​Златото тества критична подкрепа, която ще определи средносрочния му тренд

Март 01, 2018 14:32


Помните ли психологическото ниво от 1 300 долара, което многократно спираше златото по пътя му нагоре към следващата граница от 1 350 долара?

Е, след като съпротивата при 1 360 остана в сила и златото нямаше силата да се насочи за тест на следващото ключово ниво - при 1 400 долара, 1 300 долара отново е на дневен ред. Този път обаче, то ще бъде тествано, като ниво на подкрепа.

Всички трейдъри са чували, че след като падне, едно силно нива на съпротива, то се превърща в силно ниво на подкрепа. Именно това, сме на път да видим и в момента. А именно – дали 1 300 долара ще спре спада?

Благородният метал е само на около 7 долара над посоченото ниво, което може да е критично за средносрочния му тренд.

Ако подкрепата при 1 300 долара бъде преодоляна, то напълно е възможно да станем свидетели на по-нататъшна обезценка на жълтия метал и тест на следващото ключово ниво на подкрепа – при 1 250 долара.

Ако 1 300 долара обаче, остане в сила, то напълно е възможно да видим възстановяване на повишението и скоро нов опит за пробив на върха при 1 360 долара.

търгувайте със злато с реални средства


Иначе, златото изглежда "свръхпродадено" и на база нивата на осцилатора RSI, които все повече наближават най-ниската си стойност от края на миналата година, на дневна графика.

Търговията носи риск: Настоящият материал се предоставя единствено с аналитичен характер и не е съвет или препоръка за търговия с финансови инструменти, или други активи. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати. Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове.