​USD/JPY се търгува между две ключови нива

Март 24, 2017 09:51

Доларът е в много „деликатна ситуация" в момента, спрямо йената. Двойката се търгува точно между две ключови нива, а пробивът на едно от тях, може да е последвано от по-силно движение в съответната посока.

Става въпрос, за съпротивата при 111.60 йени, както и подкрепата при 110.60 йени, посочени на графиката. А валутната двойка е при ниво от 111.16 йени в момента.

Както виждаме, подкрепата при 110.60, на този етап ограничи по-нататъшното поевтиняване на долара, спрямо японската валута. Нагоре пък, едва ли можем да станем свидетели на по-силен ръст, докато не видим трайно повишение над 111.40 йени.

Казано по друг начин, пробив (траен) на едно от двете нива може да инициира силно движение в съответната посока.

При пробив на подкрепата от 110.60, можем да видим по-нататъшна обезценка с първоначална цел от 107.50, а преодоляване на съпротивата при 111.60, би могла да доведе до по-нататъшен ръст, с цел тест на върховете при нива от 115-115.50, в средносрочен план.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори.

Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.