Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация fca

Какво е фундаментален анализ и как да го използваме във Форекс търговията?

Време за четене: 10 минути

Фундаментален анализ е метод за анализ на финансовите пазари с цел прогнозиране на цената на даден финансов инструмент. Днешният фундаментален анализ на финансовите пазари е фокусиран върху цялостното представяне на икономиката и изследва различни фактори включително лихвени проценти, заетост, БВП, инфлация, международна търговия, производство и тяхното влияние върху националната валута, с която са свързани. Тази статия е насочена към това какво е фундаментален анализ и как се използва в търговията на финансовите пазари.

Какво е фундаментален анализ?

Един от първите въпроси, с които се сблъсква всеки начинаещ Форекс трейдър е какво е фундаментален анализ? Основната предпоставка на действащия фундаментален анализ на финансовите пазари е, че цената на един актив може да се различава от стойността му. По тази причина на някои пазари понякога може да се направи погрешна оценка на един актив, да се надцени или да се подцени в краткосрочен план.

Привържениците на фундаменталния анализ твърдят, че дори и в краткосрочен план даден актив да е оценен неправилно, то рано или късно той ще се върне към реалната си цена. Крайната цел на извършването на фундаментален анализ е да се открие истинската стойност на даден актив, да се сравни с текущата цена и да се открие възможност за търговия.

Именно тук е и една от ключовите разлики между фундаментален и технически анализ на финансовите пазари. Докато техническият анализ почти на обръща внимание на друго освен на настоящата цена, то фундаменталния анализ изследва всичко друго, но не е сегашната цена. Макар да е вярно, че фундаменталният анализ може да не е най-добрият инструмент за краткосрочен трейдър, то точно този вид анализ може да даде отговор на въпроса какво може да се случи в дългосрочен план.

Фундаментален анализ на финансовите пазари

Трейдърите, които залагат на фундаментален анализ на финансовите пазари не трябва просто да сравняват последните данни за даден икономически индикатор с миналите такива. Съществуват голям брой икономически теории, които обграждат фундаменталния анализ, опитвайки се да поставят различни части от икономическите данни в контекста, за да ги направят сравними.

Най-популярните икономически теории за валутен фундаментален анализ се подчиняват идеята за паритет - състояние на цената, при което валутите трябва да се обменят като се коригира, според местните икономически фактори като инфлация, безработица и лихвени проценти.

Научете повече за технически и фундаментален анализ на финансовите пазари с безплатния Обучителен пакет от Admiral Markets.

Безплатен Обучителен пакет от Admiral Markets

Технически и фундаментален анализ

Може да сте забелязали, че от практическата гледна точка на средностатистическия Форекс трейдър новините са тези, които предизвикват движения на пазарите. Как и защо се случва това? Има няколко икономически индикатора, които финансовите експерти наблюдават, защото те могат да дадат напътствия за здравословното състояние на икономиката.

Тези индикатори могат да се срещнат в потока от новини и анализи. Някои от тях се публикуват всяка седмица, голямата част месечно, а други пък веднъж на тримесечие. Можете да следите тези съобщения и новини чрез нашия Форекс календар. Сега нека сравним технически и фундаментален анализ по честота на актуализиране на данните.

В случая на фундаментален анализ на валутната търговия, новите данни пристигат всяка в секунда под формата на нови валутни котировки. В същото време, фундаменталните индикатори се публикуват най-често веднъж в седмицата. Паричните потоци се движат постепенно от места, където се натрупват по-бавно към страни, където се акумулират с потенциално по-бързи темпове.

Това е свързано със силата на една икономика. Ако се предвижда една икономика да бъде силна, тя ще изглежда като привлекателно място за чуждестранни инвестиции, защото е по-вероятно тя да доведе до по-висока възвращаемост на финансовите пазари. Поради тази причина, инвеститорите ще трябва да превърнат капитала си във валутата на въпросната страна. Покупките на големи обеми от тази валута ще повиши цената.

