Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Най-важното за седмицата 21 август - 28 август

Август 21, 2017 10:30

Първият ден от седмицата, няма да е особено наситен на важни икономически данни и събития. Понеделник, ще стартира с данни от Великобритания. Ще бъдат оповестени резултатите за индекса на цените на жилищата в страната, на Rightmove. Те се очаква да са се повишили с 0.2% на месечна база през август, както и с 2.3% на годишна база.

Рано сутринта, ще бъдат изнесени и данните за разходите от кредитни карти в Нова Зеландия, с прогнозирано повишение от 6.2% на годишна база, през юли.

Час и половина след това, реалност ще станат и данните за индекса на бизнес активността в Япония, с очаквано повишение от 0.5% на месечна база през юни.

Отново следват данни от Великобритания, свързани с разходите в обществения сектор и нетните кредити в публичния сектор. Последните се очаква да отбележат ръст от 0.4%.

Следобед, единствените по-важни новини, които инвеститорите ще следят, са свързани с продажбите на едро в Канада.

Малко по-активен на новини, ще е вторият ден от седмицата. Той ще стартира с резултатите за търговския баланс в Швейцария, който се очаква да е в размер на 3 милиарда франка.

По-късно, ще бъде оповестен и търговския баланс в Испания, който се очаква да отчете дефицит в размер на 1.7 милиарда евро.

Преди обяд, реалност ще станат и резултатите за инфлацията в Хонконг. Тя се очаква да е възлязла на 2% на годишна база през юли.

Точно по обед, ще бъдат изнесени ключовите данни за индексът на икономическите очаквания на института ZEW за Германия и еврозоната. Показателят се очаква да възлезе на 15 пункта в Германия и 35.3 пункта в еврозоната. И двата резултата, биха били влошаване, спрямо резултатите от месец по-рано.

Инвеститорите ще следят още и резултатите за индекса относно текущите условия на института. Те се прогнозират да са 85.5 пункта в Германия и 27.6 пункта в еврозоната.

От Великобритания, инвеститорите ще следят за резултата на индекса на производствените поръчки CBI, прогнозиран при ниво от 10 пункта.

В ранния следобед, ще стане реалност, решението на централната банка на Унгария, относно лихвите. Последните се прогнозира, че ще бъдат запазени без промяна – при ниво от 0.9% на годишна база.

Следват данните за продажбите на дребно в Канада, с очаквано нарастване от 0.3%.

От САЩ, реалност ще станат резултатите за доклада от червената книга, както и индекса на цените на жилищата. Повишенията на двата индикатора са прогнозирани съответно при 1.6% и 0.2%.

Точно в четири часа следобед, ще бъдат изнесени данните за ръста на БВП на Мексико, прогнозиран да се забави до 1.8%, спрямо 2.3% през първото тримесечие.

И накрая, интерес за инвеститорите ще представляват данните за индекса на промишленото производство в САЩ, отново очакван да се влоши до 12 пункта, през август, спрямо 14 пункта, месец по-рано.

Сряда ще бъде изключително наситен на икономически данни ден. Началото му, ще бъде поставен с резултатите за инфлацията в Сингапур. Тя се очаква да се е понижила с 0.2% на месечна база и да е нараснала с 0.9% на годишна база през юли.

Следват данните за равнището на безработица в Норвегия, очаквано при ниво от 4.3%, или без промяна, съпоставено с предходния отчетен период.

От Франция, реалност ще стане, прогнозния индекс за производствената активност в промишлеността и сектора на услугите. Показателят се очаква да възлезе съответно на 54.5 пункта в промишлеността и 55.7 пункта в сектора на услугите. Влошаване се очаква да се отчете и при двата индекса, спрямо предходния месец.

Същите данни, ще бъдат оповестени и за Германия и еврозоната. В Германия, индексът на активността в сектора на промишлеността се очаква да възлезе на 57.8 пункта, при 58.3 пункта, предходния период, а в сектора на услугите – 53.3 пункта, спрямо 53.5 пункта предходния месец.

Забавяне на активността се очаква и в еврозоната. Индексът следящ представянето й в промишлеността, се очаква да е при ниво от 55.4 пункта, а на услугите при 55.5 пункта.

Следват резултатите за молбите за ипотечни кредити в САЩ, както и продажбите на дребно в Мексико.

От най-голямата световна икономика, реалност ще станат резултатите за продажбите на нови жилища, с очакван ръст от 0.8% и индекса на активността в сектора на промишлеността и услугите – съответно очаквани при 53.4 и 54.9 пункта. Инвеститорите ще следят още данните за запасите на петрол и петролни продукти, които ще окажат въздействие върху цената на петрола.

Четвъртък ще стартира с резултатите за търговския баланс в Нова Зеландия. Средните очаквания са за дефицит от 0.216 милиарда новозеландски долара.

Следват резултатите за индекса на водещите индикатори в Япония, прогнозиран да се подобри до 106.3 пункта през юни, както и за индекса на съвпадащите индикатори – при 117.2 пункта.

От Норвегия, ще бъде оповестен ръстът на икономиката на страната, прогнозиран при ниво от 0.4% на тримесечна база. Това би било ускоряване, спрямо ръста от 0.2% през първото тримесечие на годината.

Инвеститорите ще следят още данните за бизнес доверието във Франция и Чехия и потребителското доверие в Швеция.

По същото време ще бъдат изнесени и важните данни за ръста на испанската икономика, очакван в размер на 0.9% на тримесечна и 3.1% на годишна база.

От Швейцария, реалност ще станат данните за индустриалното производство, очаквано да се свие с 0.6% на годишна база, през второто тримесечие.

Малко по-късно, ще бъдат оповестени и данните за нивото на безработица в Норвегия и Полша.

Ключови резултати, се очакват от Великобритания, които най-вероятно ще въздействат върху нивата на търговия на паунда, спрямо останалите основни валути. Ще бъдат изнесени данните за ръста на страната, очакван в размер на 0.3% на тримесечна и 1.7% на годишна база, както и бизнес инвестициите, броя на одобрените ипотечни кредити и индекса за сектора на услугите.

Инвеститорите ще следят още за молбите за първоначални помощи в САЩ и продажбите на готови жилища.

Последният ден на седмицата, ще стартира с ключови данни за инфлацията в Япония. Тя се очаква да възлезе на 0.5% през юли, или минимално ускоряване, спрямо регистрираната месец по-рано инфлация, в размер на 0.4%. Ще бъдат изнесени и подиндексите, свързани с промяната в цените в страната.

Следват данните за индустриалното производство в Сингапур, прогнозирано да се е повишило с 2.1% на месечна база, през юли, както и с 5.8% на годишна база.

Едни от най-важните данни за деня, ще бъдат свързани с Германия. Брутният вътрешен продукт на най-голямата европейска икономика, се очаква да е нараснал с 0.6% на тримесечна база, както и с 2.1% на годишна база.

От страната, ще станат реалност още данните за индекса на вносните цени, прогнозирани да са нараснали с 2.3% на годишна и 0.1% на месечна база.

Интерес за инвеститорите, ще представляват още резултатите за потребителското доверие във Франция и индекса на производствените цени в Испания, с очакван ръст от 2.6% на годишна база. Индекс на производствените цени, се очаква да стане реалност и от Швеция.

Другите важни новини за деня, отново ще са свързани с Германия и индекса за бизнес климата на института Ifo, прогнозиран при ниво от 115.5 пункта, или леко влошаване, спрямо стойността му от предходния отчетен период – при ниво от 116 пункта.

В късния следобед, ще бъдат оповестени данните за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ, както и равнището на безработица в Мексико.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.