79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Регулация CySEC fca

Акции: Пълно ръководство за търговия и инвестиции [2020]

Почти всички са чували поне по медиите за търговия с акции или инвестиране в акции, но много малка част от знаят как се купуват акции и какво всъщност представляват. Тези от Вас, които искат да научат повече за инвестициите на фондовите пазари са на правилното място.

В тази статия за търговия и инвестиции в акции ще обясним какво е акция, каква е разликата между акции и облигации, как да започнете инвестиции в акции, да изберете най-добрата платформа за търговия с акции, както и някои популярни стратегии за търговия с акции. На практика това ръководство е ще Ви даде всичко необходимо да започнете успешна търговия с акции на компании.

Акции: Пълно ръководство за търговия и инвестиции [2020]

Търговия с акции за начинаещи

Историята е доказала, че един от най-постижимите начини за трупане на капитал в дългосрочен е чрез търговия с акции. С няколко изключения почти всеки член на списъка с най-богатите хора на Forbes 400 е достигнал дотам, защото притежава голям брой акции в публични или частни компании.

Въпреки че началото може да е скромно, при избор на правилна стратегия за търговия с акции резултатите рано или късно ще дойдат. Но да започнем от самото начало.

Какво е акция?

Акция е ценни книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

Освен това акциите се делят на два основни вида:

 1. Обикновени акции - най-масовите, дават право на глас и цените им са по-волатилни, но по-малко претенции върху собствеността на компанията ако бъде обявена в несъстоятелност.
 2. Привилегировани акции - по-слабо популярни, не дават право на глас, по-слабо волатилни, но привилегированите акционери са с приоритет пред обикновените при разпределянето на задължения.

Търговията с акции се извършва на фондова борса. Различните фондови борси пък изграждат регионалните и глобалните фондови пазари. Докато и двата термина - фондови пазари и фондови борси, се използват взаимозаменяемо, последният обикновено е по-скоро част от първия.

Ако някой каже, че търгува на фондов пазар, това означава, че той извършва продажби и покупки на акции на една (или повече) фондова борса, която е част от общите фондови пазари.

Американският фондов пазар е най-големия в света, а най-големите фондови борси в САЩ са New York Stock Exchange (NYSE) и Nasdaq.

Тествайте търговията на NYSE, NASDAQ и 17 от най-големите фондови борси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Акции и фондови борси

Както вече разбрахте, световните пазари на акции се наричат фондови пазари и служат като платформа, където се срещат многобройни купувачи и продавачи и взаимодействат по между си като сключват сделки.

Огромният брой на участниците на тези пазари, на практика може да гарантира по-справедлива цена. Например, ако в целия град има само един продавач на коледни елхи, то той ще има свободата да определи цена, която му харесва, тъй като купувачите няма да имат възможност да избират. Ако броят на продавачите на лехи е по-голям в общия пазар, то те ще трябва да се конкурират помежду си, за да привлекат купувачи.

Повечето фондови пазари работят по подобен начин. На тях се търгува с различни видове ценни книжа (например акции и облигации) в контролирана, сигурна и управлявана среда. Фондовата борса обединява стотици хиляди участници на пазара, които желаят да купуват и продават акции, това гарантира справедливи цени и прозрачност на транзакциите.

Докато по-рано пазарите използваха издаване и раздаване на хартиени сертификати за физическо притежание на акции, на съвременните фондови пазари всичко това се случва по електронен път.

Фондова борса

Фондовата борса често създава и поддържа различни пазарни и специфични за сектор показатели, като индексите S&P 500 и Nasdaq 100 например, които предоставят мярка за проследяване на движението на целия пазар. Повечето фондови борси също поддържат новини за компаниите регистрирани на тях, съобщения и финансови отчети, които обикновено те са достъпни на официалните им уебсайтове.

Борсите също подкрепят различни други дейности, свързани с корпоративни сделки. Например, печеливши компании могат да възнаграждават инвеститорите си чрез изплащане на дивиденти, които обикновено идват от част от печалбата на компанията. Но не всяка компания изпаща дивиденти

Все пак преди да се регистрират на борсата и да станат достъпни за мнозинството от инвеститори, компаниите, които искат да станат публични трябва да организират първично публично предлагане или т.нар. IPO.

Какво е първично предлагане на акции?

Първият въпрос, който изниква в съзнанието на начинаещият инвеститор, когато става въпрос регистриране на компании на борсата е какво е IPO? IPO (от английски Initial Public Offering) означава първично публично предлагане на акции на дадена компания, която иска да започне да се търгува на борсата.

