Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Най-важното за седмицата 02-08 октомври 2017 г.

Октомври 02, 2017 10:23

Първият ден на новата седмица, ще мине под знака на резултатите за бизнес активността в производствения сектор, в различни страни по света. Тези данни ще бъдат оповестени за Китай, Австралия, Япония, Русия, Швеция, Норвегия, Турция, Полша, Унгария, Испания, Швейцария, Чехия, Италия, Германия, Франция, еврозоната, Великобритания и САЩ.

Отвъд посочените данни, инвеститорите ще следят още данните за индекса Tankan в Япония.

Рано сутринта от Европа, ще станат реалност резултатите за продажбите на дребно в Швейцария.

Може би най-важни за деня обаче, ще са данните за безработицата в еврозоната, които ще бъдат оповестени точно по обяд. Нивото на безработица, се очаква да се понижи до 9% през август, спрямо 9.1% месец по-рано.

Вторият ден на седмицата, ще стартира с данните за бизнес доверието в Нова Зеландия за третото тримесечие. Индексът се очаква да се понижи до 17 пункта, спрямо 18 месец по-рано.

Следват данните за паричната база в Япония за септември, с прогнозирано повишение от 17.2% на годишна база.

От Австралия, ще станат реалност данните за разрешителните за строеж. Това, което инвеститорите ще гледат в най-голяма степен обаче, ще е решението на австралийската централна банка относно лихвите. Последните се очаква да бъдат запазени при ниво от 1.5%. По-важно обаче, ще бъде какво ще каже централната банка по отношение на бъдещата си монетарна политика.

Рано сутринта, в полезрението на пазарните участници, ще са данните за потребителското доверие в Япония. То се очаква при ниво от 43.5 пункта, спрямо 43.3 пункта, месец по-рано.

Първите данни от Европа, ще са по направление на Испания. Ще бъдат изнесени данните за потребителското доверие в страната, както и промяната в броя на безработните в страната.

Във Великобритания, инвеститорите ще следят за данните за индекса на бизнес активността в строителния сектор. Той се очаква при 50.8 пункта през септември, спрямо 51.1 пункта месец по-рано.

Точно по обяд, ще бъдат изнесени данните за индекса на производствените цени в еврозоната. Те се очаква да са се повишили с 2.3% на годишна база, както и повишение от 0.1% на месечна база.

Данните от САЩ, ще са свързани с доклада от Червената книга и продажбите на превозни средства.

Сряда ще започне с данните за бизнес активността в сектора на услугите в Австралия. Очаква се минимално повишение на показателя, спрямо предходния отчетен сезон. Следват данните за индекса на цените във Велокбритания и индекса на цените на стоките в Нова Зеландия.

Рано сутринта, реалност ще станат данните за индекса на бизнес активността за сектора на услугите в Испания, Италия, Франция, Германия, еврозоната и Великобритания.

По обяд, вниманието на инвеститорите ще е насочено към данните за продажбите на дребно в еврозоната. Те се очаква да са нараснали с 0.3% на месечна и с 2.6% на годишна база.

В ранния следобед, с най-голяма тежест, ще са данните за заетостта в частния сектор в САЩ, на института ADP. Очакват се 140 000 новосъздадени работни места, през септември.

По-късно, ще бъдат оповестени и резултатите за индекса на активността в сектора на услугите в САЩ. Денят ще приключи с резултатите за запасите на петрол и петролни продукти в най-голямата световна икономика.

В сряда, интересът на инвеститорите ще е насочен към изказването на Джанет Йелън, което се очаква да окаже силно въздействие върху курса на еврото.

Четвъртък ще стартира с данните за търговския баланс и продажбите на дребно в Австралия. Последните, се очаква да са се повишили с 0.3% през август на месечна база.

Индекс на потребителските цени в Швейцария, ще бъде оповестен рано сутринта. Инфлацията се очаква да е при ниво от 0.6% на годишна база, спрямо 0.5% месец по-рано.

Данни за индустриалното производство и индустриалните поръчки в Швеция, ще бъдат изнесени в 10:30 часа.

В късния следобед, от Канада и САЩ, реалност ще станат резултатите за търговския баланс, а от САЩ – за молбите за помощи за безработица.

Денят ще приключи с данните за фабричните поръчки в САЩ за август. Те се очаква да са се повишили с 1% през август.

Последният ден на седмицата, ще стартира с резултатите за бизнес активността в строителния сектор в Австралия, средните месечни доходи в Япония и водещите и съвпадащите индикатори в страната на „изгряващото слънце".

Рано сутринта, първите данни от Европа, ще са свързани с фабричните поръчки в Германия. От тях се очаква ръст от0.7% на месечна и 3.2% на годишна база.

Следват промишленото и индустриалното производство в Норвегия.

От Франция, реалност ще станат данните за текущата сметка, търговския баланс и държавния бюджет.

Интерес за инвеститорите ще представляват още резултатите за индустриалното производство в Испания. Час по-късно, ще бъдат оповестени данните за продажбите на дребно в Италия, с очаквано повишение от 0.7% на годишна база през август.

Най-важните данни за деня обаче, ще дойдат от Северна Америка. От Канада, реалност ще станат данните за разрешителните за строеж, равнището на безработицата и промяна в броя на заетите.

От САЩ, ще бъдат оповестени данните за средното почасово заплащане, промяната в заетостта в промишления сектор.

Всички инвеститорски погледи обаче, ще са насочени към равнището на безработицата и промяната в неселскостопанската заетост.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.