​Приближаване към 1.1600, може да е добра отправна точка за скъсяване на EUR/USD

Юли 12, 2017 09:06

След силното поскъпване на валутната двойка EUR/USD, тя е все по-близо до ключовото ниво на съпротива при 1.1610.

Всъщност на седмична графика, е налице така наречената формация на „по-ниски върхове" при валутната двойка, отбелезяни с кръгчета на графиката.

За да продължи да е в сила тази меча-формация, то настоящото повишение на двойката не бива да се простира отвъд ключовото ниво на съпротива от 1.1610.

Или инвеститорите, които смятат, че последното ниво ще остане в сила, биха могли да започнат да мислят за скъсяване на двойката, при всяко нейно по-сериозно приближаване до границата.

В случай, че посоченото ниво остане в сила и оттласне двойката по-сериозно надолу, през следващите седмици, то можем да станем свидетели на формиране на техническата фигура „обърната глава с рамене".

Като потвърждаващ сигнал за този сценарий, може да се приеме по-сериозното отдалечаване от линията свързваща двете рамене, в посока надолу. В случая – пробив на зелената линия на графиката, разположена при нива от около 1.1120.

Цел на потенциалното понижение, може да е сериозно поевтиняване към 1.0600.

Сценарият за по-сериозно поевтиняване на EUR/USD, би станал невалиден, при траен пробив на съпротивата при 1.1610. Това би нарушило линията свързваща потенциалните две рамена, както и може да инициира по-нататъшно поскъпване на валутната двойка, с цел тест на върха при нива от над 1.1700.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.