Компаниите, които организират IPO често са сравнително млади или с по-малка пазарна капитализация. С излизането си на борсата те се стремят да натрупат капитал чрез продажбата на акции, за да финансират потенциален бъдещ растеж.

Разбира се това не винаги е така. Не всички компании, които провеждат IPO са малки. Някои може да бъдат огромни, какъвто бе случая с китайския гигант за онлайн продажби Alibaba.

Защо Ви е нужна инвестиция в акции?

Вашите парични средства трябва да се трудят, точно като Вас! Парите Ви не трябва просто да стоят и да се девалвират в банковата Ви сметка от пораждането или прекратяването на поредната икономическа криза. Какво мислите, че прави банката със средствата Ви, когато ги оставите там?

Смятате ли, че те просто ги пазят или ги хвърлят в трезор от типа на чичо Скрудж? Нищо такова! Банките оперират активно на финансовите пазари и една от основните им дейности е именно търгуване с акции.

Лихви по депозити

Вероятно много хора са чували, че най-сигурното място за техните пари е в банков депозит. Все пак, това не е точно така, особено, когато става въпрос за периоди на ниски лихви, какъвто е сегашният. След глобалната финансова криза много централни банки предприеха политика на нулеви и дори отрицателни лихвени проценти и монетарни стимули. Тези мерки свалиха лихвите по банковите депозити почти до нула.

Така става ясно, че едва ли ще успеете да спестите много от банкови депозити. Напротив, инфлацията често е много висока от лихвите по банковите депозити. Така на практика се оказва, че от банковите депозити не само няма да спечелите, но и ще претърпите загуби, които ще бъдат причинени от ръста на потребителските цени. А все още не сме коментирали банковите такси.

На последната си среща за монетарната политика Българска народна банка остави основния лихвен процент в страната непроменен - 0,0%. Това са най-ниските лихвени нива в историята на българската централна банка, а те се запазват на тези нива от февруари 2016 година.

На следващата графика можете да видите движението на лихвените проценти в България, на която ясно се вижда низходящата тенденция в последните години:

Основен лихвен процент на БНБ и инвестиции в акции

Източник: Българска народна банка

БНБ бе повлияна от Европейската централна банка и глобалния цикъл по разхлабване на монетарната политика започнал в периода след световната финансова криза от 2008 година. Все пак лихвите в България не успяха да паднат до негативни нива за разлика от еврозоната, където моментните лихви по депозити на Европейската централна банка са отрицателните -0,5%.

Нулевият основен лихвен процент на БНБ накара и местните търговски банки да свалят своите лихви по депозити близо до тези нива.

"През декември 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро намаляват спрямо същия месец на 2018 г. с 0.01 пр.п. до 0.01%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.06 пр.п. до 0.22%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 0.21%. В сравнение с декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.04%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.07%."

Лихви по депозити в България и търговия с акции

Инфлация

Когато смятате Вашата годишна доходност от инвестиции или лихви по депозити на банките задължително трябва да имате предвид и годишната инфлация в България. Официалната инфлация в България се измерва от Национален статистически институт, който използва индекс на потребителските цени, за да определи размера на инфлацията.

Последните данни на НСИ показват, че годишната инфлация в България през юни 2019 година, спрямо юни 2018 е 3,8%. В същото време средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 година е 3,1%.

Инфлация в България

Източник: НСИ

След като знаете, че годишната инфлация в България е 3,8%, а максималните годишни лихви по депозити са около 0,22%, лесно можете да сметете, че годишната загуба от спестовна сметка в банка е 3,58% (3,8% - 0,22%=3,58%). И този резултат е при максималните лихви по депозити в България. При това тук не са включени банковите такси, данък лихви по депозити, както и наказателните такси при евентуален пропуск на падежа за теглене на средства.

Освен това, е добре да знаем, че данните от официалната статистика не винаги отговарят напълно на пазарната ситуация и реалната инфлация в България вероятно е над тези споменати стойности. Ръстът на потребителските цени дори спокойно може да достигне 5-6%, което при лихви по банкови депозити под 0,22% може да е направо убийствено за спестителите.

Точно това се явява и основния проблем по отношение на лихвите по депозитите. Изоставяйки сериозно зад нивото на инфлацията, всъщност Вашите спестявания постоянно ще се обезценяват. Или казано по друг начин – „благодарение" на инфлацията, ще си купувате по-малко стоки и услуги, с вашите вложени в банков депозит средства, с течение на времето.

