Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация fca

Валутен калкулатор – какво трябва да знаете?

Юни 15, 2018 16:13

валутен калкулатор

Много хора ползват услугите на валутен калкулатор, за да обърнат една валута в друга. Преди да прибегнете до услугите на един валутен калкулатор обаче, има някои неща, които задължително трябва да знаете за тях и какво точно Ви показват.

За какво се използва валутният калкулатор?

Валутният калкулатор се използва за превалутиране на една валута в друга. Например, ако разполагате с 1 100 щатски долара и искате да разберете на каква сума в лева се равняват, това може да стане бързо и лесно с ползването на услугите на валутен калкулатор.

По този начин, няма да има нужда да търсите какъв е актуалния валутен курс на долара спрямо лева и в последствие да умножавате този курс по 1 100, за да получите сумата в лева, на която се равнява. Всичко може да стане много бързо, лесно и просто, ако въведат сумата от 1 100 във валутния калкулатор и просто избират от каква и в каква валута искат да обърнат посочената сума.

Най-общо казано, валутният калкулатор работи с две валути, като превръща определено количество от едната - в другата. Това прави, на база на текущия курс на двете валути.

Как точно работи валутният калкулатор?

За да разберете как точно работи валутният калкулатор, ще Ви дадем малко предистория. Валутният калкулатор, до голяма степен отразява начина по който функционират валутните пазари.

Какво представлява Forex пазара?

Forex пазарът е най-големия и ликвиден финансов пазар в света. Той е децентрализиран, като търгуваният на него обем е в размер на 5.1 трилиона долара на ден, според данни на Банката за международни разплащания (Bank For International Settlements).

Или търгувайки на Forex пазара, вие ще имате достъп до най-ликвидния финансов пазар света, който е отворен 24 часа на ден, пет дни в седмицата.

Какво на практика означава сключването на сделки на Forex пазара?

Представете си, че сте на почивка в САЩ. Когато влизате в страната, обменяте своите евра, за долари, които ще са ви необходими, за да се разплащате. Това вие правите при определен курс между двете валути. Например при курс от 1.1 долара за едно евро, срещу 1000 евро, ще получите 1 100 долара.

Сега си представете, че когато се върнете в родната си страна, решавате да обмените останалите ви долари, отново в евро. Отново ще ви се даде определен обменен курс. От промяната на курса, вие реализирате съответно печалба, или загуба от валутните сделки.

Това е опростен пример за случващото се на валутните пазари. Там вие купувате една валута, като в същото време продавате друга. Сделката се финализира, когато направите обратното. Инвеститорите реализират печалба, ако курса на купената валута се повиши спрямо другата. И обратното, ако курса на основната валута се понижи, то вие реализирате загуба.

Както вече споменахме, Forex пазарът е най-големия и ликвиден финансов пазар в света. На него оперират банки, финансови компании частни трейдъри и др. Той е децентрализиран, тоест прехвърля се от едно място на друго, което му подсигурява да е отворен 24-часа на ден, пет дни в седмицата. От Азия към Европа и впоследствие в САЩ. Всъщност пазара почива, единствено през уикенда.

Непрекъснатостта на търговията на валутния пазар, е едно от най-големите предимства на валутната търговия. Тя позволява на инвеститорите от една страна, да търгуват, когато имат възможност и свободно време, а от друга – да намалят опасността от прескачане на стоповете, или отваряне на валутните двойки със сериозни промени в цените, които да доведат до сериозни загуби на капитал.

безплатен обучителен пакет

Научете всичко, което трябва да знаете за търговията на валутните пазари, с безплатния обучителен пакет на Admiral Markets.

Как да използвате валутните калкулатори?

Когато ползвате валутен калкулатор трябва да знаете как функционира. Да кажем, че имате 100 000 евро и искате да видите каква е равностойността им в долари. Тоест вие се интересувате един вид от валутната двойка EUR/USD на валутните пазари.

Първата валута от валутната двойка (в ляво) се нарича базова, или основна. Втората двойка (в дясно) е котирана валута. В нашия случай базовата валута е еврото, а котираната валута е щатски долар. В случая се посочва колко единици от котираната валута са необходими за покупката на единица от базовата.

Актуалният валутен курс между еврото и долара е заложен автоматично във валутния калкулатор. И когато поискате да Ви бъдат обърнати 100 000 евро в долари, въз основа на валутен курс от 1.1000, Вие ще получите като резултат от валутния калкулатор, че тази сума се равнява на 110 000 долара.

Много често при ползването на валутен калкулатор, както и при валутната търговия, трябва да сте запознати и с определени термини. Ето някои от най-важните такива:

Лот

Лотът е стандартен обем от валутната двойка, която се търгува във вашия брокер. Обикновено всеки брокер определя размера на лота си, който позволява да се търгува от трейдърите. Като цяло има три основни типа лотове, които често се избират от брокерите:

Микро лотове = 1,000 валутнит единици (например 1000 евро при валутните двойки с участието на еврото)

Мини лотове = 10,000 валутни единици

Стандартни лотове = 100,000 валутни единици

Имайт предвид, че при някои валутни калкулатори вместо обем, се използва термина лотове. В тези случаи, за да ползвате правилно валутния калкулатор, трябва да сте наясно какво количество от валутните двойки е един лот. Дали става въпрос за микро лотове, мини лотове, или пък стандартни лотове...

