да има в предвид и двете - фундаментални и технически индикатори.

Изключителна дисциплина

Дисциплината е изключително важна във всяка част от живота но пренебрегването й в интрадей търгуването, може да доведе до огромни загуби. Успех без дисциплина е невъзможен. Просто си представете, че е възможно да стоите точно до дисплея и наблюдавате цената без да се впускате да търгувате? Това е трудно и изисква голяма дисциплина. Понякога да виждате печеливши пазарни движения, които сте предвидили, без да извършвате сделка е болезнено, но по-добре да изгубите възможност, отколкото това да доведе до гарантирана загуба.

Стратегия

Трябва да си изберете една или няколко стратегии, за да намалите загубите и да увеличите печалбите. Както пазарните условия се променят ден след ден, така трябва да бъде и със стратегията на дей трейдъра. Успешният дей трейдът трябва да измисля нова стратегия почти всеки ден или да пригоди съществуващата стратегия с пазарните условия. Необходим е креативен ум, за да осъществявате успешна Форекс интрадей търговия.

Как да осъществяваме Форекс интрадей търгуване за начинаещи?

демо сметка

Първата стъпка, за да станете успешен дей трейдър на Форекс пазара е доста обща и не се различава толкова много от другите търговски стратегии. Като за начинаещ, препоръчително е да се практикува дей търгуване с виртуални пари, за да може да се добие усещане как работи Форекс дей търгуването преди да се премине към търгуване с реални пари. Това може да звучи много общо, но всъщност е жизненоважно.

Друга важна точка за интрадей търгуването е да се избере добър Форекс брокер. Главното изискване е спреда и комисионната, която трябва да се плаща. По правило, дей трейдърът осъществява няколко транзакции всеки ден и колкото по-евтино е това, толкова повече ползи ще има от търгуването в рамките на деня. Преди да се избере брокерска компания, трябва да се разгледа внимателно всяка оферта и да се проследят всички възможни разходи свързани с дей трейдинга. Също може да поискате бонус, за да направите най-добрата сделка. В Admiral Markets ние предлагаме на пазара водещи спредове с ниски комисионни. Всички видове търговски сметки са подходящи за дей търгуване.

Възможността от загуба на Вашата инвестиция е висока, затова е препоръчително да се използват само за рисков капитал (пари, които можете да си позволите да загубите) при извършване на Forex търговия.

Форекс пазарът предлага на трейдърите високи равнища на ливъридж. Ливъриджът дава възможността за висока възвръщаемост, но и високи загуби и трябва да се използва само с правилен процент. Бъдете дисциплинирани и не се изкушавайте да търгувате прекалено много.

Да станеш успешен Forex трейдър се изисква добро разбиране на графиките и как те работят. Също така трябва да зададете Ваши стратегии за търговия и да се придържате към тях.

Както и всяка друга инвестиционна дейност, търговията на Forex е свързана с много рискове и подходящите принципи за управление на парите трябва да се използва, когато се предприема.

Въпреки, че всеки може да търгува ма Forex, то определено не е за всеки. Трябва да има апетит за разбиране на основните рискове и техническите подробности.

Как да научим форекс дей търгуването?

Най-добрият и най-ефективен начин да се научите да търгувате на Forex е да го практикувате ежедневно. Първата стъпка е разбира се да вземем най-подходящата стратегия за търговия. Най-често срещаните стратегии за Forex дей трейдинг са скалпиране и търговия при пробиви. Докато първата стратегия е свързана с много позиции, открити при едноминутни графики, тя е съсредоточена главно върху получаване на по-малко от 10 пипса печалба, като същевременно поддържате стоп лос на почти при едно и също ниво. Ако не знаете какво ПИП, нека да го разгледаме по-долу:

(Процент в пунктове): Това е най-малката промяна в цената за всяка валутна двойка. С изключение на японската йена и няколко други валути. Двойките са предимно показани с пет знака след десетичната запетая. Четвъртият след десетичната запетая e ценовата котировка и се нарича "пип", а 5-тия знак се нарича "нано пип".

Ако двойката GBP/USD например се променя от 1.4558 до 1.4559, разликата е (1.4559-1.4558) = 0,0001. Цената ще се каже, че се е увеличила с 1 пип.

Това е доста хубава, приятно стратегия за търговците, които имат много време на тяхно разположение.

Търговските пробиви може да бъдат също добра стратегия за дей търгуване. С тази стратегия, търпеливо чакате за големи пазарни движения, обикновено такива се причиняват от различни промени в съответните държавни икономики. Такива промени са доставени или неочаквано или чрез очакваните нови публикации. По време на брейкаут търговия, трейдърът отваря позиция в прогнозираната посока и чака валутната двойка да ескалира (или спадне) с голямо количество пипсове.

Това е една ефективна стратегия за търгуване на тези, които поддържа темпото на икономически и политически събития, но които не могат да отделят достатъчно внимание на пазарите на почасова база. Един трейдър обикновено ще изпълни много по-малко сделки с пробив стратегията, особено в сравнение с една стратегия за форекс скалпиране. Независимо от това, това е добра стратегия, над която да се помисли и която да се изпробва.

Заключение

Някои може да твърдят, че Forex интрадей търгуването е област, която трябва да се остави за хората, които имат голям опит и могат напълно да се ангажират в тази дейност. Други казват, че дей трейдинга е най-добрия начин да се печелят пари за възможно най-кратко време и така стана най-добрия вид търговия. Независимо от случая е, че дей търгуването е областта, в която се случват както положителни неща, така и негативни. Докато този тип търговия набира популярност с всеки изминал ден, той е в сила само за хора, които имат желание да се ангажират много, за да успеят в това.

Повечето от Forex трейдърите на дребно всъщност са дей трейдъри и те генерират най-високите обеми. Превръщането в дей трейдър е доста обстоен процес и след като се ангажирате с него, ще трябва да преминете през много изпитания и грешки, дисциплина, устойчивост на стрес и Вашето доверие в уменията Ви ще бъде подложено на изпитание, но след като станете успешни в дей трейдинга, Вие ще бъдете в състояние да се наслаждават на плодовете, които то носи. Ако сте готови и разбирате рисковете.

Отворете реална сметка с Аdmiral Markets и вижте както всъщност е дей търгуването!