След като не можете да разчитате да спечелите от депозити, тогава къде трябва да насочите средствата си? Отговорът на този въпрос е лесен към инвестиции и една от най-добрите алтернативи в таи посока са финансовите пазари. Някои по-известни инструменти, които можете да изберете на пазарите са валути, суровини, борсови индекси, облигации и тн, но може би най-популярни са акции на компании.

Трябва да отбележим, че при търговия с акции има може да получите още много предимства като висока възвръщаемост, възможност за диверсификация, висока ликвидност, използване на ливъридж, лесен и бърз достъп, са само част от тях.

Дивиденти

Когато става въпрос за инвестиции в акции пазари много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции, които да им генерират поток от пасивна доходност. Чрез изплащане на дивиденти някои компании предоставят тази възможност на своите инвеститори. Но да видим какво е дивидент от акции?

Дивидент е разпределение на определена част от печалбата на дадена компания и се изплаща под формата на възнаграждение за клас от нейните акционери. Тези дивиденти се определят и управляват от борда на директорите на компанията, въпреки че те трябва да бъдат одобрени от акционерите чрез тяхното право на глас.

Дивиденти могат да се издават като парични плащания, като акции или друго имущество, въпреки че паричните дивиденти са най-често срещаните.

Как се определя цената на акция?

Цените на акциите се променят постоянно и това е нещо съвсем нормално, поради наличието на огромно количество купувачи и продавачи на фондовите пазари. Както и на останалите пазари цените се променят благодарение на промени в търсенето и предлагането.

Ако купувачите на една акция са повече от продавачите или поне разполагат с повече средства за покупки, то цената на тази акция ще се покачи. И обратното, ако продавачите са повече или с повече възможности, то цената ще се понижиу

Акции и облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между акции и облигации е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана. Освен това, много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Това означава, че когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея. А когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък и доходността също.

Реални акции или ДЗР върху акции?

След като вече сте стигнали до извода, че трябва да инвестирате в акции, вероятно следващата дилема пред Вас е дали да изберете търговия с реални акции или договори за разлика ДЗР.

При търгуване с акции, в която се използва ливъридж (финансов лост) се търгуват Договори за разлика (ДЗР) върху акции. Друга възможност е търговия с реални акции, където обаче няма да можете да използвате финансов лост.

Търговията с ДЗР имитира търговия с акции, с изключение на това, че при договор за разлика, в действителност не притежавате базовия актив, за разлика от търговия реални акции, където го притежавате.

Това, което практикувате по същество при ДЗР търговията с акции е закупуването на договор между вас и доставчика на ДЗР, който в зависимост от позицията ви (покупка или продажба) ще предостави входна и изходна цена при влизане и излизане от сделка с еднаква противоположна позиция.

Една от ключовите разлики между ДЗР търговия с акции и търговия с реални акции е използването на ливъридж. Договорите за разлика се търгуват на маржин, което означава, че не е необходимо да платите пълната пазарна стойност на сделката. Това също позволява на търговците на финансовите пазари да отварят по-големи позиции, отколкото би позволил капиталът им.

Например в Admiral Markets професионален трейдър, който търгува с акции може да отвори позиция 10 пъти по-голяма от неговия капитал (ливъридж 1:10).

Чрез използването на ливъридж трейдърите могат да увеличат многократно, както печалбите си от търгуване с акции, така и загубите. Именно затова финансовият лост трябва да се употребява умерено.

Друга основана разлика между ДЗР търговия с акции и търговия с реални акции е, че договорите за разлика Ви позволяват да отваряте и дълга, и къса позиция. Следователно ще можете да трупате печалби и при покачване и при спад на цените. В същото време, при реалните акции имате възможност само на купуване на акции (дълга позиция).

Търговията с договори за разлика си има и своите недостатъци. И най-големите такива са че не притежавате реални акции, което Ви лишава от част от имуществените права като ликвидационен дял и право на глас на общо събрание.

Друг проблем е, че ДЗР търговията с акции е далеч по-слабо регулирана от търговия с реални акции. И това привлича към нея много нерегулирани ДЗР брокери, или посредници с ниско ниво на регулация, както и дори брокери пълни измамници.

Ето защо, когато решите да практикувате ДЗР търговия или търговия с реални акции трябва да се насочите към брокер регулиран от най-стриктните регулаторни органи в света като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите, за да започнете търговия на реалните финансови пазари е да кликнете на банера отдолу!

