Видове партньори

Introducing Agents:

Този партньорски модел е опростен и е насочен само към физически или юридически лица от Великобритания.

Можете да въвеждате клиенти на Admiral Markets UK Ltd и да получавате еднократen комисион на клиент.

Не е необходимо регулиране за този вид партньорска програма.

IB:

Този партньорски модел е насочен към юридически лица, установени във Великобритания, които са и упълномощени от Органа за финансов контрол на Великобритания.

Възнаграждението е чрез споделяне на комисионната и е на разположение на клиента.

Overseas Introducers:

Този партньорски модел е насочен към физически и юридически лица извън Великобритания.

Моля, обадете сe в местния офис на Admiral Markets за повече подробности.