Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
  • Ливъридж до:
    1:30 за непрофесионални клиенти,
    1:500 за професионални клиенти
  • FSCS защита
  • Защита от негативен баланс
ПРОДЪЛЖИ
Избиране на един от тези регулатори/инвестиционни фирми ще покаже съответстващата информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор/инвестиционна фирма, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори/инвестиционни фирми ще покаже съответстващата информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор/инвестиционна фирма, моля изберете го.

Какво предстои на Forex и CFD-пазарите през тази седмица?

Януари 29, 2018 11:32

Първият ден на новата седмица, няма да е особено наситен на ключови макроикономически данни. Денят ще стартира с данните за индекса на производствените цени в Сингапур, рано сутринта.

Първите данни от Европа, ще дойдат от Великобритания и ще са свързани с индекса на цените на жилищата на Nationwide, на месечна и на годишна база.

От Испания, реалност ще станат резултатите за продажбите на дребно през декември, на годишна база.

По същото време, ще бъдат изнесени и данните за индекса на производствените цени в Италия за последния месец на миналата година, на месечна и годишна база. С това ще приключат и данните от „Стария Континент".

Първите резултати от САЩ, ще са свързани с дефлатора на потребителските разходи. От него инвеститорите ще си правят извода за инфлацията и потенциалната политика на Фед по отношение на лихвите.

Час преди старта на щатските пазари, ще бъдат оповестени още данните за личните доходи и разходи в най-голямата световна икономика.

Денят ще приключи с резултати за вноса, износа и търговския баланс на Нова Зеландия.

безплатни уебинари вижте как търгуват професионалистите

Вижте как търгуват професионалистите, всеки ден в безплатен уебинар, организиран от Адмирал Маркетс.

Вторник, ще бъде изключително наситен на ключови макроикономически данни и новини. Денят ще стартира с резултатите за потребителските разходи на домакинствата и равнището на безработицата, която се очаква да се запази при ниво от 2.7%.

Малко по-късно, от страната на „изгряващото слънце", ще бъдат оповестени и резултатите за продажбите на дребно. Повишението им се очаква да възлезе на 1.8% на годишна база, през декември, спрямо 2.2% месец по-рано.

От Австралия, инвеститорите ще следят за данните за бизнес-доверието на NAB, което се очаква да възлезе на 12 пункта, през последния месец на миналата година, спрямо 6 пункта през ноември.

Първите резултати от Европа, ще са свързани с прогнозния ръст на БВП на Франция. Той се очаква да възлезе на 0.6% на тримесечна база през последното тримесечие на миналата година.

Следват данните за индекса на цените на жилищата във Великобритания на Nationwide, който се очаква да отчете повишение от 2.8% на годишна база.

От Норвегия, интерес ще представляват данните за продажбите на дребно, а от Швейцария – за търговския баланс и индекса на водещите индикатори.

Инвеститорите ще следят още за прогнозния БВП на Испания, където ръста се очаква да се е запазил при 3.1% и през четвъртото тримесечие, както и за потребителското и бизнес доверието в Италия.

Ключови данни за Великобритания, ще станат реалност половин час преди обяд. Те ще включват – нетните потребителски кредити, паричното предлагане М4, одобрените молби за ипотечни кредити, и ипотечните заеми.

Най-важните данни за деня обаче, ще дойдат точно по обяд и те ще са свързани с еврозоната. Ще бъдат изнесени данните за прогнозния ръста на БВП, икономическото, индустриалното и потребителското доверие, бизнес климата и доверието в сектора на услугите.

В късния следобед, ще бъдат оповестени данните за инфлацията в Германия. Тя се очаква да възлезе на 1.7% на годишна база през първия месец на годишна база.

Резултатите от САЩ няма да са особено много и те ще са свързани с доклада на Червената Книга, индексът на цените на жилищата и потребителското доверие.

Третият ден на седмицата ще започне с прогнозното индустриално производство през декември. Следват потребителското доверие на GFK и индекса на цените на BRC за януари във Великобритания.

регистрирай безплатна демо сметка

Тествайте как важните икономически данни, ще се отразят на търговията, без риск от реална загуба на капитал - с безплатна демо сметка от Адмирал Маркетс.

Рано сутринта, ще бъдат оповестени още данните за инфлацията в Австралия, която се очаква да се е ускорила до 0.8% през четвъртото тримесечие на тримесечна база и до 2% на годишна база. По същото време, ще бъдат оповестени още данните за заемите в частния сектор.

Най-важните данни от Азия, ще са по направление на индекса на бизнес активността в Китай. Показателят се очаква да възлезе на 51.5 пункта, спрямо 51.6, предходния отчетен период.

Рано сутринта от Япония ще бъдат изнесени данните за потребителското доверие, както и за началното жилищно строителство и поръчките в строителния сектор.

Първите данни от Европа, ще дойдат от Германия и ще са свързани с продажбите на дребно. Те се очаква да са се повишили с 2.8%, спрямо 4.4% преди това.

Следват индекса на производствените цени във Франция и прогнозния индекс на потребителските цени в Испания.

Най-важните данни за деня от „стария континент" обаче, ще са свързани с равнището на безработица в Германия и еврозоната, както и прогнозираната инфлация в еврозоната. Последната се очаква да е 1.3%, спрямо 1.4% предходния отчетен период.

Час преди отварянето на щатския пазар, всички инвеститорски погледи, ще са насочени към данните на ADP за заетостта в частния сектор. Очакват се 180 000 новосъздадени работни места там, през януари.

Най-важните новини от САЩ обаче, ще са свързани с решението на Фед относно лихвите, което ще стане реалност късно вечерта.

Иначе през деня ще излязат още и данните за запасите на петрол и петролни продукти в най-голямата световна икономика.

Четвъртък ще стартира с данни от Австралия. Те ще включват резултати за индекса на бизнес активността за производствения сектор през януари, разрешителните за строеж през декември и индекса на вносните и износните цени.

От Япония, реалност ще станат данните за индекса на бизнес активността в производствения сектор за януари. Резултатите за същия индикатор, ще бъдат изнесени по-късно и от Норвегия, Русия, Турция, Швеция, Полша, Унгария, Испания, Великобритания, Германия и Еврозоната.

Централните банки на България и Чехия ще вземат решения относно основните си лихвени проценти, но това едва ли ще привлече вниманието на масовите форекс инвеститори.

От САЩ, реалност ще станат данните за първоначалните молби за помощи за безработица, прогнозната производителност на труда и индекса на бизнес активността в производствения сектор.

Инвеститорите ще следят още данните за индекса на цените на промишлената продукция и разходите в строителния сектор.

Денят ще приключи с резултатите за разрешителните за строеж в Нова Зеландия.

Последният ден на седмицата ще стартира с данните за индекса на производствените цени в Австралия.

Първите по-важни резултати от Европа, ще са свързани с промяната в броя на безработните в Испания, а час и половина по-късно и с индекса на бизнес активността в строителния сектор.

Точно по обяд, ще бъдат изнесени данните за индекса на производствените цени в еврозоната, които се очаква да са забавили ръста си до 2.3%, спрямо 2.8% месец по-рано.

Прогнозната инфлация в Италия, се очаква да възлезе на 0.9%, или без промяна спрямо месец по-рано.

От САЩ, реалност ще станат резултатите за средното почасово заплащане, както и промяната в заетостта в промишления сектор.

Най-важните данни обаче, ще са по направление на неселскостопанската заетост и безработица в САЩ. Очакванията са за 180 000 нови работни места, през първия месец на новата година, спрямо 148 000, месец по-рано.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.