Търговия с ДЗР върху акции с Admiral Markets

Колко пари да инвестирате в акции?

След като разбрахте какво е акция и защо да направите инвестиция в акции, сега е време да разгледам един друг ключов въпрос. Колко пари да инвестирате в акции?

И отговорът тук е зависи! Но от какво? Ето и три основни фактора:

 1. Лични възможности
 2. Финансови цели
 3. Толерантност към риск

Въпреки всичко, след като определите своите възможности, цели и толерантност към риск е добре да не инвестирате средства, които ще Ви трябват в следващите 3 до 6 месеца. Опитвайте се да гледате на Вашите инвестиции и търговия с акции по-скоро като на дългосрочно начинание, а не като на временен флирт с пазарите.

Дори Вашите сделки с акции да са краткосрочни, то е препоръчително да имат поставени дългосрочни цели.

Стратегии за търговия с акции

Критичен момент за всеки трейдър е изграждане на печеливша стратегия за търговия с акции подходяща за него самия и неговата толерантност към риск. Повечето стратегии за търговия с акции съдържат някакъв метод за анализ, независимо дали фундаментален или технически, който помага на трейдърите да вземат решение за вход и изход от сделка. Всяка стратегия за търговия с акции трябва да включва и точни и ясни правила за риск мениджмънт.

Голяма част от разработващите ефективна стратегия търговия с акции, могат да разчитат, на вече съществуващи и доказали ефективността си с времето, търговски стратегии. При всички положения обаче, тяхното тестване е задължително. Можете да направите това, с възможно най-добрия софтуер за бектестване на стратегии.

Ето преглед на задачите, които професионалните трейдъри трябва да изпълнят:

 • Модели за влизане в сделка
 • Модели за излизане от сделка
 • Лесно управление
 • Възможности за анализ на графиките
 • Употреба на индикатори
 • Промяна и добавяне на инструменти за търговия
 • Употреба на експертни съветници
 • Възможност за тестване на стратегии
 • Мониторинг на новините
 • Възможност за проследяване на отворени и затворени сделки
 • Бързо преминаване към различни сметки
 • Използване на няколко профила за различни видове анализ

Един съвет за успешна търговия с акции е да намерите страна, в която се повишават както акциите, така и местната валута. За да идентифицирате подобен ръст, е добре да използвате седмични и месечни графики на основните активи от последните години, приложени едновременно за индексите и валутите.

Важно е, също така, трейдърите да имат в предвид, че сложните стратегии за търговия с акции не са особено лесни за следване и изпълнения. Тук важи правилото – колкото по-проста е една стратегия за търговия с акции, толкова по-добре. Когато следват лесни за разбиране и прилагане принципи, трейдърите на практика повишават шансовете си за успех на Форекс и CFD-пазарите. Освен това, един по-опростен метод ще има и по-дълъг живот на изключително динамичните пазари на акции.

Един добър начин за тестване на стратегията е демо търговия с акции. С Admiral markets практикуването на демо търговия с акции не носи рискове за Вашия капитал и е безплатно.

Онлайн търговия с акции

Преди навлизането на интернет технологията, трейдърите и инвеститорите трябваше да се погрижат за всички транзакции и заявки по пощата, телефон или факс. Най-често трейдърите взимаха решение за продажба или купуване на акции чрез телефон с техния брокер. Процесът беше бавен, тъй като брокерите трябваше да потвърдят подробностите за транзакцията, като цена, количество, вид на сделката, продължителност на сделката, цена на излизане, спецификация на сметката и др.

Днешната онлайн търговия с акции е свързана с търговия на фондовите пазари през интернет чрез платформа за онлайн трейдинг.

Онлайн търговия с акции в кратка версия: първо идентифицирате валутите, които искате да са представени във вашия портфейл; след това определяте в какъв процент ще е представена всяка от тях; и накрая избирате индивидуални акции (купуване на акции, или индекси) в предварително зададения обем. Явно, ще трябва да прецените качеството на „акциите които купувате", или индексите, спрямо избраната валута.

