Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Най-важното за седмицата 17-23 юли

Юли 17, 2017 12:39

Първият ден на седмицата стартира с данни за пазара на имоти във Великобритания. Имотите са поскъпнали с 0.1% на месечна база през юли, което превиши средните очаквания за спад от 0.2%.

На годишна база индексът на цените на имотите на Rightmove са се повишили с 2.8%, при очаквания за повишение от 1.4%.

По-добри от очакванията, се оказаха и данните за ръста на китайската икономика. Тя се е повишила с 6.9%, през второто тримесечие, при прогнозирани 6.8%. Индустриалното производство се е повишило със 7.6%, при прогнозирано повишение от 6.5%.

Продажбите на дребно в Китай, са се увеличили с 11%, при очаквания за ръст от 10.6%.

В отделен доклад, стана ясно, че нивото на безработица в Турция, се е повишило до 10.5%, или над очакванията за безработица в размер на 9.5%.

По-добри резултати излязоха и за инфлацията в еврозоната. Индексът на потребителските цени, отбеляза нулева промяна, при очакван спад от 0.2%. На годишна база, инфлацията в еврозоната отговори на средните очаквания на пазара, за ниво от 1.3%.

Следобед, ще бъдат оповестени данните за индекса на Fed за Ню Йорк. Средните очаквания са за стойност на индекса от 15 пункта.

Вторият ден на седмицата, ще стартира с важните данни за инфлацията в Нова Зеландия. Тя се очаква да е 0.6%, през второто тримесечие, на годишна база, при предходна отрицателна стойност от 0.7%. На тримесечна база, инфлацията в Нова Зеландия, се очаква да е 2%.

Малко по-късно, ще бъде оповестено и изменението в цените на дребно във Великобритания. Прогнозите са за повишението им от 0.3% на месечна база, както и 3.7% на годишна база.

От Великобритания още, интерес за инвеститорите ще представляват и данните за производствените цени, както и инфлацията за страната.

Важни данни, ще бъдат оповестени и от Германия – индексът на текущите условия на института ZEW и на икономическите очаквания. Двете стойности, се очаква да са се запазили без промяна, спрямо предходния отчетен период. От тях, инвеститорите ще си направят извода за състоянието на водещата европейска икономика.

Индексът на текущите условия и икономическите очаквания на ZEW, ще бъдат оповестени и относно еврозоната.

Следобед, интерес ще представляват данните за вносните цени в САЩ, със съответно очаквания за спад от 0.2% на месечна и ръст от 2.3% на годишна база. Ще бъдат изнесени и данните за нетните дългосрочни капиталови потоци, както и доклада от „червената книга" и индексът на пазара на жилища на NAHB.

Сряда няма да е наситена на важни икономически събития. Денят ще стартира с индекса на водещите индикатори на Westpac за Австралия.

Ще бъдат оповестени данните за индустриалното производство в Полша, както и индекса на производствените цени и продажбите на дребно от страната.

Следобед от САЩ, ще станат реалност данните за началното жилищно строителство в САЩ, както и разрешителните за строеж.

Интерес за инвеститорите ще представляват още данните за запасите на петрол и петролни продукти в най-голямата световна икономика. Това се очаква да доведе до сериозно въздействие върху цените на петрола и петролните продукти, на стоковите пазари.

Четвъртък ще стартира с данни от Япония, относно стоковия баланс на страната. Най-голям интерес за инвеститорите, ще представлява решението на японската банка относно лихвите и монетарните лихви в страната. Лихвата се очаква да бъде запазена при отрицателно ниво от 0.1%.

Ще бъдат изнесени и данните за бизнес активността в Япония, за месец май.

От Австралия ще се очакват данните за безработицата, очаквана да се е повишила до 5.6%, спрямо 5.5% предходния отчетен период. Важни ще са и данните за промяна на заетостта в страната и бизнес доверието на NAB, през второто тримесечие.

Резултат ще станат данните за индекса на производствените цени в Германия. На месечна база, те се очакват да са се понижили с 0.1%, а на годишна база, да са нараснали с 2.4%.

По същото време, ще станат реалност и данните за търговския баланс на Швейцария. Той е прогнозиран при ниво от 3.6 милиарда франка.

Следват данните за текущата сметка в еврозоната за май, очаквана при ниво от 20.8 милиарда евро.

Ключови ще са и резултатите за продажбите на дребно във Великобритания, за юни. Прогнозираното им повишени е – 2.6% на годишна база, при ръст от 0.9% през май.

От Италия ще станат реалност данните за текущата сметка за май. Тя е най-вероятно да възлезе, при ниво от 2.75 милиарда евро.

Следобед, инвеститорите ще следят за молбите за помощи за безработица в САЩ, очаквани при 246 хил., както и индекса на федералния резерв на Филаделфия. По-късно, от най-голямата световна икономика, ще бъдат оповестени данните за индекса на водещите индикатори.

Последният ден на новата седмица, отново няма да е особено наситена на важни икономически данни. Денят ще стартира с резултатите от Австралия, за разходите по кредитни карти, и ще се прехвърли в Европа с резултатите от текущата сметка в Гърция.

Следват данните за заемите в обществения сектор във Великобритания, както и за разходите в обществения сектор.

Почти всички резултати през деня, ще са свързани с Канада. В ранния следобед, ще бъдат изнесени резултатите за продажбите на дребно и инфлацията в страната.

От Мексико, реалност ще станат резултатите за нивото на безработица. Тя се очаква да е при 3.5%, спрямо 3.6% предходния отчетен период.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.