Пип(с)

Пипът е единицита за измерване на промяната в стойността между две валути. Например ако валутната двойка EUR/USD се промени от 1.1125 до 1.1126 то това е един пип. Един пип е последния знак след десетичната запетая.

При микро лотовете (1000 валутни единици) един пип се равнява на около 10 цента
При мини лотове (10 000 валутни единици) един пип се равнява на около 1 долар

При стандартните лотове (100 000 валутни единици) един пип се равнява на около 10 долара.

И един пример с валутната двойка EUR/USD.

Да кажем че купувате един мини лот при валутен курс от 1.1125. Еврото поскъпва сериозно, следствие на ключови макроикономически данни до 1.1225. Или купените 10 000 евро, срещу 11 125 долара, вече струват 11 225 долара. Печалбата ви ще 100 долара, ако търгувате на валутните пазари.

Спред

Това е друго често ползвано на валутните пазари понятие. Спредът е разликата между цена купува и цена продава. Например ако котировката на EUR/USD e купува на 1.1125, а продава на 1.1127, то спредът в случая е два пипса.

Имайте в предвид, че спредът при различните двойки, както и при едни и същи двойки но при различни брокери е различен. Трябва да имате предвид също така, че много от валутните калкулатори работят на база на средна котировка между офертата купува, или продава.

Тоест резултатът от валутния калкулатор, който трансформира една валута в друга, често не отразява реалния резултат, който бихте получили, при ползване на услугите на валутен брокер, или чейндж бюро, като валутната котировка, най-често не отразява напълно спреда между офертите купува и продава на съответната валутна двойка.

превърнете се от аматьор в трейдър

Повишете трейдърските си знания, с някое от безплатните обучения на Admiral Markets.

Волатилност

Валутният пазар може да е много волатилен. Като волатилност инвеститорите могат спокойно да приемат, степента на промяна в цените на една валутна двойка. И това, често трябва да се има предвид при резултатите от валутния калкулатор. Това, което е получено като резултат, може да се различава съществено от това, което ще се получи само след няколко минути и дори секунди.

Колкото по-голяма е волатилността, толкова по-големи са рисковете за валутните трейдъри и отклоненията при резултатите на валутните калкулатори. Голямата волатилност обаче, носи и възможности за трейдърите.

Много от тези, които търгуват на валутните пазари, разчитат на по-големи ценови изменения в нивата на търгуваните от тях двойки, за да реализират добри финансови резултати.

Когато пазарите са волатилни, трейдърите трябва да са внимателни и да контролират много добре нивата на загубите, за да не претърпят тотална загуба на капитал. Като цяло има правило, че колкото по-слаба е валутата на една страна, толкова по-волатилна е тя.

Маржин (гаранция) при търговията на валутния пазар

Това е съотношението, между размерът на капитала, който бихме искали да депозираме и размерът на капитала, с който искаме да търгуваме на валутните пазари. Например, ако депозираме 100 долара, а искаме да търгуваме с 1000 долара, то нивото на маржина, който ползваме е 10%.

Ако се чудите, как е възможно да депозираме 100 долара, а да търгуваме с 1000, ще ви обясним. Това става благодарение на факта, че валутните брокери, са така добри да ни дадат средства назаем, с които да търгуваме. Или това е ливъридж (финансов лост), на който ще отделим специално внимание сега.

Има валутни калкулатори, които интегрират в себе си ниво на маржина. Има и така наречените маржин калкулатори:

Маржин Калкулатор

Този нов тип калкулатор Ви дава възможност да изчислите изисквания маржин за сделките, които искате да поставите.

В сравнение със стандартните калкулатори на уеб страници, новият маржин калкулатор ще бъде в състояние да вземе предвид Вашите отворени позиции, правилно да изчисли хеджираните позиции и автоматично ще разпознае форекс ливъриджа по Вашата сметка.

Чувствайте се свободни да изпробвате различни сценарии и да откриете размера на поръчката, който е точно за Вас.

Риск Калкулатор

Още една разновидност на валутен калкулатор. Този подобрен калкулатор, съдейства на трейдъарите по-добре да изчисляват риска при търговията на валутните пазари. Той ще предостави допълнително сега и маржин информация за изчислението на лот.

Вече не е нужно да изчислявате всичко сами на ръка. Вместо това, можете просто да регулирате нивата на Stop Loss (стопа за ограничаване на загубите) и желания от Вас максимален риск, който сте склонни да поемете. Изчисляване на размера на лота ще бъде направено автоматично за Вас.

Също така имате възможност за изчисляване на риска, като процент от Вашия текущ баланс (equity) или баланса по сметката.

Само с няколко кликвания, Вашата сделка може да се влезе на пазара.

Има повече от 60 други функции, които са достъпни за Вас безплатно чрез лесното изтегляне и инсталиране на актуализирания вариант на MT4 Supreme от нашия сайт.

Подобрете търговията си с нашите иновативни и ексклузивни инструменти, които подсилват допълнително водещата платформа за търговия MetaTrader 4.

демо сметка

Тествайте сега за 30-дневен период с демо сметка!

Още по темата:

Какви са реалистичните очаквания за форекс и CFD-търговията?

Дългосрочни Форекс стратегии за търговия

Как да се превърнете в дългосрочно успешен трейдър на валутните пазари?

Как да намерим форекс стратегия, която наистина работи?

Стратегии за Форекс търговия

Най-добрите валутни двойки на разположение на трейдърите


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.