Но цифровата ера повлия сериозно върху търговията с акции. Разликата между миналото и днес, с новата електронна търговия с акции може да става и по-голяма. Ето защо:

 • Транзакционните разходи са значително по-ниски при онлайн търговия с акции от тези по телефона.
 • Скоростта на транзакцията е много по-високи и ефективна.
 • Достъп до повече финансови инструменти.
 • Платформата за търговия винаги може да изпълни Вашите търговски решения, докато имате връзка с интернет.
 • Трейдърите имат достъп до широк набор от инструменти и други помощни средства.
 • Почти няма нужда от ръчна работа, всички инструменти могат да бъдат калкулирани автоматично и на момента.
 • Дори тренд линиите са полуавтоматизирани, в смисъл, че трейдърите могат да начертаят линия върху графиката само с два клика.
 • Преместването, премахването и добавянето на линии, инструменти и индикатори може да бъде завършено в рамките на секунди.
 • По-достъпни онлайн услуги за търговия, обучение, анализи, курсове за търговия и онлайн сайтове за търговия.

Както виждате, не само лекотата на днешната електронна търговия с акции е значително подобрена, но и простотата и качеството на инструментите, индикаторите и методите за анализ. В миналото трейдърите трябваше да съставят графика на хартия, а дори и когато компютрите станаха по-достъпни, трябваше да изчислят ръчно много от нивата и стойностите на индикаторите.

Сега на най-добрите платформи за търговия позволяват и широк спектър от поръчки, които могат да бъдат създадени на момента, чрез избрания от Вас брокер. Голямото разнообразие на видове поръчки е сериозно предимство, тъй като позволява на трейдърите да изготвят точен план за търговия.

Инвестиране в акции

Вече знаете, че акциите представляват право на част от печалбите и активите на определената компания и се търгуват на официални борси или извънборсови пазари.

Тук трябва да вметнем разликата между търговия и инвестиции в акции. Според дефиницията търговията трябва да е по-краткосрочен подход т.е. позициите в акции се задържат за по-кратък период от време, докато инвестиционният подход често се свързва със задържане на даде позиция отворена месеци и години.

Има два начина за потенциална печалба от инвестиране в акции. Единият е, когато инвеститорите закупят акции на определена компания на по-ниска цена и ги продадат на по-висока, така ще генерират печалби. Те са известни като капиталови печалби. За целта инвеститорите се опитват да идентифицират бързо развиващи се компании, акциите, на които са привлекателни както за трейдърите, така и за купувачите.

Другият начин да печелите от инвестиране в акции е чрез изплащане на дивиденти. Когато купувате акции на компания, имате право на дял от генерираните от тази компания печалби. Това е известно като дивидент, който може да осигури постоянен поток от пасивна доходност за инвеститорите.

Най-много инвестиции в акции привличат компании, които са лидери в своята индустрия. Някои от тях са:

Освен вече доказаните имена има и такива, които в момента са много популярни макар и със сравнително кратка история на борсата. Един такъв пример е компанията на Илон Мъск - Тесла.

Още една насока за избор на акции, в които да инвестирате са са компаниите, които познавате като потребител. Непрекъснатият поток от данни, заедно с движенията на пазара в реално време, може да ви завладеят първоначално, така че запазете процеса опростен, докато търсите компании, които искате да притежавате.

В днешно време можете да чуете много съвети за инвестиции в акции, които насочват към определени региони или индивидуални компании. Въпреки това в много от тях не се взима предвид валутния риск т.е. движенията в курса на валутата, в която са деноминирани тези акции.

И макар инвестиции в акции в различни региони да носи известна диверсификация, не се взема в предвид, дали е направена добра валутна диверсификация. Тоест, дали сте инвестирали във валута, по-добра, от тази която притежавате вече в момента.

Трябва да имате предвид, че добра инвестиция в акции, деноминирана в лоша валута, може да се превърне в лоша инвестиция и обратното.

Един от най-великите инвеститори на всички времена Уорън Бъфет бе споделил преди време: "Купувайте компания, защото искате да я притежавате, а не защото акциите и ще поскъпнат". Започнете с годишния доклад на компанията. Годишното писмо на ръководството на акционерите може да осигури прилично общо описание за това, как компанията се представя и какви са бъдещите му планове.

Топ 20 съвета на Уорън Бъфет: Как да инвестираме?

Освен това, аналитичните инструменти, които са Ви нужни да оцените бизнеса, ще бъдат достъпни на различни финансови уебсайтове и на Вашия брокер, като например скорошни новини, записи на конферентни разговори, тримесечни актуализации на приходите и всички компании, подадени в регулатора.

