Технически анализ на златото

Август 24, 2017 15:17

Златото е при критични нива на търговия, които ще предопределят средносрочната му посока на движение.

Първо трябва да отбележим, че на седмична графика трендът е възходящ, като 50-дневната средна пълзяща на метала е над 200-дневната, както може да се види от графиката (червената линия е над синята).

От друга страна, при нива на търговия от около 1 290 долара, благородният метал е при ключовото ниво на съпротива от 1 300 долара, което на този етап, ограничава по-нататъшния възход на „жълтия метал".

Както се вижда от графиката, златото почти е „пробило" горната граница на дългосрочен стесняващ се триъгълник. За да се говори за траен пробив обаче, като необходимо условие, ще уточним, че е нужен по-нататъшен ръст – до нива над 1 300 долара.

Именно при пробив на последната граница, биха могли да се заемат дълги позиции. При подобен сценарий обаче, ще е необходимо, металът да не се връща повече под горната граница на триъгълника, която от непреодолима, през последните години съпротива, би следвало да премине в непреодолима подкрепа. Това ниво, може да се каже, че е при 1 280 долара.

Целта на ръста, при пробива за който говорим, ще е първоначално нивото от 1 385-1390 долара. Истинският ръст на златото обаче, се очаква да се материализира, при преодоляване на последните посочени нива.

Потвърждаващ сигнал, че възхода на златото ще продължи, може да се даде и ако 50-дневната SMA, остане над 200-дневната такава.

Разбира се, има вариант, при който златото не успее да преодолее трайно нивото от 1 300 долара, или го премине за кратко и бързо се върне под него. Такъв сценарий, е възможно да се приеме от пазарните участници, като „фалшив пробив" и да е последван от по-нататъшно силно поевтиняване на благородния метал. Такова понижение, може да е отново с цел долната граница на очертания триъгълник.

При всички положения обаче, ситуацията при златото, може да се определи, като доста интересна и е добре инвеститорите да следят ситуацията отблизо.