За съжаление при икономиката нещата не са толкова прости. Поради това примери за отслабване на валутата на страна със силна икономика не са невиждани. Валутите не са точно като акции на компании, което пряко отразява здравето на икономиката. Валутите също са инструменти, които могат да бъдат манипулирани от властите като централни банки и дори частни трейдъри като Джордж Сорос.

Когато се публикуват икономически доклади, трейдърите и инвеститорите ще търсят признаци на силните или слабите страни в различните икономики. Когато преди оповестяване на икономическите новини, пазарните настроения са насочени в една посока и цената се променя, то това означава, че това събитие е "включено в цената".

Обратно, когато пазарите не са сигурни или резултатите от данните варират от очакваното, може да възникне силна пазарна волатилност. Ето защо за начинаещите Форекс трейдъри обикновено се препоръчва да стоят настрана от търговия около новините, когато практикуват фундаментален анализ.

Индикатори за фундаментален анализ

Икономическите данни могат да намекват за промени в икономическото положение на съответната държава. Някои индикатори за фундаментален анализ ще ви покажат текущото състояние на икономиката; други могат да покажат какво е било предишното движение на пазара; докато трети могат да предскажат какво предстои да се случи. Този набор, познат като Водещите Икономически Индикатори е от особен интерес за трейдърите, тъй като предлага най-точното вникване във вероятната посока на икономическата активност.

Тествайте търговията по фундаментален анализ без риск за Вашия капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Ето и някои от основните икономически индикатори за фундаментален анализ.

1. Лихвени проценти

Ключов фундамент, който движи валутните курсове, е равнището на лихвените проценти на двете валути участващи във дадена валутна двойка и очакванията за тези лихвени проценти. Има много видове лихвени проценти, но тук ще се съсредоточим върху номиналните или базовите лихвени проценти, определяни от централните банки.

Централните банки създават пари, а след това парите се заемат от частни банки. Процентът или принципът, че частните банки плащат на централните банки за заемане на валути, се нарича базов или номинален лихвен процент. Когато чуете фразата „лихвени проценти", хората обикновено се позовават на тази концепция.

Манипулирането на лихвените проценти, които са сериозна част от националната парична или фискална политика,е една от основните функции на централните банки. Лихвените проценти са може би по-силни от всеки друг фактор и влияят върху валутните стойности. Те могат да окажат влияние върху инфлацията, инвестициите, търговията, производството и безработицата.

Ето как работи:

  • Централните банки обикновено искат да засилят икономиката и да достигнат ниво на инфлация, зададено от правителството, така че намаляват съответно лихвените проценти. Това стимулира заемането както от частни банки, така и от физически лица, както и от стимулиране на потреблението, производството и икономиката като цяло. Ниските лихвени проценти могат да бъдат добра тактика, но лоша стратегия. В дългосрочен план, ниските лихвени проценти могат да надуят икономиката с пари в брой и да създадат икономически балони. Както знаем, това рано или късно ще доведе до верижна реакция на спад в икономиката на дадена страна, ако не и в цялата световна икономика.
  • За да се избегне това, централните банки също могат да увеличат лихвените проценти, като по този начин вдигнат лихвите по заемите и остават по-малко пари за банките, предприятията и физическите лица, с които да си маневрират. От гледна точка на фундаменталния анализ, най-доброто място да започнете да търсите възможности за търговия е в променящите се лихвени проценти.

2. Инфлация

Новините за инфлацията отразяват колебанията в цените на стоките за определен период от време. Имайте предвид, че за всяка икономика има ниво на здравословна инфлация. В продължение на дълъг период от време, с нарастването на икономиката, трябва да се отчита и количеството пари в обръщение, което е определението за инфлация.

Твърде много инфлация показва, че баланса между предлагането и търсенето е в полза на предлагането. В таи ситуация валутата се обезценява, защото има повече от това, което се нужно. Обратната страна на инфлационната монета е дефлация. По време на дефлацията стойността на парите нараства, докато стоките и услугите стават по-евтини.

