Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Прогноза за златото и среброто през 2017

Декември 27, 2016 11:45

Злато

Един от основните фактори, които влияят на цената на златото е т. нар. реална лихвена доходност (номиналната лихва минус процента на инфлация). В САЩ (а и като цяло на глобално ниво) тя е все още негативна, но се очаква да се покачи, особено след президентските избори в САЩ. Според последните официални изявления на представители на Фед е възможно повишение на основната лихва три пъти през 2017, а според котировките на фючърсите върху федералните фондове, 2 пъти. Графиката, по-долу, показва силната отрицателна корелация на доходността на фючърсите върху федералните фондове със златото.


От друга страна, BullionVault's Gold Investor Index (проучване сред 42 000 дилъри и инвеститори на физическо злато от 159 страни), който измерва баланса на клиентските покупки спрямо продажби, скочи до петгодишен връх. Но все още няма технически сигнал за покупки, като късите позиции в момента според нас са рискови.

Следната графика на Credit Swisse, според нас е особено интересна. Тя показва федералният дълг на САЩ като дял от БВП (ляв панел) и покупките на физическо злато държано от централите банки по света (десен панел, в тонове). Това показва своеобразна олигополна структура на пазара и възможност за манипулация от самите централни банкери, в допълнение към властта им върху паричното предлагане и управлението на правителствения дълг. САЩ имат най-високите златни резерви в света и това частично обяснява силата на долара.


Въпреки, че последното силно възходящо движение (+28% ръст тази година) на златото стана, след като Фед повиши лихвата през декември 2015 г., както е показано на графиката по-долу в исторически план, ценния метал има силна обратна корелация с реалната доходност.


Във връзка с това, следващата графика показва златото (горен панел) и 10-годишните ДЦК на САЩ (долен панел). Виждаме, че цените се движат паралелно, т.е. когато доходността пада (или цените на облигациите се повишават), златото също се повишава. Цената на бондовете обикновено е леко изпреварваща, спрямо цената на златото. От гледна точка на инфлацията, златото би поскъпнало при неин ускорен темп на растеж, за което все още няма данни.


Потенциален риск за цената на жълтия метал е силния долар, тъй като златото исторически има силна отрицателна корелация с американската валута. Сигнал за продажба при златото, обикновено означава сигнал за покупка при долара. Също така, ако другите валути като еврото или йената поскъпват, това би трябвало да означава поскъпване и за златото.

Долната графика показва сравнение на цената на златото (горен панел) с курса на EUR/USD (долен панел). Tъй като те имат силна положителна корелация, можем да допуснем, че при положителна дивергенция между EUR/USD и ценния метал това би било бичи сигнал за метала.


Долната графика показва стандартните отклонения на 60-дневната ценова промяна на златото, изразена като осцилатор с нанесени различни нива на стандартно отклонение. Виждаме, че когато осцилаторът достигне нивата между 1 и 2 стандартни отклонения, както сега, това е потенциален сигнал за обръщане.Сребро

По отношение на среброто ще посочим, че ценовото отношение злато-сребро, както е показано на графиката за 20-годишен период по-долу, продължава да бъде на високи нива т.е. златото е относително надценено спрямо среброто.

Същеременно, в текущата пазарна ситуация, среброто прави по-ниска корекция в сравнение със златото, което е потециален сигнал за по-силно представяне на белия метал при нов възходящ тренд.

Преди около три седмици Societe Generale обяви, че вече има увеличено търсене на физическо злато и сребро от най-големите потребители на ценните метали в света - Индия и Китай.

Отделно, среброто е индустриален метал и не е толкова „пренаселен" пазар т..е виждаме по-голям потенциал при среброто в сравнение със златото в средносрочен план.


Търгувайте най-популярните ценни метали при едни от най-добрите условия на демо или реална сметка.Вихрен Молевски


Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.