Защо да изберете платината пред златото?

Март 15, 2017 11:15

Ако харесвате благородните метали, в светлината на поевтиняването им, то въпроса, който може би стои пред вас е - кой от тях да предпочетете в момента? Златото, платината, среброто, или паладия?

Сега ще насочим вниманието ви към един от тях и защо, той може да е по-удачен избор, от широко популярното злато. Става въпрос за платината…

На първо място, платината е доста по-рядка от златото. По-точно тридесет пъти по-рядка. Близо 90% от предлагането на платина идва от Южна Африка и Русия, което прави метала отворен към потенциални кризи свързани с предлагането му.

Добивът на платина е също така по-скъп от този на златото. Или цената за добив на унция платина е по-висока от тази на златото.

В допълнение, платината се използва в много по-голяма степен в индустрията, освен в традиционния бижутериен бизнес, за разлика от златото. Платината е използвана при производството на близо 20% от потребителските стоки по света.

Или казано по друг начин, платината е много по-отворена към влиянието на икономическите цикли, съответно към ускоряване на ръста на икономиката.

Няма как да не отбележим и факта, че платината е доста по-волатилна от златото. Което също прави метала, по-добра възможност, за ориентираните към „повече екшън инвеститори".

И накрая, но не на последно място, платината се търгува със сериозно отклонение, от традиционните в исторически аспект, съотношения спрямо златото. Към момента, съотношението в цените на златото и платината е 1.277, или златото е по-скъпо от платината.

Това е с над 50% повече, в сравнение с дългосрочното съотношение от 0.8, при което са се търгували двата метала в исторически план. Тоест в дългосрочен план, златото традиционно е по-евтино от платината, една връзка която е нарушена в момента.

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори.

Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.