Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Банкови депозити или финансови пазари

Август 23, 2016 12:47

Като се има предвид, че финансовите пазари и борсовите сделки са част от ежедневието във всички развити страни, инвеститорът на капиталовия пазар в България си остава един екзотичен персонаж.

Участието на гражданите в сделки на капиталовите пазари е много ниско като цяло, поради липсата на финансово образование и по този начин липсата на алтернативни варианти.

Българите съхраняват в банкови депозити над 62 милиарда лева при годишна лихва под 1%, докато инвеститорът на фондовия пазар е имал възможността да спечели средно около 10% на година.


Депозитите се увеличават - лихвите намаляват

Според данни на БНБ депозитите в българските банки са отбелязали ръст през 2015 г. и към края на годината бяха около 62 млрд лв., от които 42 млрд. са от домакинства. Към края юли тази година спестяванията в банките у нас са в размер на 65,646 млрд. лв., показва паричната статистика на Българска народна банка (БНБ). Получените лихви са средно около 0.84% за най-добрите спестовни продукти. Традиционно най-голям дял от вложените средства формират домакинствата. Към края на седмия месец от годината техните спестявания в банковата система достигат 43,691 млрд. лв., което е ръст от 7% на годишна база (източник Investor.bg по данни на БНБ).


Депозитите са все още "на власт", не защото липсват алтернативи пред българина, а тъй като тe осигуряват известна степен на безопасност, което е очевидно от големия дял на депозитите с по-ниски стойности до 1000 лв., покривани от Националния гаранционен фонд. Имайте предвид, обаче, че гарантирането покрива само депозитите на стойност не повече от 100 000 евро.

Парадоксално е, че размерът на краткосрочните депозити от населението се е увеличил през последните години, а средният лихвен процент е паднал под 1%!

Източник: БНБ – Информационен бюлетин към август 2016 г.

Това се случва докато политиката на Европейската централна банка е ясно анти-дефлационна, което е обезкуражаващо за депозитите и насърчаващо

за инвестициите. ЕЦБ възнамерява да отведе лихвите за 10, 20 или 30 години до 0, което е и причината да печата по 80 милиарда евро на месец за закупуването на облигации.


Банковите депозити срещу Инвестициите на финансовите пазари

Следователно, когато се сравняват поетите рискове и потенциалните печалби, балансът започва да клони все повече в полза на инвестициите, отколкото към класическите банкови депозити. Това прави инвестициите по-жизнеспособната алтернатива към момента, въпреки че от своя страна носят рискове, но те са съизмерими с потенциала за печалба.

Днес, инвестициите в недвижими имоти изискват големи суми пари и не са много ликвидни и атрактивни. Облигациите, емитирани от българската държава предлагат доходност малко над банката и подлежат на валутен риск. Междувременно, финансовите пазари и борсовата търговия предлагат потенциал за по-висока доходност, с регулируеми рискове и най-добрата ликвидност.

10% е историческата средна доходност, предлагана от фондовите борси от 1926 г. насам.

Като се има предвид, че над 40% от годишните приходи са генерирани от дивиденти, реинвестирането им би имало много по-високи стойности за инвеститорите.

Американският фондов пазар е възнаградил с 73% инвеститорите през последните 90 години. Това е процентът, с който барометърът на фондовия пазар - S&P 500 - е увеличил стойността си от 1926 г. насам.

Въпреки това, днес, доста малък процент от българите търгуват на борсата.


източник: Admiral Markets – търгувайте SP500 Index в платформата за търговия


Възможности

Инвеститорът може да се възползва от поскъпването на цените на финансовите активи, както и от страничните доходи, които те предоставят (за акциите и индексите - дивиденти или суапа при валутните двойки).

Най-търгуваните инструменти са валутни двойки, акции и борсови индекси, петрол и злато.

Използвайки дериватни договори (CFD), инвеститорът може да се възползва не само при ръста, но и когато се наблюдава спад в цените на актива, замразявайки само малка част от пазарната му стойност (маржин търговия).

Какво да направите

Простата формула за лесен достъп до борсата е чрез отварянето на сметка за търговия в регулиран инвестиционен посредник. Препоръчително е, че брокерът да се регулира от престижен контролен орган, за предпочитане FCA в UK и да бъде регистриран в КФН България.

По този начин, инвеститорът се уверява, че средствата му са защитени, че брокера следва политиката за изпълнение на клиентските поръчки и защитава личните му данни, като същевременно осигурява професионална подкрепа и обучение на български език.

Към момента, за България Admiral Markets предоставя достъп до международните пазари, отговаряйки на тези условия.

Инвеститорът може да симулира реалните пазарни условия с виртуални пари, безплатно и без риск, използвайки платформата за десктоп, Android и iOS или дори директно от браузъра си, като отидете на web.admiralmarkets.com

Успехът или неуспехът зависят единствено от способността на търговците.

Захранвате сметката си с пари, за да получите достъп до пазара през онлайн платформата за търговия. Има минимална сума, която инвеститорите могат да обмислят при търговията на финансовите пазари - най-малко 500 лв. или 200 долара.Силвия Велчева,

Admiral Markets

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 595450


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.