Настоящата седмица се очертава наситена на макроикономически данни

Февруари 27, 2017 11:38

Настоящата седмица се очертава наситена на макроикономически данни.

В понеделник, инвеститорското внимание ще е насочено към поръчките на дълготрайни, стоки, които се очаква да нараснат с 1.6%, както и към продажбите на съществуващи домове.

През последния ден на краткия февруари, ще бъдат оповестени данните за ръст на БВП, прогнозиран да нарасне с 2.1% през четвъртото тримесечие, като интерес за инвеститорите ще представлява и индексът Case-Shiller, относно цените на имотите.

В допълнение, във вторник ще бъде оповестен още чикагския PMI и индексът на потребителското доверие.

В сряда, ще бъде оповестен ръстът на личните доходи, с прогнозирано повишение от 0.3%, както и личните разходи, които се очаква да са нараснали с 0.4%.

Може би най-голямо внимание в първия ден на новия месец обаче, ще представляват данните за инфлацията, очаквана да възлезе на 0.3%. От нея инвеститорите в по-голяма степен ще могат да си направят изводи относно бъдещото политика на Фед по отношение на лихвите.

Сряда ще е много наситена на корпоративни събития, като ще бъдат оповестени още данните за PMI на Markit, както и разходите за строителство.

Четвъртък, ще е далеч по-слабо наситен на макроикономически новини, и единствените такива, ще са свързани с данните за първоначалните молби за помощи за безработица.

Седмицата ще приключи с данни за PMI в сектора на услугите.

Търгувайте индекси при едни от най-добрите условия със сметка към Admiral Markets.

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 59545