​Технически анализ на EUR/USD

Април 19, 2017 13:55

Еврото се върна над долната граница на разширяващия се триъгълник, която бе веднъж преодоляна надолу.

На този етап, възходящото движение на валутната двойка се спря точно от 50-процентната Фибоначи-корекция, на спада от върха при 1.0904, до дъното при 1.0570, както може да се види от графиката по-долу.

Сега, важно пред бъдещата посока на валутната двойка е, дали посочената долна граница на триъгълника (при ниво от 1.0718) ще остане в сила, или двойката ще се върне отново под нея.

Ако нивото остане в сила, е много вероятно единната валута да продължи към следващото ключово Фибоначи-ниво (61.8-процентната корекция на начертания спад), което е 1.0780, а по-нататък и за тест на върха си, малко над 1.0900.

Възходящият сценарий обаче, ще се промени сериозно, при спад под 1.0718, което би отворило пътя за по-нататъшни загуби с посока 1.0650, както и 1.0570.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.