Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
 • Leverage up to:
  1:30 for retail clients,
  1:500 for professional clients
 • FSCS protection
 • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Избягайте от негативните депозитни лихви и накарайте парите Ви да заработят

Март 16, 2016 15:15

През последната година глобалната икономика стана свидетел на исторически събития в сферата на банковото дело, а именно въвеждането от редица централни банки на отрицателни лихвени проценти по депозитите. Ето и кои прокараха пътека към негативната територия:

 • През 2015 г. Швейцарската централна банка първа въведе отрицателен лихвен процент по депозитите, за да запази валутния таван на франка спрямо еврото при нивото от 1,2;
 • Европейската централна банка въведе отрицателни лихви в края на миналата година с цел да увеличи икономическия ръст и да повиши инфлацията;
 • Банката на Япония изненадващо намали до отрицателни стойности основният лихвен процент по депозитите в началото на тази година в борбата си с дефлацията. С промяната в политиката си BoJ копира агресивните мерки, въведени за пръв път от ЕЦБ.

Какво означава това за спестяванията ни в банките?

Централните банки решиха да имат отрицателен процент по излишните средства на търговските банки, държани като депозит в централната банка. В действителност, банките от частния сектор трябва да плащат, за да държат там парите си. В същото време в България застиналото кредитиране и устойчивото нарастване на депозити в местните банки създаде дисбаланси и проблеми за банките в управляването на ликвидността. Така за тях бе най-изгодно да депозират излишъците в сметките си в централната банка, където превеждат и минималните задължителни резерви. Свръхрезервите, обаче, натоварват самата централна банка и наред с това я изправят пред риска от загуби, тъй като на свой ред БНБ е задължена да инвестира тази ликвидност, а ДЦК на много развити държави вече също са с отрицателна доходност. Очакванията са отрицателните лихви да дадат стимул на банките да потърсят алтернативи от покупките в дългосрочни ценни книжа. Но заради влошаването на икономиката няма как да разчитат на засилване от страна на потребителското кредитиране и логично ще прибегнат до повишаване на таксите за клиенти по депозитите.

Тогава накъде?

Най-логичният избор остава инвестирането на финансовите пазари поради три основни причини:

 • По-висока доходност, отколкото при годишен банков депозит
 • Висока ликвидност – непрекъснато имате достъп до парите си и за разлика от инвестицията в имоти или земя, бихте могли да продадете активите си на финансовите пазари дори за един ден (при нисколиквидните инвестиции става въпрос за минимум 1 мес. забавяне и ако ги държите по-дългосрочно има вероятност да загубят доста от стойността си).
 • Диверсификация: хубавото е, че при евентуален срив на пазарите средствата Ви са разпределени и по този начин хеджирани т.е. инвестирате в различни видове финансови инструменти. А и инвестирането в акции, индекси, злато, петрол, валутни двойки може да се осъществи от само една сметка през платформата MetaTrader 4.

Ако желаете да научите и разберете повече как да правите такъв тип инвестиции и да накарате парите Ви да заработят за Вас, се регистрирайте за безплатния ни уебинар по тази тема.


Предупреждение за риск
Този материал е само с информационна цел и не трябва да се разглежда като предложение, препоръка или съвет да купувате или продавате финансови инструменти, нито има претенция да съдържа официална информация за термините. Ние не гарантираме, че тази информация е пълна и прецизна. Всички становища или мнения, изразени в материала не отразяват непременно тези на Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Group AS и Admiral Markets AS. Освен ако не е указано друго, всяка финансова информация, предадена в този материал е само ориентировъчна, подлежи на промяна и не представлява предложение за сделка на дадена котировка на цена. Admiral Markets UK Ltd е лицензирана и регулирана за провеждане на инвестиционна дейност от Органа за финансов надзор на Обединеното кралство, FRN 595450. Допълнителната информация за това може да бъде намерена на интернет страницата на Органа за финансов надзор. Седалището на Admiral Markets UK Ltd е 16 St Clare Street, Лондон, EC2V 7JN. Регистрационният номер е 08171762. Admiral Markets UK Ltd също се регулира от Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) по отношение на други служби в рамките на ЕС в рамките на паспортния режим на MiFID. CFD/Forex търговията е продукт с ливъридж и носи висока степен на риск. Не трябва да търгувате CFD или спот валутна търговия, освен ако не сте разбрали същността на CFD и/или спот валутната търговия, как те работят, как можете да реализирате печалба или загуба и степента на излагането на риск и загуби. Моля обърнете внимание, че загубите могат да бъдат неограничени и никакъв депозит или друга сума, която сте платили (като Initial Margin (ние наричаме това Margin) или Variation Margin) ще ограничи загубите Ви. Вие трябва да се уверите, че CFD и спот валутната търговия е подходяща за Вас с оглед на обстоятелствата и финансовото Ви състояние. Вие може да загубите всичкия си вложен капитал и първоначална инвестиция. Търгувайте само с това, което можете да си позволите да загубите. Моля прегледайте детайлно предупрежденията за риск.


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.