USD/JPY с консолидация преди по-сериозно движение?

Април 07, 2017 11:03

Валутната двойка USD/JPY се търгува в ключовия коридор между 110 и 111.60 йени, което се е случвало само в около 10% от времето, от началото на 2016-та година.

Както можем да видим от графиката по-долу, която е на дневна база, обикновено, в този диапазон, двойката консолидира, преди да поеме силно нагоре, или силно надолу.

Предвид на изключително важните данни за заетостта и безработицата в САЩ, за март, които ще бъдат оповестени по-късно днес, налице е добра възможност USD/JPY да излезе от посочения коридор, преодолявайки едно от двете ключови нива.

Понижение под нивото на подкрепа от 110 йени, може да отвори пътя на долара към по-нататъшен спад, с първоначална цел 107.50, отбелязано на графиката с червена линия.

Пробив нагоре пък, или поскъпване на долара до нива над 111.60, би дало възможност за по-нататъшен ръст, първоначално към 112.50, а по-нататък и към 115.50 йени за долар.

Какви са възможностите пред инвеститорите, които залагат, че ще станем свидетели на трайно преодоляване на една от двете граници? Продажба със стоп поръчка под 110 йени и поставяне на близък стоп над посоченото ниво, или пък покупки, отново със стоп поръчка над 111.60 и отново близък стоп, под нивото.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.