Инвестиции в борсови индекси

Борсовите индекси също са популярна възможност за инвестиции в акции. Тези индекси проследяват представянето на определени групи от акции. В NASDAQ 100 например са включени акциите на 100-те най-големи публично търгувани технологични компании.

Ако изберете да направите Вашите инвестиции в борсови индекси като S&P 500 например, то вие ще инвестирате в 500-те най-големи компании в САЩ.

Други основни борсови индекси са:

Преди да започнете да правите инвестиции в S&P 500 или други финансови инструменти се убедете, че брокера, който сте избрали е регулиран от най-строгите регулаторни органи като Financial Conduct Authority (FCA) например.

Започнете да търгувате акции, индекси и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Как да инвестираме в акции?

Може би един от най-актуалните въпроси, който си задава начинаещ инвеститор е "как да инвестираме в акции". Вероятно ако попитате 100 различни инвеститора, ще получите и толкова различни отговора, но все пак нека се опитаме да очертаем някои съвети (извън споменатите по-горе на Уорън Бъфет), които може да е добре да следвате, когато правите своите инвестиции в акции.

1. Първо идентифицирайте правилната валута

Изучавайте валутния пазар на седмични, или месечни графики, или съответните валутни индекси за определен период от време. Ако планирате да „купите и държите" акциите, в продължение на месеци, или дори години, то добре е да се обърнете към трендовете за последните няколко години.

Например, ако възнамерявате да се насочите към инвестиции на БФБ ще е добре да погледнете към представянето на еврото спрямо долара, паунда, или японската йена през последните няколко години.

 • Идентифицирайте валутите, с най-здравословен възходящ тренд за този период.
 • Проверете, дали икономическия фундамент, поддържа тренда с добър ръст, или най-малкото ниски нива на задлъжнялост и фискална дисциплина, и бюджетен дефицит, в границите на нормалното, който не расте твърде много.
 • Ако използвате популярната платформа MetaTrader 5 за Windows или MetaTrader за MAC, можете да получавате информация от Dow Jones Newswires, които да захранват платформата ви за търговия с акции, актуални новини в реално време.

2. Насочете процент от вашия портфейл във всяка от избраните валути.

Насочете дял от вашия портфейл, в генериращи доход инструменти, деноминирани в някоя от избраните валути, които е най-вероятно да поскъпнат в дългосрочен план. Ако търсите отговор на въпроса – „Как да инвестираме в акции?", вече имате един приличен отговор.

3. Изберете индивидуални акции, в зависимост от избраната пропорция.

След като сте предприели, посочените стъпки по-горе, огледайте се за конкретни активи, които предпочитате. Техният процент от портфолито Ви е добре да е в съответствие с избрания процент на деноминираните валути. Така ще имате правилното количество от определен актив, в правилната валута.

Този подход, можете да прилагате по същия начин, независимо за какъв род активи става въпрос – акции, облигации, суровини и т.н. Единствената разлика е, че когато търсите подходящи активи, Вие правите това в страни, чиито валути сте избрали, да заемат определен процент от Вашия портфейл.

Тук вече идва ред на Вашата стратегия за инвестиции в акции, която ще определи какъв процент от капитала си да насочите към акции с по-висок риск, съответно и по-висока доходност, както и дялът от средствата, който ще бъде изложен на по-малък пазарен риск.

Може да повишите Вашите шансове за успех при инвестиране в акции като намерите фондов пазар, чийто акции поскъпват, заедно с местната валута.

Обучение за търговия с акции

Трудно ще достигнете близо до целта си за възвръщаемост на инвестицията, ако не положите съществени усилия за вашето обучение за търговия с акции. Ще трябва да научите как да използвате водещи инструменти за търговия, които професионалистите използват. За да бъдете успешен трейдър на финансовите трябва да преминете серия от обучения и да прочете някои книги за търговия с акции.

Както и да търгувате, важно е да знаете, че постоянното обучение за търговия с акции и усъвършенстване, ще води до по-добри резултати след себе си.

В днешно време технологиите предоставят множество възможности за обучение за търговия с акции. Повечето сериозни брокери също предлагат различни обучителни пакети, статии, видеа, уебинари, семинари и книги за търговия с акции. Всички тези материали могат да от полза, особено, когато става въпрос за начинаещ трейдър.

Admiral Markets предоставя на своите клиенти безплатно статии и уроци, семинари, уебинари и YouTube канал. Освен това брокер номер 1 в Германия предлага на своите клиенти Обучителен курс "От Аматьор до Трейдър".

