​Рипълът в стесняващ се триъгълник

Септември 04, 2017 10:50


Ситуацията при криптовалутите е доста интересна. Една любима на техническите анализатори фигура, откриваме при рипъла – а именно стесняващ се триъгълник. В момента, криптовалутата е при долната граница на посочения триъгълник.

За пробив на фигурата обаче, ще приеме нивото от 0.2180, което макар и под долната граница, е ниво на подкрепа идващо по направление, след експлозивния ръст на криптовалутата.

За промяна на средносрочно възходящия тренд и потенциален по-нататъшен спад на рипъла, ще говорим, едва при пробив на посоченото ниво. Такъв пробив, може да бъде последван, от по-нататъшен спад, в посока към следващото ключово ниво на подкрепа от 0.1920.

Инвеститорите, които искат да купуват рипъла, е добре да изчакат до възобновяване на възходящия импулс при криптовалутата. За такъв, ще може да се говори, едва при пробив на горната граница на очертания триъгълник, което в момента, е при нива от 0.2485.

Подобен пробив, може да е последван от по-нататъшно силно поскъпване на валутата, с първоначална цел 0.264, а впоследствие и върха, при нива от около 0.3000.

В случай, че горната граница на стесняващия се триъгълник бъде пробита, то въз основа на таргетите, при подобен род фигури, целта на поскъпването на рипъла, може да стане следващата психологическа граница от 40 цента.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати. Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове.