Финансова стабилност

Когато търгувате с Admiral Markets, Вие сте защитени от нашите надеждни правила за финансова сигурност и политики за обслужване на клиентите.

Сегрегация на клиентските средства

В съответствие с правилата на FCA, всички пари на клиентите се съхраняват напълно отделени от нашите собствени активи в кредитна институция, регулирана от ЕИП. Това гарантира, че средствата на клиентите са на тяхно разположение по всяко време и не могат да бъдат използвани от нас за всякакви цели. Тези споразумения са проверени и потвърдени от нашите одитори.

Схема за обезщетение при финансовите услуги (FSCS)

В малко вероятния случай, че сме се във финансови затруднения и е налице недостиг в отделените клиентски средства, индивидуално лице или малка фирма може да имат правото да бъдат компенсирани от FSCS. Компенсаторната сума е до £50 000.

Ако банката, която се използва за държането на отделените клиентски пари отива в ликвидация, всякакви загуби ще бъдат споделени от клиентите, пропорционално на техния дял от общата сума, държана във фалиралата банка. Всички средства, загубени в резултат на това биха били обхванати от FSCS до ограничение от £75 000 за всеки клиент.

Справедливо третиране на клиенти

С Admiral Markets, Вашите интереси винаги са на първо място. Ние се съобразяме напълно с Принципа на бизнес 6 на FCA, който изисква всеки регулиран финансов посредник да 'обърне необходимото внимание на интересите на клиентите си и да ги третира справедливо'.

Това означава, че ние сме поели ангажимента да пазим интересите Ви във всичко, което правим, от промотиране на нашите услуги и предлагане на продукти чак като се стигне до следпродажбено обслужване и обработване на жалби (виж по-долу).

Ние също така уверяваме, че нашият екип е винаги в крак с всяко ново развитие, което би могло да се отрази на качеството на нашите услуги към Вас.

Жалби

Надяваме се, че никога няма да имате основание да се оплачете от нашето обслужване. Но ако го направите, ще откриете, че ние се занимаваме с жалбите своевременно и справедливо, в съответствие с насоките на FCA. Можете да се свържете с нашия отдел за разглеждане и отстраняване на жалбите на compliance@admiralmarkets.co.uk. Приканваме също така нашият екип да предлага подобрения, които можем да направим въз основа на оплакванията на клиенти.