Вземете Вашия безплатен Обучителен курс от Admiral Marekts като кликнете на банера отдолу!

Безплатен Обучителен Курс от Admiral Markets

Как се купуват акции?

Можете да започнете Вашата инвестиция в акции само с три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Платформи за търговия с акции

При търговия с акции за начинаещи има доста въпроси, които изискват отговор. Един от тях е изборът на платформа за търговия с акции. Има много различни платформи за търговия с акции и избора коя от тях да се използва трябва да е основен фактор при избора на брокер. Повечето сериозни брокери предлагат платформите на Metaquotes - MetaTrader 4 и MetaTrader 5 .

MT4 и MT5 са и най-известните платформи за търговия с акции. Те свързват клиентите на брокерите с финансовите пазари. Тези два платформи за търговия с акции предлагат и богат набор от други финансови инструменти като Форекс, CFD-та върху борсови индекси, суровини, облигации, ETF-и и криптовалути.

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 са много стабилни и лесни за работа. Поради огромната си популярност много брокери, които са създали свои собствени платформи за търговия, ги предлагат допълнително на своите клиенти. Така MT4 и MT5 ще ви помогнат лесно и гладко да преминете от един брокер в друг, без да има нужда да прекарвате няколко седмици в тестване и разучаване на нов за вас софтуер.

Освен това, двете платформи за търговия с акции, MetaTrader 4 и Metatrader 5, са изключително удобни за ползване, с интерфейс, който дава възможност на нови и опитни трейдъри да търгуват този сложен и волатилен пазар с лекота и комфорт. Трейдърите от всички нива намират тези платформи за търговия за лесни за използване. Мобилните приложения ви предлагат достъп до вашата платформа за търговия с акции, където и да се намирате. Можете да изтеглите MT4 и MT5 за вашия домашен компютър, таблет и телефон.

Потребителите на MetaTrader 4 и MetaTrader 5 може да получат достъп до платформите и до всички данни на собствения си език. Налице е много широка гама от езици. В допълнение тези две платформи за търговия с акции позволяват на трейдърите да персонализират графиките като променят цветовете и стиловете на графиките, да зареждате предварително зададени шаблони и профили.

Най-големите брокери за търговия с акции създават и допълнителни приложения към MetaTrader 4 и MetaTrader 5, които да помагат на трейдърите да вземат по-информирани решения. Един от най-добрите примери за такива приставки към платформи за търговия с акции е MetaTrader Supreme Edition (MTSE) на Admiral Markets.

Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets?

За да отворите собствена сметка за търговия с акции просто трябва да посетите уебсайта на Admiral Markets и да кликнете върху зеления бутон горе вдясно с надпис Създайте профил:

Търговия с Admiral Markets

За да регистрирате реална или демо сметка за търговия попълнете необходимите данни като Вашето име, имейл и парола:

Инвестиции в акции с Admiral MarketsСлед като направите това веднага ще получите достъп до Кабинет на Трейдъра! Именно от тук ще можете да отваряте демо или реални сметки:

Кабинет на Трейдъра

След като кликнете зеления бутон Отворете реална сметка, можете да изберете вида сметка, която искате да отворите (на примера е Trade.MT5).

Отворете реална сметка за за защита от инфлация с Admiral Markets

От тук можете да отворите своята сметка за търговия и инвестиции в акции след попълване на искане, качване на необходимите документи и преминаване през процес на проверка. След като това е направено и искането Ви бъде одобрено, Вие сте готови да изтеглите вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

Платформа MetaTrader 5 предоставена от Admiral Markets

Просто следвайте насоките на Вашия компютър, за да завършите изтеглянето на Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

Изберете предпочитаните от Вас акции

Вече разбрахте как се купуват акции. След като регистрирате и захраните сметката си в Admiral Markets ще започнете процеса по избиране на акциите, в които ще инвестирате. Добра отправна точка са компаниите, които познавате като потребител. Непрекъснатият поток от данни, заедно с движенията на пазара в реално време, може да ви завладеят първоначално, така че запазете процеса опростен, докато търсите компании, които искате да притежавате.

Поръчки при инвестиране в акции

Когато влизате на пазара Вие купувате или продавате акции на следващата най-добра пазарна цена. Тъй като пазарната поръчка не съдържа определени ценови параметри, поръчката ви ще бъде изпълнена незабавно. Освен ако не се опитвате да купите голям количество акции, например акции на стойност милиони долари.

