​Класически пробив на триъгълник при USD/CHF

Май 11, 2017 14:50

Наблюдаваме класически пробив на възходящ триъгълник, при валутната двойка USD/CHF, при това на дневна база.

Докато горната граница на триъгълника, която вече играе ролята на подкрепа, е в сила, възходящото движение е в ход и би следвало да отведе валутната двойка за тест, първоначално на нивото от 1.0350, а по-нататък и към 1.0500.

Промяна на позитивните очаквания, би се наложила, единствено при връщане под посочената граница, която към момента е при ниво около психологическата граница от 1.00.

Такова връщане, може да бъде последвано от по-нататъшни загуби на валутната двойка, които да я отведат към долната граница на триъгълника.

Дотогава обаче, инвеститорите би следвало да очакват позитивно движение на двойката, като е добре да поставят относително близки стопове, за ограничаване на загубите, при посочените нива (малко под 1.00).

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.