В краткосрочен план това може да е положително, но за икономиката в дългосрочен план води до негативи. Парите са горивото на икономиката. По-малко гориво води до по-малко движение. В някакъв момент дефлацията може да окаже драстично въздействие върху дадена страна, доколкото едва ли ще има достатъчно пари, за да се запази икономиката, да не говорим за икономически растеж.

3. БВП

Брутният вътрешен продукт (БВП) е най-мащабната мярка, показваща цялостното състояние на икономиката. Отнема толкова дълго време, за да се състави, че неговият директен ефект върху цените на Форекс и ДЗР често е приглушен - към момента на публикуване на данните много от компонентите вече са известни и следователно очакванията често са сравнително точни. Т

Това означава, че ако реалния резултат излезе значително по-различен от очакванията, той все пак има потенциал да движи пазара. Независимо от липсата на своевременност, брутният вътрешен продукт (БВП) е важен показател, защото той е най-добрата мярка, използвана за потвърждаване на това, къде се намираме в бизнес цикъла.

Бизнес цикълът е ключова концепция в съвременната икономика. Той се състои от експанзионна фаза, когато много области на икономиката растат едновременно и рецесионен период, когато икономическата активност намалява.

Тъй като БВП е най-големият показател за икономическата активност, икономистите са склонни да определят къде се намираме в бизнес цикъла, като разглеждат промените в растежа и свиването на брутния вътрешен продукт (БВП). Техническото определение за спад са две последователни тримесечия на свивания на брутния вътрешен продукт (БВП). Рецесията завършва, щом видим четвърт растеж.

Политиците и икономическите анализатори се съсредоточават до голяма степен върху този показател, именно защото е толкова всеобхватен. Инвестиционните банки, които възприемат подход отгоре надолу към анализа на Форекс, ще започнат с правенето на прогнози за общия икономически климат. БВП е ключова част от този вид анализ на макроикономиката на валутния пазар.

Като трейдъри, ние трябва да сме наясно с това, но също така трябва да имаме предвид факта, че тъй като БВП е изоставащ показател, основната му функция е да потвърждава това, което очакваме. Липсата му на навременност означава, че неговата полза като инструмент за краткосрочна и средносрочна търговия е ограничен.

4. Безработица

Безработица се определя като се пресметне процентът на работоспособните хора, които активно търсят работа. В периодите на възстановяване, безработицата се явява като изоставащ показател. Отчитали сме случаи, когато безработицата продължава да нараства дори и след като брутния вътрешен продукт е достигнал дъно. Продължителните периоди на безработица са изключително вредни за настроението на потребителите и следователно оказват влияние и върху потребителските разходи и въздействат на икономическия растеж.

Повечето Форекс трейдъри следят промяната в заетостта (например новите работни места извън селското стопанство в САЩ), което заедно с безработицата е част от доклада за пазара на труда. Причината, поради която този индикатор се следи толкова внимателно, е, че не е толкова закъсняващ и има тенденция да влияе значително на валутните пазари.

Заетостта и бизнесът са тясно свързани и исторически погледнато, промените в работните места и средните заплати се движат заедно с тримесечните промени в брутния вътрешен продукт. Тази тясна връзка означава, че данните за заплатите могат да се използват като заместник за брутния вътрешен продукт (БВП). Съществената разлика между двете е, че докладът за възнагражденията излизат месечно, отчитайки месеца, който е приключил само няколко дни преди това. За разлика от него БВП отчита тримесечието и идва с голямо закъснение.

Фундаментален анализ - заключение

Важно е да се разбере, че има много публикувани икономически данни, които имат значително въздействие върху Форекс пазара. Разбира се има и такива, които нямат голямо влияние върху пазарите. Независимо дали искате или не, трябва да научите как да направите фундаментален анализ като част от вашата търговска стратегия за прогнозиране на движенията на пазара. Това е особено важно ако търгувате в средносрочен и дългосрочен план.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.