С пазарни поръчки цената, която плащате или получавате, ако продавате, може да не е същата, която се е котирала само секунди преди това. Това се случва, тъй като бид и аск цените се колебаят постоянно в рамките на деня. Пазарните поръчки се използват най-добре при покупката или продажбата на акции, които не изпитват големи колебания на цените в рамките на деня - например за големите сини чипове, а не за по-волатилните компании.

Съвети:

 • Пазарната поръчка е най-подходяща за инвеститори, които купуват и държат своите акции, тъй като те не се интересуват от малки разлики в цените, а по-скоро от гарантираното пълно изпълнение на сделката.
 • Поставянето на пазарна поръчка, когато пазарите са затворени за деня означава, че вашата поръчка ще бъде задействана на следващата цена, когато борсите отворят.
 • Проверката на отказа от отговорност на брокера Ви е добра идея. Някои нискотарифни брокери обединяват всички заявки за търговия на клиенти с преобладаваща цена, независимо дали в края на деня за търговия, или в определен час или ден от седмицата.

Ако предпочитате повече контрол над цената при търговия, тогава използването на лимит поръчки е препоръчително. Да предположим например, че Apple се търгува на цена от 100 долара на акция, но мислите, че 95 долара за акция са повече в съответствие с оценката ви. Вашата лимит поръчка казва на брокера Ви да изчака и да изпълни ордера, когато цената падне до това ниво.

В същото време, лимит поръчка за продажба (sell limit) казва на Вашия брокер, че искате да търгувате акции, когато цената им се повиши до определено от Вас ниво. Лимит поръчките могат да бъдат много полезни за инвеститорите, които търгуват акции на по-малки компании, тъй като при тях спредовете са по-широки в зависимост от активността на инвеститорите.

Лимит поръчките са полезни и при краткосрочна волатилност на фондовите пазари или когато цената на акциите е по-важна от изпълнението.

Други условия, които влияят на лимит поръчките са:

 • AON - AON (всички или нищо) поръчка може да изпълнена само ако целия брой акции, който сте решили да търгувате е наличен на определената цена.
 • GFD - GFD( добра за деня) поръчката в повечето случаи изтича в края на търговския ден, дори ако ордера не е изпълнен
 • GTC - GTC (добра докато не бъде отменена) поръчка ще остане в играта, докато трейдърът не я отмени или докато ордера не изтече.

Лимит поръчките гарантират на трейдърите, че ще получат цената, която искат, въпреки че има възможност поръчката да не бъде изпълнена. Те обикновено се поставят на база FC-FS (първи дошъл - първи обслужен) и само след като се изпълнят пазарните поръчки. Освен това акцията трябва да остане в рамките на предварително определените параметри, които сте задали, достатъчно дълго, за да може вашият брокер да изпълни тази конкретна сделка. Лимит поръчките могат да струват на трейдърите и инвеститорите комисионни.

Комисионната, която се заплаща при инвестиране в акции с лимит поръчки, може да е по-голяма от тази при пазарни поръчки. Имайте предвид, че лимит поръчка, която не може да бъде изпълнена едновременно или по време на един работен ден, може да бъде запълнена в течение на следващите дни. Транзакционните разходи обикновено се таксуват във всеки ден, в който има сделка. Ако акциите никога не достигнат определеното лимит ниво до изтичането на срока, сделката няма да бъде изпълнена.

Ето и едно кратко видео за лимит поръчките и как да ги използвате:

Търговия и инвестиции в акции - заключение

Банковите депозити на много места по света не успяват да предоставят достатъчно добри възможности за доходност, което кара хората да търсят други възможности. Търговията с акции може да е една прекрасна алтернатива на на банковите депозити и за защита от инфлация.

Класацията на Forbes за най-богатите хора в света е изричното доказателство, че най-богатите хора в света използват инвестиции и търговия с акции, за да увеличават своето богатство.

Освен това тази дейност вече далеч не е за хората с белите якички от Wall Streett, които познаваме от филмите. Абсолютно всеки човек с компютър, таблет и смартфон може да получи достъп до световните фондови пазари чрез платформа за търговия с акции, предоставена от брокер.

Определете Вашите лични възможности, финансовите цели и толерантността към риск, изберете най-добрата платформа за търговия и започнете Вашите инвестиции в акции!

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Вземете Вашата MetaTrader Supreme Edition безплатно като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 Supreme Edition

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:
Admiral Markets Pty Ltd
Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ
Admiral Markets Cyprus Ltd
Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ
Admiral Markets UK Ltd
Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).